Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Melyek a bűnügyi nyomozás szakaszai?

A büntetőeljárás tárgyalást megelőző részének célja annak megállapítása, hogy:

  • elkövettek-e bűncselekményt;
  • kit kell bűncselekmény elkövetésével megvádolni;
  • van-e lehetőség az ügy megszüntetésére, lezárására, illetve bíróság elé terjesztésére.

A büntetőeljárás tárgyalást megelőző részének két szakasza van – a nyomozás és a vádemelés.

A nyomozást különböző rendészeti hatóságok végzik, így az állami rendőrség, az állambiztonsági szolgálat, az adórendőrség, a katonai rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a korrupció megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel foglalkozó hivatal, a határőrség, a vámhatóságok, a tengeren hajózó hajók kapitányai, valamint a nemzeti fegyveres erők külföldön bevetett katonai egységeinek parancsnokai. A nyomozást az a hatóság végzi, amelynek illetékességi területén a bűncselekményt elkövették. Az ügyészség szintén végezhet nyomozást.

A vádhatóságok feladata a vádemelés.

Jogaim a nyomozás során

Kattintson az alábbi linkekre, hogy jobban megismerje a büntetőeljárás tárgyalást megelőző nyomozati szakában Önt megillető jogokat:

Nyomozás (1)

A nyomozás célja

A nyomozás célja annak megállapítása, hogy elkövettek-e bűncselekményt; kit kell bűncselekmény elkövetésével megvádolni; illetve, hogy van-e lehetőség az eljárás megszüntetésére.

Egy nyomozó (rendszerint rendőr) fog Önnel foglalkozni. A nyomozati szakban Önt 48 óráig őrizetbe vehetik, és kényszerintézkedésként letartóztathatják.

A nyomozásra és a vádemelésre rendelkezésre álló idő azon bűncselekmény súlyától függ, amelynek elkövetésével gyanúsítják (6-22 hónap, és lehetőség van további 6 hónapig terjedő meghosszabbításra). Amennyiben ezeket a határidőket nem tartják be, valamennyi kényszerintézkedést, illetve a tulajdonjogára vonatkozó korlátozásokat meg kell szüntetni.

Mennyiben tájékoztatnak a történésekről?

A nyomozást végző rendőr nyújt Önnek tájékoztatást a történésekről.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Tolmácsot biztosítanak az Ön számára; erről a rendőr/ügyész gondoskodik. A tolmács mindent lefordít, ami szükséges lehet – iratokat, a nyomozó és az ügyvéd által mondottakat, valamint az Ön vallomását.

Milyen szakaszban konzultálhatok ügyvéddel?

Amennyiben nem beszéli a helyi nyelvet, nem köteles ügyvédet igénybe venni, de tanácsos, mivel lehetséges, hogy nem ismeri a helyi helyzetet és jogot. Választhat ügyvédet, vagy kérheti a nyomozótól, hogy jelöljön ki egyet.

Amennyiben fogva tartják, 48 órán belül felkérnek egy ügyvédet, hogy képviselje Önt. Az eljárásban résztvevő külföldi ügyvéd esetében tanácsos együttműködni egy helyi ügyvéddel.

Amennyiben tolmács jelenléte szükséges ahhoz, hogy a helyzetet elmagyarázza Önnek, illetve a kihallgatáshoz, a lehető leghamarabb biztosítanak tolmácsot az Ön számára.

Fel fognak szólítani, hogy szolgáltassak információt? Köteles vagyok információt szolgáltatni?

Joga van információt szolgáltatni, azonban nem köteles erre. Joga van hallgatni, és ez nem használható fel Ön ellen, illetve nem értelmezhető úgy, hogy nem működik együtt a hatóságokkal.

Mi történik akkor, ha valami olyat mondok, ami az ügyemet hátrányosan érinti?

Vallomását együttesen értékelik az ügy egyéb bizonyítékaival. Nem köteles saját maga ellen vallani. Joga van bármilyen nyilatkozat megtételéhez, amelyet szükségesnek ítél. Joga van megtagadni a vallomástételt.

Kapcsolatba léphetek családtaggal vagy baráttal?

Amennyiben fogva tartják, joga van azt kérni a nyomozótól, hogy tájékoztassák közvetlen családtagjait, más hozzátartozóit, munkahelyét vagy oktatási intézményét, stb.

Amennyiben szükségem van rá, fordulhatok orvoshoz?

Igen – a nyomozást az emberi jogok tiszteletben tartása mellett folytatják le.

