Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

Mi a bűnügyi nyomozás célja?

A bűnügyi nyomozás célja, hogy reagáljon a bűncselekményről érkező bejelentésre vagy a Garda által gyanított büntetőjogi jogsértésre, valamint hogy a nyomozás révén megtalálják az elkövető(ke)t. Általában bejelentés érkezik az ilyen esetekről, és a Garda erre válaszul vizsgálatot indít annak kiderítése céljából, hogy valóban történt-e büntetőjogi jogsértés, és ha igen, akkor megkezdi az ügy további nyomozását.

Ki folytatja le a nyomozást?

A bűncselekmények nyomozásának joga szinte minden esetben az An Garda Síochánát, vagyis az ír rendőrséget illeti meg. A nyomozás lefolytatásának legjobb módjával kapcsolatban a Garda jogi iránymutatásokat kaphat a legfőbb ügyész hivatalától (a legfőbb ügyésztől), ahol azok a jogi tisztviselők működnek, akik a büntetőeljárások többségében az ír állam részéről a vád nevében eljárnak.

Milyen szakaszai vannak a bűnügyi nyomozásnak?

A bűnügyi nyomozás első szakasza a lakossági bejelentés vagy egy bűncselekmény gyanújának az ír rendőrség egy tagja általi észlelése. A rendőrség megbizonyosodik arról, hogy a bejelentett esemény bűncselekmény-e, és ha az, megkezdi a kivizsgálását.

A Garda ebben a szakaszban dönti el, hogy a gyanú szerinti bűncselekmény „súlyos” vagy sem. A „súlyos” kifejezés olyan bűncselekményeket takar, amelyek elméletileg legalább öt évi szabadságvesztéssel lennének büntethetők. Ha a bűncselekmény e kategóriába tartozik, akkor a Garda folytathatja le a nyomozást, amelynek során őrizetbe veheti és fogva tarthatja önt egy rendőrőrsön, és e fogva tartás során kihallgathatja. Az őrizetbe vétel, a fogva tartás és a kihallgatás jogáról ennek az ismertetőnek egy lentebbi részében olvashat.

Ha a bűncselekmény nem súlyos jellegű, a rendőrség hatáskörei korlátozottabbak. Általában van hatásköre az állítólagos bűncselekmény nyomozására, de önt a kihallgatás céljából nem veheti őrizetbe és nem tarthatja fogva. Önt a rendőrség csak abból a célból veheti őrizetbe, hogy megvádolják a gyanú szerinti bűncselekménnyel. Ha nem veszik őrizetbe egy súlyosnak nem minősülő bűncselekmény miatt, általában a bíróságra idézik, hogy megkezdődjön a tárgyalási eljárás.

A nyomozás harmadik szakasza azon információk összegyűjtése, amelyek egy későbbi tárgyaláson bizonyítékul szolgálhatnak. Ez az információgyűjtési folyamat sokféle formát ölthet, és a Garda ezen információk megszerzésére vonatkozó jogai a gyanú szerinti bűncselekmény jellegétől függenek. A rendőrség azon joga, hogy őrizetbe veheti és kihallgathatja önt, korlátozott hatáskört biztosít számára arra is, hogy igazságügyi szakértői és egyéb lehetséges bizonyítékokat gyűjtsön öntől – ezekről ennek az ismertetőnek egy lentebbi részében olvashat.

A Garda vagy saját maga, vagy a legfőbb ügyésziránymutatásával határoz arról, hogy megvádolják-e önt, és mi lesz a vád. A súlyos és nem súlyos jellegű bűncselekmények ügyében folytatott büntetőeljárás megindításáról gyakran a Garda dönt. Ha a bűncselekmény szokatlan vagy nyilvánvalóan súlyos jellegű, vagy a büntetőeljáráshoz a legfőbb ügyész segítsége szükséges, a rendőrség rendszerint kéri a legfőbb ügyész iránymutatását.

