Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

Hol zajlik a tárgyalás?

Valamennyi büntetőügyben a megyei bíróságok döntenek. A döntést általában egyesbíró hozza. A súlyosabbnak minősülő bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőügyeket egy, a bíróság elnökéből és két ülnökből álló bíróság tárgyalja.

Nyilvános a tárgyalás?

A tárgyalás nyilvános.

A bíróság a nyilvánosságot részben vagy egészben kizárhatja a következő esetekben:

  • államtitok vagy üzleti titok védelme érdekében;
  • a közerkölcs, a családi élet vagy a magánélet védelme érdekében;
  • kiskorú személy védelme érdekében;
  • az igazságszolgáltatás érdekében, beleértve olyan eseteket, amikor a nyilvános tárgyalás veszélyeztetheti a bíróság, az eljárás felei vagy a tanúk biztonságát.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás során?

A bírósági tárgyalás befejeződése előtt az ügyészség megváltoztathatja a vádat, vagy további vádpontokra hivatkozhat Önnel szemben. Ilyen esetben az ügyészség új vádiratot készít. Erre nem kerül sor, ha a vádat az Ön javára változtatják meg. A vád megváltoztatása esetén Önnek és ügyvédjének joga van a tárgyalás elnapolását kérni annak érdekében, hogy felkészüljenek a védekezésre.

Mi történik akkor, ha egyes vádpontokban vagy valamennyi vádpontban beismerem bűnösségemet a tárgyalás során?

Vallomását a bűncselekmény egyik bizonyítékaként kezelik. Amennyiben beismeri bűnösségét, az ügyészségnek akkor is bizonyítania kell azt egyéb bizonyítékokkal.

Jelen kell lennem a tárgyaláson? Megtartható a tárgyalás a távollétemben?

A vádlott részvétele kötelező a tárgyaláson. Kivételesen a tárgyalás az Ön távollétében is megtartható, a következő esetekben:

  • amennyiben rendzavarást követett el a tárgyaláson és nem tett eleget a bíró utasításainak, ennek következményeként pedig kivezetették a tárgyalóteremből;
  • az Észt Köztársaság területén kívül tartózkodik, nem jelent meg a bíróság előtt, és lehetőség van az ügy távollétében való tárgyalására;
  • amennyiben a bírósági kihallgatását követően olyan állapotban van, hogy képtelen a tárgyaláson való további részvételre, és lehetőség van az ügy távollétében való tárgyalására.

Amennyiben másik országban élek, részt vehetek videokapcsolat segítségével?

A bíróság engedélyezheti Önnek, hogy a tárgyaláson videokapcsolat segítségével vegyen részt, amennyiben a bíróságon való megjelenés problémát jelent az Ön számára. Erre csak az Ön hozzájárulása esetén van lehetőség.

Biztosítanak számomra fordítást, ha nem értem, hogy mi történik?

Amennyiben nem érti a tárgyalás nyelvét, a bíróságnak a tárgyalás során tolmácsot kell biztosítania az Ön számára. Csak tolmácsolást biztosítanak (írásbeli fordítást nem).

Kell, hogy legyen ügyvédem? Biztosítanak számomra ügyvédet?

Kell, hogy legyen ügyvédje, és amennyiben nem választott ügyvédet, az Észt Ügyvédi Kamara jelöl ki az Ön számára egyet (lásd az 1. ismertetőt).

Beszélhetek a tárgyalás során? Kell beszélnem a tárgyalás során?

Joga van beszélni a tárgyalás során és az ügy összes körülményével kapcsolatban kifejtheti véleményét. Nem köteles beszélni a tárgyaláson, joga van hallgatni.

Mi történik akkor, ha nem mondok igazat a tárgyalás során?

A vádlott nem köteles az igazat mondani a bíróság előtt. Amennyiben nem mond igazat, ezért nem sújtható szankcióval. Amennyiben a tárgyalás során bizonyítást nyer, hogy hazudott a bíróság előtt, egész vallomását (beleértve az igaz részt is) megbízhatatlannak tekinthetik. Ilyen esetben vallomását nem fogadják el bizonyítékként.

Kifogásolhatom az ellenem felhozott bizonyítékokat?

Joga van kifogásolni a bíróság előtt Ön ellen felhozott bizonyítékokat. A bizonyíték nem használható fel a bíróság előtt, ha annak megszerzésére jelentős jogsértés révén került sor. Joga van megkérdőjelezni a bizonyíték megbízhatóságát, valamint azt, hogy az jogilag elfogadható-e.

Ön és ügyvédje szóban és írásban a tárgyalás végéig az eljárás bármely szakaszában megkérdőjelezheti a bizonyítékot.

Milyen bizonyítékot nyújthatok be?

Joga van a bíróság előtt bármilyen, az ügyre vonatkozó és jogszerűen megszerzett bizonyíték benyújtására.

