Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Vádlottak (büntetőeljárás)

Anglia és Wales

Ezek az ismertetők a bűnügyi nyomozások során alkalmazott eljárásról, valamint arról adnak tájékoztatást, hogy mi történik a nyomozás után és a büntetőügyi tárgyalás előtt.

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Milyen szakaszai vannak a bűnügyi nyomozásnak?

Bűnügyi nyomozás akkor kezdődik, ha a rendőrség azt gyanítja, hogy bűncselekmény elkövetésére kerülhetett sor. A rendőrség lefolytatja a nyomozást és bizonyítékokat gyűjt. Olyan súlyos esetekben, amikor a rendőrség úgy véli, hogy már van elég bizonyíték a vádemeléshez, egyeztet a Királyi Ügyészséggel. Általában ez a szerv dönt a vádemelésről, és kérheti a nyomozás folytatását is.

Ha a rendőrség gyanúsítottá minősíti önt, akkor az első fontos lépés, hogy önt őrizetbe veszik.

Miután egy ideig őrizetben tartják kikérdezés céljából, a következő fontos lépés a vádemelés. Ha a rendőrségnek további nyomozást kell folytatnia, és nem szükséges őrizetben tartani önt, akkor vádemelés nélkül vagy óvadék ellenében szabadon kell bocsátania, és utasítani arra, hogy egy későbbi időpontban jelenjen meg egy rendőrőrsön.

Ha azonban bűncselekménnyel fogják megvádolni, és a rendőrség úgy dönt, hogy önt továbbra is fogva kell tartani, akkor bíróság dönt arról, hogy a tárgyalás előtt óvadék ellenében szabadlábra helyezzék-e.

Ha terrorista bűncselekmények miatt folyik nyomozás ön ellen, akkor az ön jogai, valamint a rendőrség jogkörei az alábbiakban leírtaktól eltérően alakulnak (lásd a terrorizmusról szóló 2000. évi törvényt, amelyre ezen ismertetők nem térnek ki).

Ha ön 18 évnél fiatalabb, további védő rendelkezések is vonatkoznak önre. Kérje meg az ügyvédjét, hogy tájékoztassa ezekről.

Az ügy bíróságra kerülését megelőzően önt megillető jogokra vonatkozó további információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

Nyomozás és őrizetbe vétel (1)

Tesz fel nekem kérdéseket a rendőrség?

Ha a rendőrség azzal gyanúsítja, hogy bűncselekményt követett el vagy információkkal rendelkezik a bűncselekményről, kérdéseket tehetnek fel önnek.

Kötelező megjelennem a rendőrőrsön?

A rendőrség megállíthatja, megmotozhatja és kérdéseket tehet fel önnek az utcán vagy egyéb nyilvános helyen. Ha kérdezik, közölnie kell a rendőrséggel a nevét és a lakcímét. Ha a rendőrség bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja, felszólíthatják, hogy önként jelentkezzen egy rendőrőrsön. Jogosultak arra is, hogy őrizetbe vegyék és akarata ellenére bevigyék a rendőrségre. Kötelesek tájékoztatni arról, hogy erre milyen okból kerül sor.

Elhagyhatom a rendőrőrsöt?

Ha gyanúsítottként vagy lehetséges tanúként tartózkodik a rendőrőrsön, és nincs őrizetben, akkor bármikor szabadon távozhat.

Mi történik, miután őrizetbe vesznek?

Ha a rendőrség a rendőrőrsön akarja tartani önt, őrizetbe kell önt vennie. Kötelesek tájékoztatni arról, hogy miért veszik őrizetbe, amelyre csak indokolt esetben kerülhet sor. A rendőrség megmotozhatja, ujjlenyomatot és DNS-mintát vehet öntől és elvégezheti az itt ismertetett egyéb fizikai vizsgálatokat is.

Mi történik, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem ért angolul, a rendőrségnek ingyenesen kell tolmácsot biztosítania önnek. Ha nincs jelen tolmács, nem hallgathatják ki.

Fogadhatok ügyvédet?

Ha őrizetbe vették, joga van ahhoz, hogy ügyvéddel konzultáljon. Ha nem ismer ügyvédet, a rendőrség kapcsolatba lép az ügyeletes ügyvéddel. Lásd az 1. ismertetőt.

Mi történik akkor, ha ön 17 év alatti fiatalkorú vagy kiszolgáltatott felnőtt?

Ha ön 17 év alatti fiatalkorú vagy kiszolgáltatott felnőtt, akkor nem hallgathatják ki eljárásra jogosult nagykorú jelenléte nélkül. Erről a rendőrség gondoskodik.