Kapcsolatba léphetek a nagykövetségemmel, amennyiben másik országból származom?

Joga van azt kérni, hogy tájékoztassák a nagykövetséget/konzulátust.

Másik országból származom. Jelen kell lennem a nyomozás során?

A nyomozás során jelen kell lennie. A nyomozó dönt arról, hogy a nyomozásban való részvétel lehetséges-e videókapcsolat vagy telefonkonferencia útján.

Visszaküldhetnek saját országomba?

Nincs ilyen jogszabályi előírás, azonban a Lett Köztársaságból való kiutasítás a lehetséges szankciók egyike. Erre kizárólag a bíróság határozata alapján kerülhet sor.

Letartóztatnak vagy szabadon bocsátanak?

A vizsgálóbíró hoz határozatot letartóztatásáról az őrizetbe vételt követő 48 órán belül. Letartóztatására akkor kerülhet sor, ha az Ön által elkövetett bűncselekmény szabadságvesztéssel büntetendő, és egyéb kényszerintézkedéssel nem biztosítható, hogy Ön:

  • ne szökjön meg a nyomozás/bírósági eljárás/az ítélet végrehajtása elől;
  • ne akadályozza a nyomozás lefolytatását;
  • ne kövessen el más bűncselekményt.

A vizsgálóbíró a letartóztatásáról szóló határozat meghozatala előtt meghallgatja Önt. Joga van dokumentumokat benyújtani annak bizonyítása érdekében, hogy letartóztatása nem indokolt. Ügyvéd és tolmács jelenlétét biztosítják az Ön számára.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Az országot a nyomozó (rendszerint írásbeli) engedélyével hagyhatja el.

Felszólítanak, hogy szolgáltassak ujjlenyomatot, illetve DNS-mintát (például haj, nyál), illetve egyéb belőlem származó testnedvet?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Sor kerülhet testem átvizsgálására?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Átkutatható a lakásom, üzleti helyiségem, autóm, stb.?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Fellebbezhetek?

A vizsgálóbíró határozata ellen joga van fellebbezni a bíróság elnökéhez. A nyomozó/ügyész intézkedésével szemben a nyomozást felügyelő ügyészhez/felettes ügyészhez nyújthat be panaszt.

A nyomozó, ügyész vagy vizsgálóbíró határozataival szemben 10 napon belül élhet panasszal, azonban cselekményeik kapcsán az egész nyomozás során élhet panasszal.

A panaszt az Ön által ismert nyelven nyújthatja be. A panaszt az átvételétől számított 10 napon belül meg kell vizsgálni. Amennyiben a panaszt nem a hivatalos nyelven írták, a határidőt attól az időponttól kel számítani, hogy a fordítás elérhetővé vált; erről tájékoztatják Önt.

Elismerhetem bűnösségemet valamennyi vagy egyes vádpontokban a tárgyalást megelőzően?

Joga van elismerni bűnösségét valamennyi vagy egyes vádpontokban a nyomozás / vádemelés során.

Amennyiben elismeri bűnösségét, azt olyan enyhítő körülménynek tekintik, amely enyhébb büntetést eredményezhet, vagy alapját képezheti a büntetőeljárás megszüntetésének. Amennyiben együttműködik a nyomozóhatósággal/ügyészséggel, az elősegítheti enyhébb kényszerintézkedések alkalmazását / a letartóztatás megszüntetését.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás előtt?

Az Önnel szemben emelt vád akkor változtatható meg, ha az ügyész további bizonyítékokat szerzett be. Az Önnel szemben emelt eredeti vádat meg kell változtatni, amennyiben bebizonyosodott, hogy nem helytálló – ilyen esetben az ügyész a vádemelést ebben a részben megszünteti. Az új vádat ismertetik Önnel.

Megvádolhatnak olyan bűncselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Vádat lehet emelni Ön ellen, azonban nem állítható bíróság elé és nem ítélhető el olyan vád miatt, amely tekintetében másik államban már bíróság elé állították vagy felmentették.

Kapok tájékoztatást az ellenem tanúskodó tanúkról?

Tájékoztatást kap azokról a tanúkról, akik terhelő vallomást tettek Önre. Az ügyész a nyomozást befejezését követően, a bíróságnak való megküldésüket megelőzően átadja Önnek az ügy iratait, Ön pedig megismerheti a tanúk vallomásait.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

Átadják Önnek az ügy iratait, amelyek tartalmaznak minden bizonyítékot, amelyet az ügyész fel fog használni Ön ellen a bíróság előtt. Az ügyész átadja Önnek az iratok másolatát.

