Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Vádlottak (büntetőeljárás)

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Hol kerül sor a tárgyalásra?

Minden büntetőügy a békebíróságon kezdődik. Ezután három lehetséges módon folytatódhat.

Kisebb szabályszegések esetében a teljes tárgyalási szakaszt a békebíróságon kell lefolytatni három laikus békebíró vagy egy körzeti bíró előtt.

Súlyosabb büntetendő cselekmények esetében a tárgyalásra a békebíróságon vagy a koronabíróságon kerülhet sor egy bíró és 12 főből álló esküdtszék előtt.

A békebírók vagy a körzeti bíró az ön, ügyvédje által tett nyilatkozatának az ismertetését követően veszi fontolóra azt, hogy milyen típusú tárgyalás a legmegfelelőbb az ön ügyében. Amennyiben ez helyénvalónak tűnik, a békebíróságon tárgyalják az ügyet, ellenkező esetben, vagy ha ön ragaszkodik a koronabíróság előtt lefolytatott tárgyaláshoz, akkor az ügyet átteszik a koronabírósághoz.  A felnőtt személyek ügyében tartott tárgyalások nyilvánosak.

Ha ön 18 évnél fiatalabb, és nem vádolják nagyon súlyos bűncselekménnyel, akkor a tárgyalásra a fiatalkorúak bíróságán kerül sor, egy bíró vagy három speciálisan képzett békebíró előtt. A tárgyalás nem nyilvános.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

Az előzetes meghallgatáson megváltoztathatók a vádak, de a bizonyítási eljárás megkezdését követően általában már nem. A kevésbé súlyos vádakat a cselekmény elkövetésétől számított hat hónapon belül kell előterjeszteni. Ön bűnösnek vallhatja magát egyes vádpontokban vagy az összes vádpontban.  Az ügyész elfogadhatja a vád szerinti bűncselekménynél enyhébb bűncselekményre vonatkozó beismerő vallomását is.

Jelen kell lennem a tárgyaláson?

Ha nem jelenik meg az előírt időben a bíróságon, bűncselekményt követ el.  Az eljárás azonban az ön távollétében is folytatódhat. Kisebb szabályszegések esetében gyakran van lehetőség arra, hogy ügyvédje útján legyen jelen, postai levélben vallja magát bűnösnek, illetve hogy hozzájáruljon, hogy a tárgyalás ön nélkül folyjon tovább.  A koronabíróság előtti tárgyalást az esetek többségében nem lehet az ön távollétében megtartani. Ha azonban ön zavarja a tárgyalást vagy megszökik, a tárgyalás folytatódhat ön nélkül is. Ha (alapos ok nélkül) nem jelenik meg, bűncselekményt követ el.

Részt vehetek a tárgyaláson videokapcsolat útján?

Ez rendszerint nem lehetséges, bár egyes tárgyalásokra előállíthatják a büntetés-végrehajtási intézetből vagy a rendőrőrsről videokapcsolat útján is. A békebírók, illetve a bíró és az ügyész a bíróságon tartózkodnak. Az ön jogi tanácsadója tartózkodhat a rendőrőrsön vagy a bíróságon, és a videokapcsolaton keresztül láthatja és hallhatja önt.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem értem, mi történik a tárgyaláson?

Ha nem ért angolul, a bíróság biztosít önnek tolmácsot.

Kötelező ügyvédet fogadnom?

Nem kötelező, de ajánlott, hogy ügyvéd képviselje a tárgyaláson. Bizonyos tárgyalásokon azonban kötelező, hogy ügyvéd védje; ilyenek a nemi erőszakkal kapcsolatos ügyek, valamint azok a tárgyalások, amelyeken fiatal tanúkat hallgatnak ki.

Lecserélhetem az ügyvédemet?

Igen, lásd az 1. ismertetőt.

Kell vallomást tennem a tárgyaláson?

Tehet vallomást a tárgyaláson, de nem kényszeríthetik erre. Az ügyvédje ad tanácsot arra vonatkozóan, hogy tegyen-e vallomást.  Ha megfelelő indok nélkül nem tesz vallomást, ezt felhasználhatják ön ellen, azonban nem ítélhetik el kizárólag azért, mert nem tett vallomást a tárgyaláson.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Ha hozzájárul, akkor felolvashatják vagy röviden ismertethetik az ön ellen szóló bizonyítékokat. Ha ön vitatja a bizonyítékokat, akkor a tanúknak rendszerint vallomást kell tenniük a bíróságon, hogy ön kérdéseket tehessen fel, és így vitathassa a vallomásokat. Ha az ügyész iratokat használ fel ön ellen bizonyítékként, akkor erről tájékoztatnia kell az ön ügyvédjét a tárgyalás előtt.  Ügyvédje élhet kifogással ezen dokumentumok ellen, és kikérdezheti az ön ellen valló tanúkat; ennek célja a tanúk állításainak kétségbe vonása.