Az eljárásra jogosult személy támogatja önt és ad tanácsot a rendőrséggel való kommunikáció során. Ez a személy nem ügyvéd és nem ad jogi tanácsot. Az eljárásra jogosult nagykorú személy lehet családtag, barát, önkéntes vagy szociális munkás/egészségügyi szakember.

Megmotozhat a rendőrség?

A rendőrség az őrizetbe vétele nélkül is megállíthatja és megmotozhatja önt vagy átkutathatja a járművét. Erre csak akkor kerülhet sor, ha alapos okkal gyanítják, hogy önnél lopott vagy tiltott tárgyak vannak, vagy hogy bűncselekményt követett el.

Vehet tőlem a rendőrség ujjlenyomatot vagy DNS-mintát?

Ha nem vették őrizetbe, nem kell ujjlenyomatot vagy más mintákat szolgáltatnia, és a rendőrség nem veheti le ezeket az ön beleegyezése nélkül. Ha azonban őrizetbe vették, akkor a rendőrség jogosult hozzájárulása nélkül is mintákat, például vért, nyálat vagy egyéb testszöveteket , venni öntől.

Részt kell vennem felismertetési eljáráson?

Ha őrizetbe veszik, a rendőrség felkérheti arra, hogy felismertetési eljáráson vegyen részt. Ha megtagadja a részvételt, akkor ezt a tárgyaláson felhasználhatják ön ellen. A felismertetési eljárás során rendszerint videofelvételeket vagy fényképeket mutatnak a sértettnek vagy a tanú(k)nak. Az ügyeletes ügyvéd tud tanácsot adni önnek ez ügyben.

Átkutathatja a rendőrség az autómat vagy az ingatlanomat?

Ha őrizetbe veszik, a rendőrség egy magas rangú tiszt engedélyével átkutathatja az ön autóját és ingatlanát, és lefoglalhatja a vagyontárgyait, ha az a nyomozás szempontjából fontos.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

Igen, közölheti velük, hogy hol van.

Kérhetek orvosi segítséget, ha szükségem van rá?

Ha orvosi segítségre van szüksége, joga van ahhoz, hogy orvosi segítséget kérjen.

Más tagállam polgára vagyok. Kapcsolatba léphetek az országom nagykövetségével?

Igen. A nagykövetség képviselője felkeresi a rendőrőrsöt vagy kapcsolatba lép önnel, hogy megtudja, szüksége van-e segítségre. Ha őrizetbe vették és fogva tartják önt, a rendőrség köteles kapcsolatba lépni a következő uniós országok konzulátusával: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország és Szlovákia.

Mi történik, ha európai elfogatóparancs alapján vesznek őrizetbe?

Ha valamely tagállam európai elfogatóparancsot ad ki ön ellen, egy másik tagállamban őrizetbe vehetik önt és a bírói meghallgatást követően visszaküldhetik az érintett országba. Jogosult ügyvédet és szükség esetén tolmácsot igénybe venni. Lásd az 1. ismertetőt.

Mikor vádol meg a rendőrség?

Ha a rendőrség úgy dönt, hogy elegendő bizonyíték áll a rendelkezésére ön ellen, megvádolhatja önt a bűncselekménnyel. A vádban szerepel, hogy a rendőrség szerint ön milyen bűncselekményt követett el. Miután megvádolták, a rendőrség nem tehet fel önnek további kérdéseket az adott bűncselekménnyel kapcsolatban.

Az őrizetbe vételt követően mennyi ideig tarthat fogva a rendőrség?

A rendőrség az ön őrizetbe vétele után legfeljebb 24 órán át tarthatja fogva a rendőrőrsön. Magas rangú tiszt döntése alapján ez az időtartam 36 órára meghosszabbítható, ha megítélése szerint ez ésszerűen szükséges a bizonyítékok összegyűjtéséhez, illetve ha a bűncselekmény súlyos, és a nyomozás a megfelelő módon folyik. Ezen idő elteltével vádat kell emelni ön ellen, vagy meg kell szüntetni a rendőrségi őrizetet. Ha a rendőrség ennél tovább kívánja fogva tartani, engedélyt kell szereznie a békebíróságtól. A bíróság legfeljebb 96 órára meghosszabbíthatja a fogva tartás időtartamát.

Panasztétel a rendőrség ellen

Ha úgy véli, hogy a rendőrség nem a megfelelő módon bánt önnel, panaszt nyújthat be a rendőrségnek vagy a Független Rendőrségi Panaszbizottságnak.

Kihallgatás és vádemelés (2)

Mikor hallgathatnak ki?