Jogaim a nyomozás során

A nyomozás szakaszai során az önt megillető jogokra vonatkozó további információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

Jogaim őrizetbe vétel esetén (1)

Ha a bűncselekmény „súlyos”, a rendőrség hatáskörrel rendelkezik arra, hogy őrizetbe vegye és kihallgatás céljából fogva tartsa önt. Ez azt jelenti, hogy ön rendőrségi őrizetbe kerül, és a jogszerű fogva tartásának fennmaradó ideje során nem távozhat.

Kell a rendőrségnek elfogatóparancs ahhoz, hogy őrizetbe vegyen engem?

Nem. A rendőrségnek nem feltétlenül szükséges elfogatóparancs ahhoz, hogy őrizetbe vegye önt, ha a gyanúja szerint ön követte el a nyomozás tárgyát képező bűncselekményt.

Hol vehetnek őrizetbe?

A Garda az otthonában vagy nyilvános helyen is őrizetbe veheti. Ahhoz, hogy őrizetbe vehessék önt, csak annak megalapozott gyanúja szükséges, hogy ön bűncselekményt követett el.

Közölni kell velem az őrizetbe vételem indokát?

Igen. A rendőrségnek közölnie kell önnel az őrizetbe vétele indokát.

Használhat a Garda erőszakot az őrizetbe vételemkor?

Igen. Használhatnak indokolt mértékű erőszakot ahhoz, hogy őrizetbe vegyék önt.

Az őrizetbe vétel után

Egy rendőrőrsre viszik, hogy kihallgassák vagy vád alá helyezzék. Jogszabály rögzíti, hogy önt a rendőrőrsön milyen jogok illetik meg, és a rendőrőrs illetékes rendőre tartozik felelősséggel az ön jogaiért. Az ön rendőrőrsön történő fogva tartásának időtartama attól a törvényi hatáskörtől függ, amelynek alapján a Garda fogva tartja önt. Jogairól a Polgári Szabadságjogok Írországi Tanácsának (ICCL) honlapján olvashat bővebben.

Kihallgatás és rendőrségi nyomozás (2)

Kapok tájékoztatást a jogaimról?

Igen. Ha az egyik ilyen törvényes hatáskör alapján tartják fogva, akkor tájékoztatják az önt az őrizet során megillető jogokról. Ez a tájékoztatás írásbeli, és ha ön nem ért angolul, le kell fordítani az ön nyelvére.

Értesíthetem az országom nagykövetségét?

Igen. Ha nem ír állampolgár, kérheti, hogy országának nagykövetségét vagy konzulátusát értesítsék az ön őrizetbe vételéről.

Más országból származom. Írországban kell lennem a nyomozás során?

Nem feltétlenül. Ha nem vádolják meg, miután véget ér a fogva tartása, akkor szabadon elmehet és elutazhat. Ha az ír állam később vádat kíván emelni ön ellen, önként visszatérhet ebből a célból, vagy megtámadhatja a kiadatását a hazájában. Ha megvádolják, miután véget ér a fogva tartása, hatáskörrel rendelkező bíróság elé kell állítani. Ekkor egy bíró dönt arról, hogy engedélyezzenek-e óvadékot önnek.

Megengedik, hogy beszéljek ügyvéddel?

Igen. Joga van ahhoz, hogy négyszemközt beszéljen ügyvéddel. Ha nem ismer egy ügyvédet sem, az illetékes rendőr segít keresni egyet a rendőrőrsön tartott listáról. (Lásd még a 2. ismertetőt.)

Mikor beszélhetek az ügyvéddel?

Ha ügyvéddel kíván beszélni, nem hallgathatják ki, amíg az ügyvédje meg nem érkezik; ezután pedig azonnal lehetővé kell tenni, hogy találkozzanak egymással.

Velem lehet az ügyvédem a kihallgatáson?

Nem. Joga van azonban ahhoz, hogy a kihallgatása során további jogi tanácsot kérjen, ha valami olyasmi merül fel, amiben nem biztos.

Mi történik, ha nem tudok ügyvédet megfizetni?

