Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

Fellebbezhetek?

Fellebbezhet minden büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet és büntetés ellen. A fellebbezés módja attól függ, hogy melyik bíróság tárgyalta az ügyét. A kerületi bíróság határozatai elleni fellebbezéseket a körzeti bíróság tárgyalja. A körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozatai elleni fellebbezéseket a Büntető Fellebbviteli Bíróság tárgyalja.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen szeretne fellebbezni, akkor 14 napon belül egy „fellebbezési értesítés” nevű iratot kell átadnia az ügyésznek. A fellebbezési értesítést és a kézbesítésre vonatkozó nyilatkozatot 14 napon belül kell benyújtania a terület bírósági titkárához. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen kíván fellebbezni, a büntetőjogi felelősség megállapításától számított három napon belül a tárgyalást vezető bíróhoz kell folyamodnia fellebbezési engedélyért. Ezután, ha az engedélyt megtagadták, hét napon belül, ha pedig megadták, 14 napon belül „fellebbezési értesítést” kell benyújtania a Büntető Fellebbviteli Bíróság hivatalvezetőjének. Ezt az ügyvédje rendszerint elintézi ön helyett.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, jogosult az ügye teljes újratárgyalására. Joga van a büntetése elleni fellebbezésre is. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, ez jogkérdésre irányulhat, vagy arra, hogy az ön megítélése szerint tárgyalása nem volt megfelelő. A büntetése ellen is fellebbezhet.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet nem hajtják végre a fellebbezése megtárgyalásáig. Ehhez az szükséges, hogy ön biztosítékot (ún. recognisance-t) nyújtson, ami egy pénzösszeg befizetésével járhat. Ha a kerületi bíróság határozata elleni fellebbezésekor fogva tartják, a fellebbezési értesítés kézbesítése és a biztosíték nyújtása után jogosult arra, hogy szabadon bocsássák. Ha fogva tartják, és fellebbezni kíván, a büntetés-végrehajtási hatóságok ellátják a megfelelő nyomtatványokkal.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, eltelhet néhány hónap, mire megtárgyalják a fellebbezést. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, számottevően hosszabb idő telhet el a fellebbezés megtárgyalásáig.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, joga van új bizonyítékok bemutatására és arra, hogy a fellebbezésben más jogi érveket sorakoztasson fel. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, általában nem mutathat be új bizonyítékokat, ezt csak kivételes körülmények között teheti meg.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, jogosult az ügy teljes újratárgyalására. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, ön vagy az ügyvédje terjesztheti a bíróság elé arra vonatkozó érveit, hogy miért kellene hatályon kívül helyezni a büntetőjogi felelősségét megállapító határozatot, vagy hogy miért gondolja, hogy a büntetése elvi hibában szenved.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezés sikeres, az ügy véget ér, önnek pedig nincsenek további kötelezettségei azzal kapcsolatban. Ha a fellebbezés sikertelen, a fellebbviteli bíróság helyben hagyja az ön büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet. Ha a fellebbviteli bíróság úgy véli, hogy a büntetés elvi hibában szenved, akkor súlyosíthatja vagy enyhítheti az eredeti büntetést.

Miután megtárgyalták a fellebbezését, nincs további fellebbezési jog. A Büntető Fellebbviteli Bíróság azonban engedélyezheti önnek, hogy fellebbezzen a Legfelsőbb Bírósághoz, ha a nyilvánosság számára különösen fontos jogkérdés merült fel.

Nincs olyan általános rendelkezés, amely szerint önt kártalanítani kell, ha sikeres a fellebbezése. Ha a Büntető Fellebbviteli Bírósághoz fellebbez a büntetőjogi felelősség megállapítása ellen, jogosult lehet kártalanításra, amennyiben téves ítéletet hoztak az ügyében. Erre akkor kerül sor, ha a Büntető Fellebbviteli Bíróság hatályon kívül helyezi a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet és igazolja, hogy egy újonnan felfedezett tény azt bizonyítja, hogy téves ítélet született. Ez nagyon ritkán történik meg. Ha a Büntető Fellebbviteli Bíróság tanúsítja, hogy téves ítélet született, ön kártalanítási kérelmet nyújthat be az igazságügyi miniszterhez.

A büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet akkor veszik nyilvántartásba, amikor a bíró bűnösnek találta egy bűncselekményben.

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet jogerős, amint bűnösnek találták önt, vagy ön bűnösnek vallotta magát. A fellebbezéshez azonban ekkor is joga van. Ha a fellebbezése sikeres, az önre vonatkozó adatok között nem szerepelhet egy büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet sem.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Ha elítélik egy bűncselekmény miatt, a bíróság nem küldheti vissza az országába. Javasolhatja azonban az igazságügyi miniszternek, hogy utasítsák ki önt. Fel is függesztheti a büntetését vagy annak egy részét azzal a feltétellel, hogy ön elhagyja az országot. Ez nem jelenti azt, hogy kiutasítják önt, de ha nem hagyja el az országot, akkor büntetés-végrehajtási intézetbe kerül. Ha büntetés-végrehajtási intézetben van, kérheti az igazságügyi minisztertől, hogy szállítsák el Írországból, hogy a büntetésének fennmaradó részét egy másik tagállamban töltse le.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Ha elítélik, nem vonhatják ismét eljárás alá ugyanazért a bűncselekményért. Ha egy másik tagállamban már elítélték, ugyanazon bűncselekmény miatt nem vonhatják újra eljárás alá Írországban.

A vádakra/büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó információk

A bűnügyi nyilvántartás önre vonatkozó részében szerepel az ön büntetőjogi felelősségét megállapító összes ítélet. Ha ön nagykorú, ezeket az adatokat állandó jelleggel nyilvántartja a Garda (a nemzeti rendőrség). A Garda rendelkezhet más adatokkal is önről. Önnek joga van ahhoz, hogy az önre vonatkozó, helytelen személyes adatokat kijavítsák vagy töröljék. Ezeket az adatokat a Központi Rendőrségi Ellenőrző Egységtől kérheti ki. Ha a Garda nem teszi lehetővé önnek az adatokhoz való hozzáférést, vagy nem javítja ki a pontatlan adatokat, önnek joga van az adatvédelmi biztoshoz fordulni.

Kapcsolódó linkek

Ír bíróságok

Állampolgári Tájékoztató Tanács

Adatvédelmi biztos

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.