Ha letartóztatják és őrizetben tartják a rendőrőrsön, a fogva tartásért felelős tisztnek biztosítania kell, hogy ön szellemileg és fizikailag megfelelő állapotban legyen ahhoz, hogy kihallgassák. Huszonnégy óránként legalább 8 órás folyamatos pihenőidőt kell kapnia, amelynek során nem kérdezhetik ki. A rendőrségnek a kihallgatás során kétóránként 15 perces rövid szünetet kell engedélyeznie önnek. A legtöbb esetben ön jogosult arra, hogy ügyvédje jelen legyen a kihallgatáson.

Válaszolnom kell a rendőrség kérdéseire?

Nem, nem kell válaszolnia a kérdésekre. Ha bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, a rendőrségnek hivatalosan figyelmeztetnie kell önt, mielőtt kérdéseket tenne fel. Arra figyelmeztetik, hogy nem kell válaszolnia a kérdésekre, de ha bármit mond, akkor az felhasználható bizonyítékként ön ellen a bíróságon. Arról is tájékoztatniuk kell, hogy ha ön elhallgat valamit, amire később hivatkozni kíván a bíróságon, akkor felhasználhatják ön ellen azt a tényt, hogy korábban nem említette az adott dolgot a rendőrségnek.

Hogyan zajlik a rendőrségi kihallgatás?

A kihallgatásra rendőrségi kihallgatószobában kerül sor. A kihallgatásról hangfelvétel készül. Minden esetben kötelesek tájékoztatni önt a kihallgatás előtt arról, hogy a kihallgatás során rögzítik a vallomását.

Mikor vádol meg a rendőrség?

Ha a rendőrség úgy dönt, hogy elegendő bizonyíték áll a rendelkezésére ön ellen, megvádolhatja önt a bűncselekménnyel. Ezután a rendőrség már nem tehet fel önnek további kérdéseket a bűncselekménnyel kapcsolatban. A vádak az eljárás egy későbbi szakaszában megváltoztathatók.

A tárgyalás előtti bírósági megjelenések (3)

Mikor kell először megjelennem a bíróságon?

Ha rendőrségi őrizetben tartották, a következő bírósági ülésnapon bíróság elé kell állnia. Az első meghallgatásra rendszerint a békebíróságon kerül sor.

Jogom van ahhoz, hogy ügyvédet fogadjak?

Joga van ahhoz, hogy a bírósági eljárás során ügyvédet fogadjon. Ha nincs saját ügyvédje, az ügyeletes ügyvéd jár el az ön érdekében. Lásd az 1. ismertetőt.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem beszél angolul, ingyenesen biztosítanak önnek tolmácsot, aki a teljes bírósági eljárást tolmácsolja önnek.

Megszüntethetik az előzetes letartóztatásomat?

Ha őrizetben tartják, kérelmezheti a bíróságtól, hogy óvadék ellenében bocsássák szabadon. Ha engedélyezik az óvadékot, előfordulhat, hogy nem kell pénzt letennie.

Általában olyankor engedélyezik az óvadékot, ha a fogvatartott nem büntetett előéletű, és a bíróság úgy véli, hogy nem jelent kockázatot a társadalomra, nem befolyásolja a tanúkat és adott időben megjelenik a bíróságon. Az óvadéknak például olyan feltételei lehetnek, hogy a bejelentett lakcímen tartózkodjon, átadja az útlevelét a rendőrségnek vagy elektronikus nyomkövetőt viseljen.

Ha a bíróság nem engedélyezi az óvadékot, a tárgyalásig fogva tartják önt.

Fellebbezhetek az ellen a döntés ellen, hogy fogva tartsanak a tárgyalásig?

Igen. Kérjen tanácsot az ügyvédjétől.

Újra meg kell jelennem a bíróságon a tárgyalás előtt?

Igen. Az ügyvédje ad erről felvilágosítást.

Mennyi ideig tarthatnak fogva a tárgyalás előtt?

Fogva tartás esetén a tárgyalásra bizonyos határidőn belül sort kell keríteni.

A Koronabíróság előtti tárgyalásnak általában az ön fogva tartásának kezdetétől számított 182 napon belül kell megkezdődnie. Ha nem kezdődik meg, ön kérheti, hogy óvadék ellenében helyezzék szabadlábra. Kevésbé súlyos ügyekben a tárgyalást 56 napon belül kell megtartani. Ha nem tartják meg, óvadék ellenében szabadon bocsátják önt.

Az ügy előkészítése a tárgyalás előtt (4)

Mi történik a tárgyalás előtt?

A tárgyalása előtti időszakban a Királyi Ügyészség továbbra is ellenőrzi, hogy az ügy kellően megalapozott-e ahhoz, hogy indokolja a büntetőeljárást. Az ügyész ismerteti az ön ügyvédjével azokat a bizonyítékokat, amelyeket a tárgyalás során felhasználnak ön ellen. Ha tanúkat is bevonnak az eljárásba, akkor átadják önnek az írásos vallomásukat. Az ügyészségnek minden olyan anyagot meg kell osztania önnel, amely gyengítheti a vád érvelését vagy ön mellett szól. Az ügyészségnek folyamatosan felül kell vizsgálnia a bizonyítékokat, és meg kell osztania önnel minden felülvizsgált anyagot.