Ha korlátozottak az anyagi lehetőségei, jogosult lehet arra, hogy az ügyvédi tanácsadást az ír költségmentességi rendszer keretében fizessék (lásd az 1. ismertetőt). Mindig ajánlott azonban jogi tanácsot kérnie, és az anyagi lehetőségeinek kérdését megbeszélheti az ügyvédjével az eljárás egy későbbi szakaszában.

Milyen hosszan hallgathatnak ki a fogva tartás során, és hogyan zajlik a kihallgatás?

Egyszerre legfeljebb négy órán át hallgathatják ki. A kihallgatást tisztességes módon kell lefolytatni. Videokamerával kell rögzíteni, kivéve, ha ez nem valósítható meg. Ön csak akkor jogosult a felvétel másolatára, ha büntetőeljárás folyik ön ellen, és a bíróság elrendeli egy másolat átadását az ön jogi tanácsadójának. A kihallgatáson egyszerre csak két rendőr lehet jelen.

Válaszolnom kell a kérdésekre?

Nem. Hallgathat a teljes kihallgatás alatt, de vegye figyelembe, hogy hallgatását bizonyos körülmények között bizonyítékként használhatják fel ön ellen egy későbbi tárgyalás során. Ha megtagadja a választ bizonyos kérdésekre, ez más bizonyítékokkal együtt felhasználható az ön bűnössége megállapításának alátámasztására.

Ha információkat kérnek tőlem, szolgáltassak információkat?

Kötelező megadnia a személyes adatait, hogy a rendőrség azonosíthassa. Kérjen jogi tanácsot, mielőtt bármilyen további információ szolgáltatása mellett dönt. Ha őrizetben van kihallgatás céljából, akkor súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják, és minden ön által szolgáltatott információ bizonyíték lehet ön ellen egy későbbi tárgyaláson.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Nem kötelezhető önmagára nézve terhelő vallomást tenni. Ha a válaszai hátrányosak önre nézve, a jogi tanácsadói tájékoztatják a következményekről – a következmény általában az, hogy az elmondottak ön ellen szóló bizonyítékká válnak.

Kell-e ujjlenyomatot adnom és meg kell-e engednem, hogy lefényképezzenek?

Igen. Ha törvényes hatáskör alapján tartják fogva, akkor kényszeríthetik rá, hogy adjon ujjlenyomatot, és engedje magát lefényképezni. Az ujjlenyomatvétel vagy a lefényképezés akadályozása bűncselekmény.

Örökre megőrizheti az ujjlenyomataimat a Garda?

Igen. Ön vagy a jogi tanácsadója azonban írhat a rendőrségnek és kérheti, hogy semmisítsék meg a gyűjtött anyagokat, amennyiben nem indul büntetőeljárás, vagy ha önt felmentették a tárgyaláson.

Adnom kell DNS-mintát vagy egyéb, intimebb testi mintákat?

Ha törvényes hatáskör alapján tartják fogva, a rendőrségnek egy magas rangú tiszt engedélyére van szüksége ahhoz, hogy intim mintákat – pl. DNS-mintát, nyálmintát, levágott körmöt, köröm alatt talált anyagot vagy szájkenetet – vegyenek öntől. Engedély nélkül nem vehetnek talplenyomatot vagy a genitális területről vagy testnyílásból származó mintát, kivéve, ha ön beleegyezik.

Átkutathatják az otthonomat, gazdasági helyiségeimet, autómat vagy egyéb tulajdonomat?

Igen. Az ír alkotmány és az emberi jogok európai egyezménye előírja, hogy tiszteletben kell tartani az ön testi épségét és magánéletét, de ezek a jogok korlátozottak. A Garda – amennyiben rendelkezik házkutatási engedéllyel vagy azért lép be az ingatlanára, hogy őrizetbe vétel céljából megtalálja önt – az ön beleegyezésével vagy akár anélkül is átkutathatja az ön otthonát. Az átkutatásokra vonatkozó további információkért lásd: Átkutatás (3).

Kérhetek jogorvoslatot a jogaim megsértése esetén?

Szóljon a jogi tanácsadójának, ha bármilyen módon megsértik az ön jogait, és ő tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogyan és mikor léphet fel az ilyen jogsértések ellen.

