Vádlottak (büntetőeljárás)

Franciaország

Ezek az ismertetők arról adnak tájékoztatást, mi történik, ha valakit olyan büntetendő cselekménnyel gyanúsítanak vagy vádolnak meg, amely bírósági tárgyaláshoz vezet. Az általában rögzített büntetéssel, például bírsággal szankcionált kisebb szabályszegésekre, például a közlekedési szabályok megsértésére vonatkozó információkért lásd az 5. ismertetőt. Amennyiben ön bűncselekmény sértettje, jogairól itt kaphat teljes körű tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

Általános bevezetés

A következő négy bíróságtípus rendelkezik Franciaországban hatáskörrel az ügyek tárgyalására:

  • A Tribunal de police (rendőrbíróság)

A főként az ötödik kategóriába tartozó kihágásokkal (például meghatározott büntetéssel szankcionált szabályszegésekkel) foglalkozó bíróságon az egyesbíró hozza meg a döntéseket. Fellebbezni – csak bizonyos esetekben – a Chambre des appels correctionnels-nél (Fellebbviteli Bíróság) lehet.

  • A Juridiction de proximité (helyi vagy önkormányzati bíróság)

A főként az első négy kategóriába tartozó kihágásokkal foglalkozó bíróságon az egyesbíró hozza meg a döntéseket.

A fellebbezésre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a rendőrbíróság ítéletei elleni fellebbezésre.

  • A Tribunal correctionnel (kisebb súlyú bűncselekményekkel foglalkozó büntetőbíróság)

A főként vétségekkel (olyan bűncselekmények, amelyek nem minősülnek bűntettnek; a francia jog szerint a több mint 10 évi szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmények számítanak bűntettnek) foglalkozó bíróságon rendszerint három bíró van jelen.

Eljárást annál a bíróságnál lehet indítani, amelynek illetékességi területén a cselekményt elkövették, illetve a terhelt vagy terheltek lakóhelye vagy az őrizetbe vételük helye szerinti bíróságnál.

Az elsőfokú ítéletek ellen a Chambre des appels correctionnels-nél (Fellebbviteli Bíróság) lehet fellebbezni.

  • A Cour d’assises (a legsúlyosabb bűncselekményekkel foglalkozó büntetőbíróság)

Ez a bíróság olyan, felnőttek által elkövetett bűncselekményekkel foglalkozik, amelyek nem tartoznak különbíróság hatáskörébe.

Az ügyeket három hivatásos bíró és a francia állampolgárok közül véletlenszerűen kiválasztott kilenc esküdt tárgyalja.

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet ellen az ügyészség és az elítélt vádlottak az állampolgárok közül kiválasztott 12 esküdtből és három hivatásos bíróból álló Cour d’assises bíróságnál fellebbezhetnek. A vádlott és az ügyész a Cour d’assises által hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító vagy felmentő ítéletekről szóló határozatok ellen is fellebbezhet. A perben a magánfél (partie civile) csak a bíróság által megítélt kártérítéssel és kamattal kapcsolatban nyújthat be fellebbezést.

A büntetőeljárás összefoglalása

A következőkben a büntetőeljárás rendes szakaszainak összefoglalóját olvashatja.

A nyomozás

A rendőrség vagy a csendőrség által lefolytatott nyomozás célja a büntetendő cselekmény elkövetésének megállapítása, a bizonyítékok gyűjtése, és az elkövetők felkutatása. A nyomozást az ügyész felügyeletével folytatják le. Abban az esetben, ha az eljárást az ügyész indította meg, mindig sor kerül nyomozásra.

A nyomozásnak két típusa van: az enquête de flagrance (nemrég elkövetett cselekmény vizsgálata) és az enquête préliminaire (előzetes nyomozás), amelyet hivatalból vagy az ügyész utasításai alapján folytatnak le.

A nyomozás minden esetben titkos és ex parte (azaz a terheltet nem hallgatják meg).

A tárgyalás előtti vizsgálat

A vizsgálóbíró által lefolytatott vizsgálat célja az, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a büntetendő cselekmény elkövetéséről, és felkutassa annak elkövetőjét. A vizsgálat során dől el, hogy van-e elegendő bizonyíték ahhoz, hogy bíróság elé állítsák az elkövetőt, valamint ez a szakasz készíti elő az ügyet az ítélethozatalra. A vizsgálat titkos, de az eljárás részes felei hozzáférhetnek az ügyiratokhoz és bizonyos feltételekkel vizsgálat iránti kérelmeket nyújthatnak be.

Az ítélet

Az ítélkezési szakaszra nyilvános szóbeli eljárásban, a felek megfelelő meghallgatása mellett kerül sor. A bírók mérlegelése alapján jogorvoslattal megtámadható határozat születik.

Az eljárás e szakaszairól és a saját jogairól az ismertetőkben talál további részleteket. Ezek az információk nem helyettesíthetik az ügyvéddel való konzultációt, és csak iránymutatásnak tekintendők.

Az Európai Bizottság szerepe

Vegye figyelembe, hogy az Európai Bizottság nem játszik szerepet a tagállamokon belüli büntetőeljárásokban, és nem segíthet önnek, ha panaszt kíván tenni. Ezekből az ismertetőkből megtudhatja, hogyan és kinél tehet panaszt.

A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

1. Ügyvédi tanácsadás igénybevétele

2. Jogaim a nyomozás során

  • Jogaim a rendőrségi őrizet alatt
  • Jogaim az első személyes kihallgatás során
  • Vád alatt és témoin assisté (jogi képviselettel rendelkező tanú) státusz
  • A tárgyalás előtti vizsgálat lezárása
  • Az európai elfogatóparancs
  • Az ügy védelem általi előkészítése

3. Jogaim az eljárás során

4. Jogaim az eljárás után

5. Közlekedési szabályok megsértése és egyéb kihágások

Kapcsolódó linkek

Az ön jogai

Utolsó frissítés: 06/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.