Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Fellebbezhetek?

Joga van fellebbezni az elsőfokú bíróság ítélete ellen, az ítélet meghozatalát követő 10 napon belül. A bíróság a határidőt 20 napra hosszabbíthatja.

A fellebbezést az eggyel magasabb szintű bíróságnak kell címezni (a regionális bíróság büntető kollégiumához / legfelsőbb bíróság büntetőtanácsához), azonban a döntést meghozó bírósághoz kell benyújtani.

Nem lehet külön fellebbezni a tárgyalás során hozott írásbeli/szóbeli határozatok ellen. Azokat csak a bíróság ítéletével szemben benyújtott fellebbezésben lehet kifogásolni.

A fellebbezést akkor lehet benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy a bíróság határozata téves volt – például a büntetés túl szigorú/magatartásának jogi értelmezése helytelen (a büntető törvénykönyv nem megfelelő cikkét/cikkének nem megfelelő részét alkalmazták, stb.).

Mi történik, ha fellebbezek?

Az ítélet végrehajtását felfüggesztik, ha fellebbezést nyújt be. Amennyiben a fellebbezés folyamán fogva tartják, a fellebbezés benyújtására nyitva álló 10/20 napos határidő attól a naptól kezdődik, amelyen az ítéletet az Ön által értett nyelven átadták Önnek.

Amennyiben egészségügyi problémái/családi körülményei a letartóztatásból való szabadon bocsátását tehetik szükségessé, kérheti a fogvatartás indokainak felülvizsgálatát. A bíróság nem köteles e kérelemnek helyt adni.

A bíróság tájékoztatja Önt a fellebbezés tárgyalása megkezdésének napjáról. Erre vonatkozóan nincs határidő, azonban a bíróságok tiszteletben tartják azt a követelményt, hogy az ügyek felülvizsgálatát ésszerű időn belül el kell végezni.

A fellebbezésben joga van új bizonyítékot előterjeszteni, kifejteni, hogy azt miért szükséges megvizsgálni, illetve bemutatni azokat az okokat, amelyek miatt a bizonyítékot az elsőfokú bíróságnak nem nyújtották be. Joga van azt kérni, hogy a fellebbviteli bíróság vizsgálja meg azokat a bizonyítékokat, amelyek álláspontja szerint jelentősek a fellebbezés megalapozottsága szempontjából.

Mi történik a fellebbviteli bíróság előtti tárgyaláson?

A fellebbviteli tárgyalásra a következő feleket idézik meg: az ügyészt, minden olyan személyt, aki a bírósági ítéletet megtámadta, a védelem ügyvédeit/képviselőit. Fellebbezését három hivatásos bíró bírálja el.

A tárgyalás során csak a fellebbezését vizsgálják meg, kivéve, ha a bíróságnak kétségei vannak az elsőfokú bíróság megállapításait illetően.

A fellebbezés alapján a bíróság a következő öt határozat valamelyikét hozza meg:

  • az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyják; azt hatályon kívül helyezik és új ítéletet hoznak;
  • az ítéletet részben hatályon kívül helyezik és e részt illetően új ítéletet hoznak;
  • az ítéletet hatályon kívül helyezik és lezárják az ügyet;
  • az ítéletet egészben/részben hatályon kívül helyezik és az ügyet új tárgyalás lefolytatása érdekében visszautalják az elsőfokú bírósághoz.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Amennyiben fellebbezése megalapozott, és senki más (ügyész/sértett) nem kifogásolja a bíróság ítéletét felülvizsgálati eljárás keretében, a fellebbviteli bíróság ítélete/határozata jogerőre emelkedik.

Amennyiben fellebbezése sikertelen, joga van a fellebbviteli bíróság ítéletét/határozatát felülvizsgálati eljárásban a legfelsőbb bíróság szenátusának büntetőjogi részlege előtt megtámadni. A felülvizsgálati kérelmet az azt követő 10 napon belül lehet benyújtani, hogy a fellebbviteli bíróság ítélete hozzáférhetővé vált. A bíróság a határidőt 20 napra meghosszabbíthatja.

Joga van kártalanításhoz, amennyiben felmentik, vagy az ügyet jogszabályi okokból lezárják.

Amennyiben kérelmének helyt adnak, az elítélését Lettország belügyminisztériumának információs központjában rögzítik.

A felülvizsgálati kérelem benyújtására igen szigorú követelmények vonatkoznak – bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a büntetőjog/büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit súlyosan megsértették.

Bizonyos esetekben joga van a büntetőeljárás ismételt megnyitását kérni, amennyiben az ítélet/határozat jogerőre emelkedését követően új körülmények merültek fel. Az ilyen felülvizsgálat nincs határidőhöz kötve.

Bizonyos esetekben (amennyiben büntetőjog/büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezéseit súlyosan megsértették), még ha nem is nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, ügyvédje benyújthat a hatályban lévő döntés/határozat felülvizsgálatára irányuló kérelmet. Az ilyen kérelem benyújtása nincs határidőhöz kötve.

Az elsőfokú bíróság döntése akkor lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre, ha azzal szemben nem nyújtottak be fellebbezést/felülvizsgálati kérelmet. A fellebbviteli bíróság döntése/határozata akkor lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre, ha azzal szemben nem nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet. A semmítőszék határozata az ügy felülvizsgálatának napján lép hatályba, illetve akkor emelkedik jogerőre.

Másik tagállamból származom. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Amennyiben szabadságvesztésre ítélik, visszaküldhetik származási országába a tárgyalást követően, amennyiben országának hatáskörrel rendelkező hatósága kérte kiadatását, és Lettország főügyészének hivatala ehhez hozzájárult, vagy fordítva – a hivatal kérte az Ön országától, hogy vegye át a büntetés végrehajtását. Átadása nem automatikus.

Az átadás feltételei a következők:

  • Ön annak az országnak az állampolgára, amelyben a büntetést letölti;
  • a bíróság döntése hatályba lépett;
  • büntetéséből még legalább 6 hónap hátra van;
  • a bűncselekmény az Ön országában is bűncselekménynek minősül;
  • Ön kijelentette, hogy büntetését saját országában kívánja letölteni/hozzájárult az átadáshoz.

A büntetés-végrehajtási hatóság tájékoztatja Önt arról, hogy a döntés végrehajtását elrendelő határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül kérheti átadását. Kérelmét írásban kell benyújtania Lettország főügyésze hivatalához.

Amennyiben nem kívánja saját országában letölteni a büntetést/nem járul hozzá az országa hatóságaitól érkezett ilyen kérelemhez, írásos elutasító nyilatkozatot kell benyújtania Lettország főügyésze hivatalához. Az átadás iránti kérelmet 10 napon belül kell megvizsgálni.

A vádakra/elítélésekre vonatkozó adatok

A lettországi elítéléseiről szóló adatokat az ítélet elévüléséig/hatályon kívül helyezéséig hozzájárulása nélkül rögzítik a Lettország belügyminisztériuma információs központjának nyilvántartásában található aktív adatbázisban. Amennyiben szabálysértési büntetésben részesült, ezt az annak teljesítését követő egy évig tartják nyilván, majd az adatot áthelyezik a nyilvántartás archívumába. Ennek megváltoztatására nincs lehetőség.

Kapcsolódó linkek

Büntetőeljárásról szóló törvény

Büntetőjog

Lett bíróságok

A büntetések nyilvántartásáról szóló törvény

Az eljárást folytató személy által okozott károkért való kártalanításról szóló törvény

Utolsó frissítés: 12/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.