Vádlottak (büntetőeljárás)

Magyarország

Nagyon fontos, hogy megfelelő jogi tanácsadásban részesüljön, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az alábbiakban arról tájékozódhat, hogy mikor és milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre. Emellett az ismertetők arról is útmutatást nyújtanak, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha Ön nem tudja őket megfizetni.

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Ha Ön ellen büntetőeljárás folyik, minden esetben joga van az ügyvédi képviselethez. Ha nem tudja megfizetni az ügyvédet, bizonyos jövedelmi szint alatt joga van ahhoz, hogy az Önnel szemben eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) államilag fizetett ügyvédet rendeljen ki az Ön számára.

Bizonyos esetekben a védelem kötelező (lásd a Mikor kell ügyvéddel rendelkeznem? című részt). Ha ilyenkor Ön nem bíz meg ügyvédet, akkor a hatóság az Ön számára védőt rendel ki, akinek díját és költségeit az állam viseli. Ha azonban a bíróság Önt bűnösnek találja, Önnek meg kell térítenie az ügyvédi költségeket.

Ugyanez a helyzet, ha azért rendelnek ki Önnek védőt a hatóságok, mert úgy látják, hogy arra az Ön érdekében van szükség (például nagyon bonyolult az ügy). Ön is kérheti védő kirendelését, de ezt a hatóságok nem kötelesek teljesíteni.

Ügyvédkeresés

A budapesti ügyvédek névsorát és elérhetőségét megtalálja a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján, a vidéki ügyvédek névsorát pedig a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján.

Ha Önt fogva tartják, és ismer ügyvédet, a rendőrségtől kérheti, hogy értesítsék őt. Ha nem ismer ügyvédet, kérheti védő kirendelését. Arra is van lehetőség, hogy az Ön védelmére közeli hozzátartozója hatalmazzon meg ügyvédet.

Az ügyvédi díj megfizetése

Az ügyvéd díjazása eltér az Ön által meghatalmazott, illetve a bíróság által kirendelt védő esetében.

A jogszabályok nem határozzák meg az ügyvédek díjazását, az ügyvédi megbízási díjról szabadon állapodhat meg az ügyfél és az ügyvéd. A védők sokszor nem óradíjban állapítják meg a díjazásukat, hanem a büntetőeljárás egyes szakaszaihoz kapcsolódóan (nyomozás, elsőfokú eljárás, másodfokú eljárás) kérnek egy meghatározott pénzösszeget.

A bíróság által kirendelt védők díját törvény határozza meg; ez lényegesen alacsonyabb a piaci körülmények között felszámított díjnál.

Ha Ön jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt a büntetőeljárás költségeit előreláthatóan nem tudja megfizetni, és ezt igazolta, vádemelés előtt az ügyésztől, utána a bíróságtól kérelmezheti személyes költségmentesség engedélyezését a jogszabályban szereplő nyomtatványon.

A költségmentesség engedélyezése esetén a védő díját és költségeit akkor sem kell megfizetnie, ha Önt bűnösnek találja a bíróság.

Ilyen mentességben akkor részesülhet, ha jövedelme a jogszabályban megszabott összeghatár alatt van, és Ön az otthonán, valamint a létfenntartáshoz szükséges tárgyakon és berendezésen kívül egyéb vagyontárgyakkal nem rendelkezik.

Mikor kell ügyvéddel rendelkeznem?

Bizonyos esetekben akkor is ügyvéddel kell rendelkeznie a bírósági eljárás során, ha Ön ezt nem akarja.

Milyen esetekben kötelező a védelem a nyomozás során?

A nyomozás során a védő részvétele kötelező, ha

  • a gyanúsításban szereplő bűncselekmény miatt ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést lehet kiszabni;
  • Önt fogva tartják;
  • Ön süket, néma, vak vagy kóros elmeállapotú;
  • a magyar nyelvet, illetve az eljárás nyelvét nem ismeri;
  • egyéb okból nem képes személyesen védekezni;
  • Ön kiskorú.

Milyen esetekben kötelező a védelem a bírósági tárgyalás során?

A fent felsorolt esetek mellett védő részvétele kötelező a tárgyaláson,

  • ha az ügyben első fokon nem a helyi, hanem a megyei bíróság jár el;
  • ha pótmagánvádló lép fel;
  • ha az ügyész a tárgyaláson részt vesz, és Ön – bár korábban nem rendelkezett védővel – most védő kirendelését kéri.

Milyen egyéb esetekben kötelező a védelem?

A bíróság vagy más hatóság védőt rendelhet ki, ha ezt az Ön érdekében szükségesnek tartja.

A védelem bizonyos különleges eljárásokban, pl. a távollévő terhelttel szemben lefolytatott eljárásban is kötelező.

Leválthatom a bíróság által a részemre kirendelt ügyvédet?

Ön indokolt esetben kérheti a bíróságtól másik védő kirendelését, azonban a bíróság nem köteles a kérelmet teljesíteni.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárási törvény

Rendelet a személyes költségmentesség alkalmazásáról

Utolsó frissítés: 07/04/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.