Más tagállamban már elítéltek ezért a bűncselekményért. Ilyenkor mi történik?

Ugyanazért a bűncselekményért nem állítható bíróság elé Lettországban. A kettős büntethetőség kizárásáról szóló szabály (ne bis in idem) vonatkozik az Európai Unió tagállamaira.

Sor kerül információkérésre korábbi büntetéseimmel kapcsolatban?

Korábbi büntetéseiről információt fognak kérni.

Vádemelés (2)

A vádemelési szakasz célja

A vádemelés célja a bűncselekmény bizonyítása; azon személy azonosítása, akit meg lehet vádolni e bűncselekmény elkövetésével; annak megállapítása, hogy az ügyet meg lehet szüntetni, vagy le lehet zárni és a bíróság elé lehet terjeszteni. Az ügyész fog dolgozni Önnel.

A nyomozásra és a vádemelésre rendelkezésre álló idő azon bűncselekmény súlyától függ, amelynek elkövetésével gyanúsítják (6-22 hónap, és lehetőség van további 6 hónapig terjedő meghosszabbításra). Amennyiben ezeket a határidőket nem tartják be, valamennyi kényszerintézkedést, illetve a tulajdonjogára vonatkozó korlátozásokat meg kell szüntetni.

Mennyiben tájékoztatnak a történésekről?

A nyomozati intézkedéseket (valószínűleg ugyanazokat, mint a nyomozati szakban) végző ügyész tájékoztatja Önt a történésekről.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Tolmácsot biztosítanak az Ön számára; erről az ügyész gondoskodik. A tolmács mindent lefordít, ami szükséges lehet – iratokat, az ügyész és az ügyvéd által mondottakat, valamint az Ön vallomását.

Milyen szakaszban konzultálhatok ügyvéddel?

Amennyiben nem beszéli a helyi nyelvet, tanácsos ügyvédet igénybe venni, mivel lehetséges, hogy nem ismeri a helyi helyzetet és jogot. Az eljárásban résztvevő külföldi ügyvéd esetében tanácsos együttműködni egy helyi ügyvéddel. Választhat ügyvédet, vagy kérheti az ügyésztől, hogy jelöljön ki egyet.

Amennyiben jelenléte szükséges ahhoz, hogy a helyzetet elmagyarázza Önnek, illetve a kihallgatáshoz, stb., a lehető leghamarabb biztosítanak tolmácsot.

Fel fognak szólítani, hogy szolgáltassak információt? Köteles vagyok információt szolgáltatni?

Joga van információt szolgáltatni, azonban nem köteles erre. Joga van hallgatni, és ez nem használható fel Ön ellen, illetve nem értelmezhető úgy, hogy nem működik együtt.

Mi történik akkor, ha valami olyat mondok, ami az ügyemet hátrányosan érinti?

Vallomását együttesen értékelik az ügy egyéb bizonyítékaival. Nem köteles saját maga ellen vallani. Joga van bármilyen nyilatkozat tételéhez, amelyet szükségesnek ítél. Joga van megtagadni a vallomástételt.

Kapcsolatba léphetek családtaggal vagy baráttal?

Amennyiben fogva tartják, joga van azt kérnie a nyomozótól, hogy tájékoztassák közvetlen családtagjait, egyéb hozzátartozóit, munkahelyét vagy oktatási intézményét, stb.

Amennyiben szükségem van rá, fordulhatok orvoshoz?

Igen – a vádemelést az emberi jogok tiszteletben tartása mellett folytatják le.

Kapcsolatba léphetek a nagykövetségemmel, amennyiben másik országból származom?

Joga van azt kérni, hogy tájékoztassák a nagykövetséget/konzulátust.

Másik országból származom. Jelen kell lennem a nyomozás során?

A vádemelési szak során jelen kell lennie. Az ügyész dönt arról, hogy a nyomozásban való részvétel lehetséges-e videokapcsolat vagy konferenciatelefon segítségével.

Visszaküldhetnek saját országomba?

Nincs ilyen jogszabályi előírás, azonban létezik ilyen mellékbüntetés - a kiutasítás a Lett Köztársaságból. Erre csak bírósági határozat alapján kerülhet sor.

Letartóztatnak vagy szabadon bocsátanak?

