Vádlottak (büntetőeljárás)

Olaszország

Nagyon fontos, hogy független jogi tanácsadást vegyen igénybe, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetők tájékoztatást adnak arról, hogy ön milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre, valamint hogy mit tehet az ügyvéd az ön érdekében. Ez az általános ismertető útmutatást nyújt arról, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha ön nem tudja ezeket megfizetni.

Tartalomszolgáltató:
Olaszország

Ügyvédkeresés

Ha ön őrizetben, vizsgálati fogságban vagy előzetes letartóztatásban van, azonnal saját ügyvédet fogadhat, és közvetlenül az őrizetbe vétel, a vizsgálati fogság vagy előzetes letartóztatás elrendelése után találkozhat vele.

Ha óvadék ellenében szabadlábon van, saját ügyvédet fogadhat, és bármikor beszélhet vele.

A következő honlapokon találhat ügyvédet:

Országos Ügyvédi Kamara

Büntetőjog több nyelven

Büntetőjogászok Olaszországi Kamarái

Ha nem jelöl ki ügyvédet, az Igazságügyi Hatóság rendel ki önnek egyet egy különleges nyilvántartásból.

Az ügyvédi költségek megtérítése

Általában önnek kell fizetnie az önt segítő ügyvédet, akár saját maga választotta őt, akár a bíróság rendelte ki önnek.

Igénybe vehetem ingyenesen ügyvéd szolgáltatásait?

Kérelmezhet költségmentességet – ekkor az állam fizeti a jogi segítségnyújtást –, amennyiben az adóköteles jövedelme nem haladja meg a 10 628,16 eurót. Ha házastárssal vagy más rokonokkal él együtt, akkor az adóköteles jövedelmet az egyes családtagok összes jövedelmének összeadásával számítják ki. Ilyen esetben a jövedelmi határ megemelkedik további 1 032,91 euróval, és azt az érintett féllel együtt élő minden családtagra kiszámítják.

Vannak olyan körülmények, amelyek kizárják a költségmentességet?

Kizárt a költségmentesség:

  • adócsaláshoz kapcsolódó büntetőeljárás során;
  • ha a kérelmezőt több ügyvéd segíti;
  • azok számára, akiket jogerősen elítéltek maffia-bűnszervezethez, dohánycsempészéshez vagy kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó bűncselekmények miatt.

Mit tehetek azért, hogy költségmentességet kapjak?

Annak az igazságügyi tisztviselőnek a hivatalához kell benyújtania a kérelmét, ahol az ügy folyamatban van.

Ki kell töltenie és alá kell írnia a kérelmet, valamint be kell nyújtania a következő információkat:

  • költségmentesség engedélyezésének kérése;
  • az ön és valamennyi családtagja keresztneve, vezetékneve, születési helye és ideje, adószáma;
  • a kérelmét megelőző évi jövedelmének igazolása (írásbeli kimutatások);
  • arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a jövedelmében bekövetkezett minden fontos változást közöl annak érdekében, hogy juttatást engedélyezzenek önnek.

A kérelmét vagy személyesen nyújthatja be, mellékelve az érvényes személyi igazolványának fénymásolatát, vagy benyújthatja az ügyvédje útján is, akinek hitelesítenie kell az ön aláírását. Elküldheti tértivevényes ajánlott levélben is, mellékelve a személyi igazolványának fénymásolatát.

Ha fogva tartják, kérelmét benyújthatja a büntetés-végrehajtási intézetből is.

Ha házi őrizetben vagy előzetes letartóztatásban van, a bűnügyi rendőrség egy tisztjének adhatja át a kérelmét.

Ha ön az EU-n kívüli harmadik ország állampolgára, a kérelméhez csatolnia kell az illetékes konzuli hatóságnak az ön külföldi jövedelmére, valamint a kérelmében foglalt adatok valódiságára vonatkozó igazolását.

Ha ez nem lehetséges, ez az igazolás saját nyilatkozattal is helyettesíthető. Ha ön külföldi, és biztonsági okokból büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva, vagy ha őrizetben vagy házi őrizetben van, akkor az országának konzulátusától származó igazolást a kérelmének benyújtásától számított húsz napon belül ügyvédje vagy egy rokona is benyújthatja, vagy az helyettesíthető írásbeli nyilatkozattal is.

Mi történik, ha költségmentességet engedélyeznek számomra?

Ha a bíró helyt ad a kérelmének, akkor választhat egy magánügyvédet az ügyvédi kamarák különleges nyilvántartásaiban szereplő ügyvédek közül. Ezeket a nyilvántartásokat az egyes ügyvédi kamarák hivatalában tekintheti meg.

A költségmentességhez kapcsolódó kiadásokat és az eljáráshoz kapcsolódó összes kiadást – ideértve a tolmácsolási szolgáltatást – az állam fizeti.

Kapcsolódó linkek

Önkéntes Ügyvédek

Belügyminisztérium

Büntetőjogászok Olaszországi Kamarái

Trivenetói Ügyvédi Kamara

Utolsó frissítés: 18/01/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.