Milyen feltételek vonatkoznak a bizonyítékaimra?

Az új bizonyíték előterjesztéséhez általában kérelmet kell benyújtani az iratismertetést követően, vagy legalább három munkanappal az előzetes meghallgatás előtt. Ugyanakkor lehetőség van új bizonyíték előterjesztésére a tárgyaláson is, amennyiben objektív okból nem lehetett azt korábban benyújtani.

Igénybe vehetek magánnyomozót a bizonyítékok összegyűjtéséhez?

Joga van magánnyomozót igénybe venni a bizonyítékok megszerzéséhez. A magánnyomozó által megszerzett bizonyíték akkor fogadható el a bíróság előtt, ha a magánnyomozó a bizonyítékot a jogszabályok megsértése nélkül szerezte meg.

Kérhetem, hogy hallgassanak meg a javamra vallomást tevő tanúkat?

Joga van azt kérni, hogy az ügyének eldöntése szempontjából fontos információkkal rendelkező embereket idézzék meg a bíróság elé.

Feltehetek-e én vagy az ügyvédem kérdéseket más tanúknak az ügyemben? Megkérdőjelezhetem-e én vagy az ügyvédem a vallomásukat?

Ön és ügyvédje jogosult valamennyi tanúnak kérdést feltenni. Joga van kifejteni véleményét a tanúvallomás relevanciájával és igaz voltával kapcsolatban. Joga van olyan bizonyítékokat benyújtani, amelyek bizonyítják, hogy a tanú vallomása nem igaz, vagy amelyek kétséget ébresztenek annak megbízhatóságával kapcsolatban.

Figyelembe veszik a korábbi bűncselekményeimmel kapcsolatos információkat?

A korábbi bűncselekményeivel kapcsolatban csak azokat az információkat lehet figyelembe venni, amelyek szerepelnek a büntetések nyilvántartásában, és amelyeket nem töröltek az Önre vonatkozó bűnügyi adatok közül (valamely bűncselekményt a bűncselekmény súlyosságától függően 1–15 évvel azt követően törölnek az Önre vonatkozó bűnügyi adatok közül, hogy letöltötte büntetését).

A korábbi bűncselekményeivel kapcsolatos, más országokból származó információk szintén figyelembe vehetők. A bíróság előtt figyelembe veendő bűncselekményeknek szerepelniük kell a vádiratban. Bizonyos bűncselekmények esetében hasonló bűncselekmény korábbi elkövetése szigorúbb bűncselekmény kiszabását eredményezheti.

Mi a tárgyalás lehetséges kimenetele?

A tárgyalást követően a bíróság felmenti vagy elítéli Önt. Felmentésre akkor kerül sor, ha a tárgyalás során nem bizonyították be a bűncselekmény elkövetését vagy azt, hogy Ön követte el. Abban az esetben is felmentik Önt, ha az ügyészség ejti a vádat. Elítélésre akkor kerül sor, ha a bíróság előtt bebizonyították, hogy Ön követte el a bűncselekményt.

Amennyiben bűnösnek találják, a bíróság a törvénynek megfelelő büntetést szab ki Önre. A lehetséges büntetések a következők:

  • pénzbüntetés, amely az átlagos napi jövedelme összegének harminc és ötszázszorosa közötti érték;
  • 30 naptól húsz évig terjedő, illetve élethosszig tartó szabadságvesztés.

Hozzájárulása esetén a bíróság a szabadságvesztést közérdekű munkára változtathatja.

Bizonyos körülmények között a bíróság úgy is határozhat, hogy próbára bocsátja Önt. Ilyen esetben nem kell letöltenie az eredeti ítéletben foglalt büntetést, vagy csak annak egy részét kell letöltenie, amennyiben nem követ el újabb bűncselekményt a próbaidő alatt. A próbaidő tartama 3–5 év.

A főbüntetés mellett a bíróság mellékbüntetéseket is alkalmazhat, így például megtilthatja bizonyos tevékenységek gyakorlását, vagy kiutasíthatja Önt Észtországból. Emellett a bűncselekményhez kapcsolódó bármely vagyontárgy elkobozható.

Mi a sértett szerepe a tárgyaláson?

A sértettnek joga van részt venni a tárgyaláson, vallomást tehet és bizonyítékot nyújthat be, kártérítést kérhet a bűncselekmény által okozott károkért, valamint kifejtheti véleményét az ügyészség által a megbüntetésére irányuló ítéletre tett javaslatról.

Kapcsolódó linkek

A büntetőeljárásról szóló törvény

A büntetőeljárásról szóló törvény angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

A büntető törvénykönyv

A büntető törvénykönyv angolul (nem tartalmaz minden módosítást)

Utolsó frissítés: 01/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.