Más tagállam polgára vagyok. Angliában/Walesben kell tartózkodnom a tárgyalás előtt?

Ha nem tartják fogva vagy óvadék ellenében szabadon bocsátották, visszatérhet a hazájába. Lehetséges azonban, hogy olyan esetben nem engedélyezik az óvadékot, ha az ügyész megköveteli, hogy ön a nyomozás folyamán Angliában vagy Walesben tartózkodjon. A bíróság engedélyezheti az óvadékot azzal a feltétellel is, hogy ön Angliában marad. Ha nem teljesíti ezt a feltételt, büntetendő cselekményt követ el. Ha óvadék ellenében bocsátják szabadon, meg kell adnia egy egyesült királysági elérhetőséget. Ez lehet az ügyvédje címe is.

Ha hazautaztam a saját tagállamomba, vissza kell mennem Angliába/Walesbe a tárgyalás előtt?

Igen, lehetséges. Egyes előzetes meghallgatások esetén az ügyvédje kérheti, hogy önnek ne kelljen személyesen jelen lennie, illetve kérheti, hogy videokapcsolat útján vehessen részt.

Kötelező tárgyalást tartani az ügyemben?

Nem biztos, hogy ügye bíróság elé kerül. A Királyi Ügyészség dönthet az eljárás megszüntetéséről vagy javasolhat bírsággal járó feltételes figyelmeztetést. Az ítélet elfogadásával ön beismeri, hogy elkövette a bűncselekményt. A bűncselekmény bekerül a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé, és ön nem fellebbezhet.

Milyen fajta bizonyítékokat gyűjt az ügyészség?

A rendőrség kihallgatja a tanúkat, és emellett gyűjthet fizikai és igazságügyi szakértői bizonyítékokat is. Iratokat foglalhatnak le az otthonában vagy a munkahelyén, átkutathatják az autóját vagy gyűjthetnek öntől származó DNS-mintákat (pl. haj, nyál stb.) is.

Megakadályozhatom, hogy az ügyészség bizonyítékokat gyűjtsön?

A rendőrségnek bizonyos esetekben házkutatási engedélyt kell szereznie, amely megtámadható. Az engedélyekben általában pontosan meg kell határozni az engedély hatókörét. Ha a rendőrség nem tartja be az engedélyben foglaltakat, akkor előfordulhat, hogy a megszerzett bizonyítékokat nem fogadják el a tárgyaláson.

Kérnek adatokat a büntetett előéletemről?

Az ügyészség információkat gyűjt az ön büntetett előéletére vonatkozóan, ideértve az Egyesült Királyságon kívüli elmarasztaló ítéleteket is.

Megváltoztathatók az ellenem felhozott vádak a tárgyalás előtt?

Igen. Ez attól függ, hogy az ügyészség hogyan értékeli a bizonyítékokat. Az ügyvédje kérheti, hogy változtassák meg a vádakat.

Mi történik, ha már folyt ellenem eljárás ugyanazon bűncselekmény miatt egy másik tagállamban?

Ha az egyik tagállamban már született jogerős bírósági határozat ön ellen, akkor ugyanazon tények alapján nem járhatnak el ön ellen egy másik tagállamban.

Vallhatom magam bűnösnek a tárgyalás előtt?

Ha a tárgyalás előtt bűnösnek szeretné vallani magát a vád(ak)ban, ezt a legtöbb esetben megteheti. Ha bűnösnek vallja magát, akkor rendszerint sokkal enyhébb büntetést szabnak ki a bizonyításon alapuló tárgyaláson kiszabott ítéletnél. Ha úgy dönt, hogy bűnösnek vallja magát, nem fellebbezhet az ítélet ellen, és az megjelenik a büntetett előéletére vonatkozó adatok között.

Kapcsolódó linkek

A büntetőeljárásról és a nyomozásról szóló 1996. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A büntetőügyi igazságszolgáltatásról szóló 2003. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A rendőrségről és a büntetőügyi bizonyításról szóló 1984. évi törvény

Eljárási szabályzatok

Az óvadékról szóló 1976. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A bűnvádi eljárásról szóló 1985. évi törvény, 22. szakasz (jelenleg hatályos szöveg)

A súlyos szervezett bűnözésről és a rendőrségről szóló 2005. évi törvény

A terrorizmusról szóló 2000. évi törvény

Utolsó frissítés: 01/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.