Ki az illetékes rendőr?

Az illetékes rendőr a Garda egyik tagja, aki felelős az önnel szembeni bánásmódért és az ön jogainak védelméért. Minden rendőrőrsön jelen kell lennie egy ilyen rendőrnek. Ha az őrizetben töltött idő során bármilyen problémája támad, kérje, hogy beszélhessen az illetékes rendőrrel.

Beszélhetek a családommal?

Jogosult arra, hogy értesítsék egy rokonát az ön fogva tartásának tényéről, de nem feltétlenül beszélhet vele.

Mi történik, ha rosszul érzem magam, és van-e jogom pihenéshez és frissítőhöz?

A fogva tartása során joga van orvosi ellátáshoz, ha szüksége van rá, és joga van megfelelő pihenési időszakokhoz és frissítőkhöz.

Vezetnek jegyzőkönyvet az őrizetben töltött időmről?

A rendőrségi őrizetben töltött idejéről jegyzőkönyvet vezetnek, amelynek egy példányára ön vagy jogi tanácsadója igényt tarthat.

Mi történik, ha nem beszélek vagy nem értek angolul?

Jogosult tolmácsra, aki fordít önnek. Ön vagy a jogi tanácsadója ragaszkodjon hozzá, hogy az ön és az ügyvédje közötti négyszemközti megbeszéléseket fordító tolmács ne ugyanaz legyen, aki az ön rendőrségi kikérdezésén tolmácsol. Mindig rendelkezésre kell állnia egy tolmácsnak, amikor akár egy ügyvéd, akár egy rendőr kíván kommunikálni önnel.

Mennyi ideig tarthatnak fogva?

Ez attól függ, milyen hatáskör alapján tartják fogva. Az ír jog szerint a leghosszabb időtartam hét nap.

Átkutatás (3)

Kell-e közölniük velem, hogy miért kutatják át az ingatlanomat?

Megkérdezheti, és el kell mondaniuk önnek, hogy miért és milyen hatáskör alapján végzik az átkutatást. Ha átkutatják az ingatlanát, akkor egy későbbi szakaszban jogosult minden átkutatási parancs másolatára.

Hogyan végezheti a rendőrség az átkutatást?

Az átkutatás nem sértheti az emberi méltósághoz való jogát.

Magával vihet bármit a rendőrség?

Igen. Lefoglalhatnak bármilyen tárgyat, amelyről okkal feltételezik, hogy felhasználható bizonyítékként. Magukkal vihetnek olyan tárgyakat is, amelyeket esetleg nem jelöltek meg semmilyen parancsban, de amelyek bizonyítékul szolgálhatnak egy másik bűncselekményre.

Az ingatlanomban maradhatok, amikor a Garda átkutatja azt?

Igen. Nem szabad semmi olyat tennie, ami akadályozná a jogszerű átkutatást, de megfigyelheti azt.

Megmotozhatnak?

Igen. Ha egy rendőr megalapozottan gyanítja, hogy ön bűncselekményt követett el, akkor hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az ön beleegyezése nélkül megmotozza önt.

Először őrizetbe kell venniük?

Nem. Megmotozhatják az őrizetbe vétel előtt is.

Közölniük kell velem a motozás okát?

Igen. A rendőrségnek közölnie kell önnel a motozás okát és azt, hogy milyen hatáskör alapján motozzák meg.

Végezhetnek levetkőztetéssel járó motozást?

Igen. Csak akkor vethetik alá levetkőztetéssel járó motozásnak, ha az szükséges. Az ilyen motozást egy rendőrőrs nem nyilvános részén kell végezni, és olyan módon, amely nem minősül zaklatásnak. Ha lehetséges, egy orvosnak kell elvégeznie a motozást.

Ugyanolyan nemű személy motoz meg?

Ha a motozás bármiben is tovább terjed, mint a ruházatának átkutatása, ugyanolyan nemű személynek kell megmotoznia önt.

Az első bírósági meghallgatás (4)

Fogva tarthatnak vagy szabadlábra helyezhetnek?

