Vádlottak (büntetőeljárás)

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

Jogom van a bíróság határozatával szemben fellebbezéssel élni?

Akinek valamely vádban a bűnösségét megállapítják, minden esetben fellebbezhet a marasztaló ítélet, illetve büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletben kiszabott büntetőjogi szankciót ellen, kivéve, ha a szankciót törvény írja elő. A fellebbezés soha nem eredményezheti a büntetés súlyosítását. A vádlott a bűnösségét megállapító ítélet ellen fellebbezhet beszámíthatatlanságára hivatkozással. Bizonyos esetekben a bíróság megismételt eljárást is elrendelhet.

B. Milyen egyéb jogorvoslati lehetőségeim vannak?

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet követően elnöki kegyelem kérhető. Ez egy nagyon erőteljes, mérlegelésen alapuló eszköz, amelyet a máltai alkotmány 93. cikke szabályoz, és az állam végrehajtó hatalmát, konkrétan Málta elnökét illeti meg. Az elnöki kegyelem felhatalmazza az elnököt arra, hogy a kabineten keresztül átvegye a szokásosan az állam bírói szervére ruházott hatalmat.

Általában a kegyelem felfüggesztheti a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet joghatását, például a börtönbüntetést töltő fogvatartott azonnali szabadon bocsátásának elrendelésével. A köztársasági elnök az alkotmány 93. cikke értelmében a büntetést enyhítheti, vagy a jogszabály relatív büntetés mérséklését eredményező módosítása alapján más módon intézkedhet.

C. Milyen következményekkel jár, ha valakit elítélnek?

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet következménye lehet pénzbüntetés vagy szabadságvesztés, a büntetlen előélet elvesztése, valamint a személy jó hírnevének sérelme.

i. Büntetett előélet

A bűnügyi nyilvántartásba a bűnösnek talált személyre vonatkozóan a bűnügyi joghatósággal rendelkező bíróság által hozott minden ítéletet bejegyeznek, az alábbiak kivételével:

  1. a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet kihágás miatt született;
  2. az a személy, akinek bűnösségét a bűncselekmény elkövetésében megállapították, a bűncselekmény elkövetésekor nem töltötte be a tizennyolcadik életévét;
  3. az elítéltnek Málta elnöke kegyelmet adott az adott ítélet vonatkozásában;
  4. a pártfogó felügyeletről szóló törvény alapján végzést adtak ki;
  5. a személy bűnösségét olyan büntetendő cselekmény vonatkozásában állapítják meg, amely legfeljebb 200 eurós pénzbírsággal büntethető, amennyiben az adott személyt korábban nem ítélték el.

Az ítélethozatal időpontja után az erkölcsi bizonyítványokról szóló rendelet (77. fejezet) második mellékletében megállapított határidő lejárata után az elmarasztaló ítéletet nem rögzítik a nyilvántartásban.

A fentiek szerint a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet nyilvántartásba vétele mellőzésének előnye nem illeti meg azokat a visszaeső elkövetőket, akik a veszélyes kábítószerekről szóló rendelet vagy az orvosi és hasonló jellegű szakmákról szóló rendelet előírásaiba ütköző lopás, csalás vagy gyógyszerértékesítés vagy -kereskedelem bűntette miatt, vagy a rendelet 3. mellékletében felsorolt bűncselekmények (például a kormány biztonsága elleni bűncselekmények), hamis tanúzás és hamis eskü, vagy bármely más, a közbizalom elleni bűncselekmény miatt elítélteknek.

v. Büntetés végrehajtása, fogvatartottak átszállítása, pártfogó felügyelet, alternatív szankciók

A szabadságvesztés és/vagy pénzbüntetés mellett más alternatív szankciók is léteznek. Ezek a pártfogó felügyelet, a felfüggesztett büntetés és a közérdekű munka elrendelése.

A Máltán szabadságvesztésre ítélt külföldi személy bizonyos körülmények között a lakóhelye szerinti országban töltheti le büntetését, esettől függően az elítéltek átadásáról szóló európai egyezmény (112. sz. európai egyezmény) és a 2008/909/IB tanácsi kerethatározat alapján egyaránt.

Utolsó frissítés: 23/03/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.