A vizsgálóbíró hoz határozatot letartóztatásáról. Letartóztatására akkor kerülhet sor, ha az Ön által elkövetett bűncselekmény szabadságvesztéssel büntetendő, és egyéb kényszerintézkedéssel nem biztosítható, hogy Ön ne szökjön meg a nyomozás/bírósági eljárás/az ítélet végrehajtása elől; ne akadályozza a nyomozás lefolytatását; ne kövessen el más bűncselekményt.

A vizsgálóbíró a letartóztatásáról szóló határozat meghozatala előtt meghallgatja Önt. Joga van olyan dokumentumok előterjesztésére, amelyek arra utalnak, hogy letartóztatása nem ésszerű. Ügyvéd és tolmács jelenlétét biztosítják az Ön számára.

Elhagyhatom az országot a nyomozás során?

Az országot az ügyész (rendszerint írásbeli) engedélyével hagyhatja el.

Felszólítanak, hogy szolgáltassak ujjlenyomatot, illetve DNS-mintát (például haj, nyál), illetve egyéb belőlem származó testnedvet?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Sor kerülhet testem átvizsgálására?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Átkutatható a lakásom, üzleti helyiségem, autóm, stb.?

Kattintson a linkre a jogaival kapcsolatos információkért.

Fellebbezhetek?

A vizsgálóbíró határozata ellen joga van fellebbezni a bíróság elnökéhez. Az ügyész intézkedésével szemben a felettes ügyészhez nyújthat be panaszt.

Az ügyész/vizsgálóbíró határozataival szemben 10 napon belül élhet panasszal. Az ügyész cselekményei kapcsán az egész nyomozás során élhet panasszal.

A panaszt az Ön által ismert nyelven nyújthatja be. A panaszt az átvételétől számított 10 napon belül meg kell vizsgálni. Amennyiben a panaszt nem a hivatalos nyelven írták, a határidőt attól az időponttól kell számítani, hogy a fordítás elérhetővé vált; erről tájékoztatják Önt.

Elismerhetem bűnösségemet valamennyi vagy egyes vádpontokban a tárgyalást megelőzően?

Joga van elismerni bűnösségét valamennyi vagy egyes vádpontokban a nyomozás/vádemelés során.

Amennyiben elismeri bűnösségét, azt olyan enyhítő körülménynek tekintik, amely enyhébb büntetést eredményezhet. Amennyiben elismeri bűnösségét és együttműködik a nyomozóhatósággal/ügyészséggel, ez elősegítheti enyhébb kényszerintézkedések alkalmazását / a letartóztatás megszüntetését.

Amennyiben elismeri bűnösségét, a büntetőeljárás befejezhető. Az eljárás lehetséges kimenetelei a következők:

  • feltételes mentesítés a büntetőjogi felelősség alól;
  • az ügyész elrendeli a kiszabható büntetést;
  • megállapodás az ügyésszel arról, hogy Ön elismeri bűnösségét, valamint az alkalmazandó büntetésről, amelyet később a bíróság jóváhagy, stb.

Megváltoztatható a vád a tárgyalás előtt?

Az Önnel szemben emelt vád akkor változtatható meg, ha az ügyész további bizonyítékokat szerzett be. Az Önnel szemben emelt eredeti vádat meg kell változtatni, amennyiben az ügyész elismeri, hogy arról bebizonyosodott, nem helytálló – ilyen esetben az ügyész ebben a részben megszünteti a vádemelést. Az új vádat ismertetik Önnel.

Megvádolhatnak olyan bűncselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Vádat lehet emelni Ön ellen, azonban nem állítható bíróság elé és nem ítélhető el olyan vád miatt, amely tekintetében másik államban már bíróság elé állították vagy felmentették.

Kapok tájékoztatást az ellenem tanúskodó tanúkról?

Tájékoztatást kap azokról a tanúkról, akik terhelő vallomást tettek Önre. Az ügyész a nyomozást befejezését követően, a bíróságnak való megküldésüket megelőzően átadja Önnek az ügy iratait.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

Átadják Önnek az ügy iratait, amelyek tartalmaznak minden bizonyítékot, amelyet az ügyész fel fog használni Ön ellen a bíróság előtt. Az ügyész átadja Önnek az iratok másolatát.

Más tagállamban már elítéltek ezért a bűncselekményért. Ilyenkor mi történik?

Ugyanazért a bűncselekményért nem állítható bíróság elé Lettországban. A kettős büntethetőség kizárásáról szóló szabály (ne bis in idem) vonatkozik az Európai Unió tagállamaira.

Sor kerül információkérésre korábbi büntetéseimmel kapcsolatban?

Igen, korábbi büntetéseiről információt fognak kérni.