Fogva tarthatják, ha a rendőrségi őrizet után bíróság elé állítják, és a bíróság megtagadja öntől az óvadékot.

Benyújthatok óvadék iránti kérelmet?

A legtöbb esetben a kerületi bíróság (alsóbb szintű bíróság) előtti első megjelenésekor kérelmezhet óvadékot. Meghatározott körülmények között (például ha szándékos emberölés a vád) a Felsőbírósághoz kell kérelmet benyújtania, és így valamennyi időt őrizetben kell töltenie a kérelem előtt.

Jogosult jogi képviseletre, és a jövedelmétől függően ezt a képviseletet a költségmentességi rendszer keretében finanszírozzák.

Közölhetik velem, hogy miért ellenzi a Garda az óvadékot?

Igen. Előre közölni kell önnel, hogy a Garda milyen okokból ellenzi, hogy óvadékot állapítsanak meg önnek. Önnek joga van az óvadék ellenében való szabadon bocsátásra, de ez a jog nem abszolút jellegű. Megtagadható az óvadék, ha a bíró véleménye szerint annak engedélyezése esetén ön nem jelenne meg a tárgyalásán, befolyásolná a tanúkat, vagy további súlyos bűncselekményeket követne el, amíg óvadék ellenében szabadlábon van.

Megállapíthatnak feltételes óvadékot a számomra?

Igen. Engedélyezhetnek önnek óvadékot olyan feltételekkel, mint pl. hogy át kell adnia az útlevelét, Írországban kell tartózkodnia, amíg a tárgyalásra vár, és rendszeresen jelentkeznie kell egy rendőrőrsön annak biztosítására, hogy betartja ezeket a feltételeket. A bíróság előírhatja azt is, hogy tegyen le készpénzt, vagy elrendelheti egy családtag vagy barát ír bankszámlájának befagyasztását, garanciaként arra, hogy ön betartja az óvadék feltételeit.

 

Felkészülés a tárgyalásra vagy a bűnösség beismerése a tárgyalás előtt (5)

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Igen. Csak akkor tartanak tárgyalást az ügyében, ha ártatlannak vallja magát. Ha bűnösnek vallja magát, nem tárgyalást, hanem büntetéskiszabási meghallgatást tartanak.

Mi történik?

Ha nem törekszik tárgyalásra, akkor beismer egy vagy több olyan bűncselekményt, amellyel vádolják. Írországban a vádalkunak nincs törvényes alapja, de a gyakorlatban a Legfőbb Ügyész Hivatala elfogadhatja egyes vádak beismerését, és beleegyezhet más vádak visszavonásába. Ha bűnösnek vallja magát, később szabják ki a büntetését, és a büntetéskiszabási meghallgatás előtt lehetséges, hogy fogva tartják.

Mi történik a büntetéskiszabási meghallgatáson?

Ha nincs kötelező büntetés, mint pl. szándékos emberölés esetén életfogytiglan, önnek joga van büntetéskiszabási meghallgatáshoz és ahhoz, hogy a jogi tanácsadója felszólaljon a bíróság előtt az ön bűncselekménybeli szerepével és személyes körülményeivel kapcsolatban.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalás előtt?

Igen. A tárgyalás napja előtt és annak során a Legfőbb Ügyész Hivatala kiegészítheti a vádakat továbbiakkal. A tárgyalás napjáig vissza is vonhat vádakat. A Legfőbb Ügyész Hivatala jogosult további bizonyítékokat benyújtani a tárgyalásig és a tárgyalás során. A Legfőbb Ügyész Hivatalának tisztességesen kell eljárnia, és nem tarthat vissza bizonyítékot vagy fedhet fel a birtokában lévő olyan anyagokat, amelyek érintik önt és a jogi tanácsadóit.

Vádolhatnak olyan bűncselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Ha az egyik tagállamban megvádolták egy bűncselekménnyel és tárgyalást folytattak az ügyében, ugyanazzal a bűncselekménnyel nem vádolhatják meg egy másik tagállamban. Azonban ha megvádolták egy tagállamban, de a vádakat visszavonták, megvádolhatják ugyanazzal a bűncselekménnyel Írországban.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló bizonyítékokról?

