Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

Mi történik, mielőtt tárgyalást tartanak az ügyemben?

Mielőtt tárgyalást tartanak az ügyében, egy bíró eldönti, hogy megállapítsanak-e óvadékot önnek. Ön általában jogosult az óvadék ellenében való szabadon bocsátásra. Megtagadhatják az óvadékot, ha nem valószínű, hogy ön megjelenne a tárgyaláson, ha megpróbált vagy meg fog próbálni megfenyegetni egy tanút, vagy ha valószínű, hogy újabb súlyos bűncselekményt követne el.

Ha a tárgyaláson alibire kíván hivatkozni (azaz valakire, aki elmondja, hogy ön vele volt, amikor a bűncselekmény történt), a bíró utasítására tájékoztatnia kell az ügyészséget az illető személyéről.

A tárgyalás előtt joga van megtudni, hogy mivel vádolják. Ha kéri, tájékoztatni kell az ön elleni bizonyítékokról.

Hol kerül sor a tárgyalásra?

Megadják önnek annak a bíróságnak a nevét és címét, ahol a tárgyalását tartják. Az összes bíróság felett Írország Bírósági Szolgálata gyakorol irányítást, és segíthet önnek megtalálni azt a bíróságot, ahol az ügyét tárgyalják.

Az enyhébb súlyú vádakat a kerületi bíróságokon tárgyalják, ahol egyesbírók döntenek az ügyekben. A súlyosabb vádakat a körzeti bíróságokon vagy a központi büntetőbíróságokon tárgyalják, ahol esküdtszékek hoznak ítéletet.

A bíróságok nyitva állnak a nyilvánosság előtt. Ha azonban a vádlott gyermek, vagy szexuális bűncselekményről van szó, az ügyet zárt ajtók mögött tárgyalják.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

A vád a legtöbb esetben nem változtatható meg a tárgyalási szakaszban. Bizonyos vádak megváltoztathatók, ha a jog ezt lehetővé teszi. A veszélyes járművezetés vádja például átváltoztatható a kevésbé súlyos gondatlan járművezetés vádjára, ha a bíró úgy ítéli meg, hogy ön gondatlanul, de nem veszélyesen vezetett.

Ha a tárgyalás során minden vádpontban bűnösnek vallja magát, a bíró azt követően eldönti, milyen büntetést szabjon ki. E döntés meghozatalához mérlegeli, hogy mennyire súlyos a bűncselekmény, valamint hogy milyen az ön személyes helyzete. Ha bűnösnek vallotta magát, ezt figyelembe veszik az ön javára.

Megteheti azt is, hogy egyes vádpontokban bűnösnek vallja magát, a többiben pedig ártatlannak. A bíró vagy az esküdtszék az ön által vitatott vádakat illetően hoz döntést. Ezután büntetést szabnak ki önre azon vádpontokért, amelyekben bűnösnek vallotta magát, és azokért, amelyekben bűnösnek találták.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

A legtöbb esetben jelen kell lennie az ügyének tárgyalásán. Ha nem jelenik meg a bíróságon, a bíró elrendelheti, hogy vegyék őrizetbe és vezessék a bíróság elé. A tárgyalás esetenként ön nélkül is folyhat, és a távollétében is megállapíthatják a büntetőjogi felelősségét.

Ha baleset vagy betegség miatt nem tud megjelenni a bíróságon, értesítse az ügyvédjét és adjon át neki orvosi igazolást, amely megindokolja a távollétét.

Ha nem érti, mi történik, joga van tolmácsoláshoz. Ha siket, jogosult jelnyelvi tolmácsolásra.

Joga van ahhoz, hogy védekezzen a tárgyaláson, ha szeretne. Ha nem tud ügyvédet megfizetni, a vád súlyosságától függően kirendelhetnek önnek egyet a büntetőügyi költségmentességi rendszer keretében. Joga van ahhoz, hogy megválassza az ügyvédjét. Ha nem ismer egyet sem, a bíró választhat önnek. Ha nem elégedett az ügyvédjével, leválthatja.

Felszólalhat a tárgyaláson, ha akar, de ez nem kötelező. Ha eskü alatt tett vallomás során hazudik, bűncselekményt követ el.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Vitathatja az ön ellen szóló bizonyítékokat, ha azokat jogszerűtlenül szerezték. Például ha a rendőrség házkutatási engedély nélkül ment be az ön házába, általában az ottlétük alatt szerzett semmilyen bizonyítékot nem fogadnak el.

Vitathatja a bizonyítékokat úgy is, hogy kérdéseket tesz fel a tanúknak, hogy bizonyítsa: hazudnak vagy tévednek. Megkérhet továbbá tanúkat arra, hogy az ön védelme szempontjából fontos bizonyítékokat vagy olyan bizonyítékokat szolgáltassanak, amelyek igazolják, hogy a vád tanúi hazudnak vagy tévednek.

Felfogadhat magánnyomozót, hogy ő szerezzen bizonyítékokat önnek. A bizonyítékok annyiban elfogadhatók, amennyiben azokat jogszerűen szerezték.

Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?

A tárgyalás során a büntetőjogi felelősségét megállapító korábbi ítéletekre vonatkozó bizonyítékokat általában nem veszik figyelembe.

Amikor azonban a bíró arról dönt, hogy milyen büntetést szabjon ki önre, figyelembe veheti a büntetőjogi felelősséget megállapító korábbi ítéleteket, és ebbe a más országokban hozott ilyen ítéletek is beletartozhatnak.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

Ha nem találják bűnösnek, a tárgyalásnak vége, és ön szabadon távozhat.

Ha bűnösnek találják, vagy ön vallja magát bűnösnek, a bíró eldönti, milyen büntetést szabjon ki önre. Lehetséges, hogy pénzbüntetést kell fizetnie vagy szabadságvesztés-büntetést kell letöltenie. A bíró felfüggesztheti a büntetését addig, amíg ön további bűncselekményeket nem követ el.

A bíró az ítélet kiszabása előtt felkérheti a pártfogó felügyelői szolgálatot, hogy írjon jelentést önről. A pártfogó felügyelői szolgálat közli a bíróval, hogy ön alkalmas-e arra, hogy felügyelet alá helyezzék a bűnelkövetői magtartását okozó problémáinak leküzdése érdekében.

Felkérés alapján a pártfogó felügyelői szolgálat tájékoztatja a bírót arról, hogy ön képes-e közérdekű munkát végezni. A bíró ezután elrendelheti, hogy szabadságvesztés-büntetés helyett ön legfeljebb 240 órai fizetetlen munkát végezzen.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A tárgyalás során a sértett a vád tanújaként kap szerepet. Bizonyítékot szolgáltat a váddal kapcsolatban arról, hogy mit látott, mi történt.

Ha megállapítják az ön büntetőjogi felelősségét, vagy bűnösnek vallja magát, a bíró figyelembe veszi a bűncselekmény sértettre gyakorolt hatását.

Kapcsolódó linkek

Az ír jogszabályok adatbázisa

Az ír és brit esetjog adatbázisa

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.