Előterjeszthetek mellettem szóló bizonyítékokat?

Igen.  A bizonyítékok lehetnek iratok vagy fizikai bizonyítékok.  Ön felkérhet tanúkat arra, hogy ön mellett tanúskodjanak, a bíró pedig kötelezheti őket a bíróságon való megjelenésre. A tanúknak az ön ügyvédje és az ügyész tesznek fel kérdéseket.

Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?

A tárgyalás előtt a ügyész információkat gyűjt az ön büntetett előéletéről. Ennek részét képezhetik a más országokban hozott elmarasztaló ítéletek is. Bizonyos helyzetekben az információt felfedik a bíróság előtt, de az ön ügyvédje megtámadhatja az erre vonatkozó döntést. Még ha figyelembe veszik is a büntetett előéletére vonatkozó adatokat, nem ítélhetik el csak azért, mert büntetett előéletű.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

A bizonyítékok ismertetése után döntés (ítélet) születik arról, hogy ön bűnös vagy nem bűnös. A békebíróságokon a békebírók hozzák az ítéletet. A koronabíróságon egyedül az esküdtszék hozza az ítéletet.  Ha az ítélet szerint ön nem bűnös (önt felmentik), az ügy lezárul. Ha nincsenek további vádak, ön szabadon elhagyhatja a bíróságot. Ha az ítélet szerint ön bűnös (önt elítélik), az ügyvéd és az ügyész beadványokat nyújt be a büntetés kiszabására vonatkozóan. A büntetés kiszabása céljából külön bírósági meghallgatásra kerülhet sor.

Milyen büntetést kapok?

A büntetés a bűncselekmény súlyosságától függ.  A bíróság nemzeti iránymutatásokat követ.  Minden büntetendő cselekményre van maximálisan kiszabható büntetés; némelyikre minimálisan kiszabható büntetés is vonatkozik.

A lehetséges büntetésekre vonatkozó további információk itt találhatók. Kiszabható büntetések lehetnek a következők:

  • Szabadságvesztés.  Ez lehet határozatlan vagy határozott időtartamú.  A bíróság tájékoztatja arról, hogy ebből várhatóan mennyit kell letöltenie büntetés-végrehajtási intézetben. A 12 hónapnál rövidebb büntetések felfüggeszthetők (közösségben tölthetők le, meghatározott feltételekkel).  Azt az időtartamot, amely során a tárgyalásra várva már fogva tartották, általában beleszámítják a büntetésbe.
  • Közhasznú tevékenység (amely számos feltételt tartalmazhat, például ingyenes munkavégzést a helyi közösségben).
  • Pénzbüntetés (pénzben megfizetendő büntetés).
  • Kártérítés (a sértettnek fizetendő pénzösszeg).
  • Kiutasítás (az ön saját országába való visszatérés, csak súlyos bűncselekmény elkövetése esetén).
  • Eltiltás (például járművezetéstől).
  • Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A sértett nem részes fele az eljárásnak, de vallomást tehet az ön ügyének a tárgyalásán.  A bíróság a büntetésről való döntés során figyelembe veszi a sértettnek a bűncselekmény hatásáról tett vallomását.  A bíró nem kötelezheti önt polgári jogi kártérítésre, de büntetésként hozhat kártérítési rendelkezést. A sértett felléphet magánvádlóként ön ellen.

Kapcsolódó linkek

A bíróságon

A bírósági eljárás

Jelenlét élő kapcsolaton keresztül

Büntetéskiszabási iránymutatások

A fogvatartottak családjának segélyvonala

Élet a büntetés-végrehajtási intézetben

A gyermekekről és fiatalokról szóló 1933. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A békebíróságokról szóló 1980. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A büntetőügyi igazságszolgáltatásról és a közrendről szóló 1994. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A büntetőeljárásról és a nyomozásról szóló 1996. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A bűncselekményekről és a rendzavarásról szóló 1998. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A büntetőbíróságok jogköreiről (a büntetéskiszabásról) szóló 2000. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A büntetőügyi igazságszolgáltatásról szóló 2003. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

Az Egyesült Királyság határairól szóló 2007. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A büntetőügyi igazságszolgáltatásról és a bevándorlásról szóló 2008. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

A halottkémekről és az igazságszolgáltatásról szóló 2009. évi törvény (jelenleg hatályos szöveg)

Utolsó frissítés: 01/12/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.