Igen. Meg kell kapnia az ön elleni bizonyítékokat tartalmazó iratokat (közismert nevén a „bizonyítékok könyvét”). Fel kell fedni ön előtt azokat az anyagokat is, amelyek az ön által elkövetett állítólagos bűncselekmény nyomozása során keletkeztek, de amelyeket a vád nem kíván felhasználni.

Kapok tájékoztatást az ellenem valló tanúkról?

Igen. Kaphat bizonyos információkat az ön ellen valló tanúkról. Joga van tudni, hogy büntetett előéletűek-e. Joga van információkat kérni tőlük a tárgyalás során vagy az ügyvédje általi keresztkikérdezéssel, vagy a jogi tanácsadói általi magánnyomozás útján.

Nem jogosult a tanú személyes adatainak teljes felsorolására. Nincs joga olyan módon befolyásolni a tanút, amely a tanú megfélemlítésére vagy az igazságszolgáltatás akadályozására irányuló kísérletnek tekinthető; az ilyen cselekmények azt eredményezhetik, hogy visszavonják az óvadékot vagy további és külön vádak merülnek fel önnel szemben.

Mikor adják át nekem a „bizonyítékok könyvét”?

Ha vádirat alapján tárgyalják az ügyét egy súlyos bűncselekmény miatt, ezeket az iratokat a vádemeléstől számított 42 napon belül kell megkapnia. A bíróság saját belátása szerint meghosszabbíthatja azt az időt, amelyen belül az államnak át kell adnia ezeket az iratokat az ön részére.

Mit adnak át nekem?

Olyan iratokat kézbesítenek önnek, amelyek az állam önnel szembeni vádjának alapját tartalmazzák. A bizonyítékok könyve nem az állam vádjának teljes kifejtését tartalmazza, és a vád jogosult további bizonyítékokat benyújtani az ön ügyének tárgyalásáig és a tárgyalás során. Azoknak a bizonyítékoknak, amelyekre az államnak támaszkodnia kell a büntetőjogi felelősség megállapításának biztosítása érdekében, a legtöbb esetben szóban kell elhangozniuk a bíróság előtt, eskü alatt valló tanúktól.

Hogyan kapom meg a „bizonyítékok könyvét”?

A „bizonyítékok könyvét” a bíróságon adja át önnek a Garda egy tagja. A további bizonyítékokat általában az ön jogi tanácsadójának kézbesítik az irodájában vagy a bíróságon.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

Igen. A rendőrség jogosult információkat felkutatni az ön előéletéről a nyomozás érdekében és annak eldöntésére, hogy vádemelés esetén ön óvadék ellenében szabadon bocsátható-e. Az ön elítélése esetén is hivatkozhatnak az ön bűnügyi előéletére annak érdekében, hogy a bíró megállapíthassa (vagy a bírók megállapíthassák) a megfelelő büntetést. A büntetőjogi felelősség külföldön történt megállapítására vonatkozó adatok is figyelembe vehetők.

Vonatkozik valamilyen korlátozás arra, hogy mikor vehetik figyelembe az előéletemet?

Igen. Az ügyének tárgyalása során nem említhető az ön előélete, kivéve, ha a jogi tanácsadói a keresztkikérdezés során vagy a bíróságnak benyújtott beadványokban megemlítik azt.

Kapcsolódó linkek

További információk az átkutatási, fogva tartási és vádemelési hatáskörökről

További információk a Garda szerepérőlhttps://www.garda.ie

az állam képviseletét ellátó vezető jogtanácsos hivatala és a Legfőbb Ügyész Hivatala https://www.dppireland.ie

További részletek a jogszabályokról https://www.irishstatutebook.ie

Az 1984. évi büntetőeljárási törvényhez kapcsolódó 1987. évi rendelet (rendőrőrsökön őrizetben tartott személyekkel szembeni bánásmód)

Polgári Szabadságjogok Írországi Tanácsa

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.