Egyes eljárási cselekmények (3)

Felszólítanak, hogy szolgáltassak ujjlenyomatot, illetve DNS-mintát (például haj, nyál), illetve egyéb belőlem származó testnedvet?

Felszólíthatják, hogy szolgáltasson ujjlenyomatokat vagy DNS-mintát. Kérhetnek, illetve levehetnek egyéb testnedvekből származó mintát is, amennyiben ez valamely konkrét bűncselekmény felderítéséhez szükséges.

Joga van megismerni a szakértői vizsgálatról szóló határozatot, mielőtt azt a végrehajtás érdekében továbbítják, feltéve, hogy a vizsgálat érinti Önt. A vizsgálatot megelőzően joga van kérdéseket feltenni a szakértői vizsgálattal kapcsolatban.

Köteles alávetni magát a szakértői vizsgálatnak. Köteles mintákat szolgáltatni az összehasonlító vizsgálat céljára, vagy tűrni azok levételét.

Amennyiben önként mintát szolgáltat az összehasonlító vizsgálat elvégzése érdekében, ezt rögzítik. Joga van tájékoztatást kapni a rögzített adatokról, és kérheti egyéb, Ön által szükségesnek tartott körülmény rögzítését, mielőtt aláírja a jegyzőkönyvet. Amennyiben nem teszi lehetővé, hogy az összehasonlító vizsgálat elvégzése érdekében mintát vegyenek, azokat a vizsgálóbíró határozata alapján kényszerítő intézkedések révén veszik le.

Sor kerülhet testem átvizsgálására?

Testét szemrevételezéssel megvizsgálhatják, hogy viseli-e bűnös tevékenység nyomait, vagy vannak-e rajta sajátos jelek vagy jellemzők, stb. Csak azonos nemű személy / egészségügyi szakember végezheti teste szemrevételezéses vizsgálatát. A szemrevételezéses vizsgálatról írásbeli jegyzőkönyv készül, Önnek pedig joga van tájékoztatást kapni arról, valamint észrevételeket tenni arra.

Testét akkor vizsgálhatják át, ha a nyomozás szempontjából jelentős tárgyak vagy dokumentumok vannak elrejtve ruházatában, holmija között, testén vagy testnyílásaiban. Csak Önnel azonos nemű személy végezheti el a vizsgálatot, egészségügyi szakember jelenlétében. A test átvizsgálására vonatkozó határozat nem szükséges, amennyiben fogvatartás alatt áll. A test átvizsgálására vonatkozó határozat nem szükséges, amennyiben azt helyiség vagy terület átvizsgálása során végzik, és Ön jelen van.

Átkutatható a lakásom, üzleti helyiségem, autóm, stb.?

Lakás, üzleti helyisége, autója, stb. átkutatható. A vizsgálóbíró vagy a bíróság hoz határozatot az házkutatásról, azonban sürgős esetekben a nyomozó ügyész által jóváhagyott határozata is elegendő.

Önnek vagy valamely felnőtt családtagjának joga van jelen lenni a házkutatás során, különösen, ha azt hivatalos lakóhelyén/munkahelyén végzik, kivéve, ha Ön letartóztatás alatt áll. Amennyiben Ön vagy valamely felnőtt családtagja nem tud jelen lenni a házkutatás során, akkor a helyi önkormányzat képviselőjét, a helyszín/épület üzemeltetőjét/kezelőjét kell felkérni erre.

Joga van ahhoz, hogy a házkutatást megelőzően tájékoztassák a házkutatásról szóló határozatról, a nyomozó pedig köteles átadni Önnek a határozatot. A házkutatás során fellelt és lefoglalt tárgyakat be kell mutatni Önnek, azokat jegyzőkönyvbe kell venni, valamint szükséges esetén be kell csomagolni, és le kell pecsételni.

Joga van azt kérni, hogy a házkutatás helyszínét korábbi állapotában szolgáltassák vissza, amennyiben ez a gyakorlatban lehetséges. Joga van tájékoztatást kapni a házkutatásról szóló jegyzőkönyvekről, észrevételeket tenni, illetve azt kérni, hogy azokat rögzítsék a jegyzőkönyvben. A házkutatás során joga van ügyvédhez és tolmácshoz.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárási törvény

Büntetőjog

Állami rendőrhatóságok

Ügyészség

A büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

A fogvatartási eljárásról szóló törvény

Az előzetes letartóztatási eljárásról szóló törvény

Az ügyvédi kamaráról szóló törvény

Utolsó frissítés: 12/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.