Vádlottak (büntetőeljárás)

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

Hol kerül sor a tárgyalásra?

Az ügyét vagy a törvényszék, vagy a büntetőbíróság tárgyalja, főként attól függően, hogy mennyire súlyosak az ön elleni vádak.

A tárgyalás nyilvános, eltekintve néhány kivételtől, például amelyben titokban kell tartani a sértett személyazonosságát.

Ha az ügyet a törvényszék tárgyalja, az elnöklő törvényszéki bíró határoz az ügyben. Ha azonban büntetőbíróság tárgyalja az ügyet, akkor az esküdtszék határoz, a bűnösség megállapítása esetén pedig az elnöklő bíró szabja ki a büntetést.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakban?

A vádak megváltoztathatók, ha az ügyet a törvényszék tárgyalja. A vádhatóság kérheti, hogy helyesbítsék a vádakat, ha a bizonyítékok arra utalnak, hogy más vád megfelelőbb, vagy ha az eredeti vád téves volt. A vádak vissza is vonhatók, vagy felválthatók más vádakkal.

A büntetőbíróság előtti ügyekben, miután ön nyilatkozott arról, hogy bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát, a vádakat csak bizonyos körülmények között lehet megváltoztatni, azzal, hogy azok nem válhatnak súlyosabbá az eredeti vádaknál.

Ha ön valamennyi vádpontban bűnösnek vallja magát, a bíróság az ítélethozatallal folytatja az eljárást. Ha egyes vádpontokban vallja bűnösnek magát, akkor a bíróság tárgyalással folytatja, kivéve, ha a többi vádat visszavonja a vádhatóság, vagy ha azok alternatív vádak.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szak során?

A tárgyalás valamennyi szakaszában jelen kell lennie.

Ha más tagállamban él, nincs lehetőség arra, hogy videokapcsolat útján vegyen részt.

Ha nem érti a máltai nyelvet, de beszél angolul, a tárgyalást angol nyelven folytatják le. Ha nem ért angolul, akkor a tárgyalást máltai nyelven folytatják le, önnek pedig tolmácsot jelölnek ki, aki segíti önt.

Elláthatja a saját védelmét, de a bíróságok általában ragaszkodnak ahhoz, hogy ügyvédet bízzon meg, aki segíti. Az eljárás során ügyvédet jelölnek ki önnek. Ha a jogi segítségnyújtást ellátó ügyeletes ügyvéd az ügyvédje, akkor nem választhat másik ügyvédet. Ha azonban saját magánügyvédet bízott meg, őt lecserélheti.

Nem kötelező beszélnie a tárgyaláson, és a hallgatásából nem lehet következtetéseket levonni. Ha azonban úgy dönt, hogy tanúvallomást tesz, nem tagadhatja meg, hogy válaszoljon az ön elleni vádakkal kapcsolatos, önre nézve terhelő kérdésekre.

Ha nem mond igazat, az súlyosan árthat hitelességének, ezenkívül hamis tanúzáshoz vezethet.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Általában megtámadhatja az ön ellen szóló bizonyítékokat. Ha a bizonyítékot tanúvallomások jelentik, ön kérdéseket intézhet a tanúkhoz, vagy ezek vallomásának kétségbe vonása érdekében beidéztetheti a saját tanúit. Okirati bizonyítékok esetén ön kérdéseket intézhet az okiratot benyújtó tanúhoz vagy szakértőhöz, vagy beidéztetheti saját tanúit az ilyen bizonyíték megtámadása érdekében. Saját szakértői bizonyítékot azonban nem nyújthat be. A szakértői bizonyítékok csak úgy támadhatók meg, hogy kérdéseket tesznek fel a szakértőnek a megállapításait vagy a szakértelmét illetően.

Tanúkat idéztethet be és okirati bizonyítékokat nyújthat be a védekezése támogatása érdekében.

Ha a büntetőbíróság tárgyalja az ügyét, a jogszabályilag meghatározott, az ön rendelkezésére álló időtartam akkor kezdődik, amikor ön megkapja a vádiratot. Ezen időtartam végéig önnek meg kell jelölnie mindazokat a tanúkat és egyéb bizonyítékokat, akikre/amelyekre a védekezésében hivatkozni kíván a tárgyaláson. Nincs ilyen korlátozás, ha az ügyét a törvényszéken tárgyalják.

Ha kívánja, a bizonyítékszerzéshez magánnyomozót vehet igénybe. Az általa megszerzett bizonyítékok elfogadhatók, amennyiben nem ütköznek jogszabályba.

Az ügyvédje kérdéseket intézhet a vád tanúihoz, és megtámadhatja, amit a védelem által feltett kérdések megválaszolása során elmondanak.

Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?

A büntetett előéletére vonatkozó adatokat figyelembe veszik, ha a vád büntetőjogi felelősséget megállapító korábbi ítélettől függ, mint amilyen például a visszaesés, illetve felfüggesztett büntetés próbaideje alatt elkövetett bűncselekmény esetén. Figyelembe veheti a büntetett előéletét a törvényszéki bíró és a bíró is, amikor arról határoz, hogy ön milyen büntetést kapjon, ha megállapítják a büntetőjogi felelősségét.

A büntetőbíróság előtt lefolytatott tárgyalás során figyelembe vehetik a büntetett előéletét, ha ön a saját feddhetetlenségét próbálja igazolni, vagy megkérdőjelezi a vád valamely tanújának jellemét. Az ön büntetésének meghatározásakor a bíróság figyelembe veheti a külföldi bíróságok által hozott jogerős ítéleteket.

Mi történik a tárgyalási szak végén?

A tárgyalási szak végén önt felmentik az ön ellen emelt vádak alól, vagy megállapítják a büntetőjogi felelősségét. Részlegesen is felmenthetik/elítélhetik.

Ha megállapítják a büntetőjogi felelősségét, szabadságvesztésre ítélhetik. Ha a szabadságvesztés tartama nem haladja meg a két évet, a bíróság legfeljebb négyéves időtartamra függesztheti fel a büntetést. Ha a bűncselekmény hét évi szabadságvesztést meg nem haladó büntetéssel büntethető, a bíróság legfeljebb három évre feltétel nélkül vagy feltételesen szabadlábra is helyezheti önt. Ha a bíróság által megszabott feltételek bármelyikét megszegi, ismét meg kell jelennie a bíróság előtt, és büntetést szabnak ki önre.

A bíróság próbára is bocsáthatja önt, ilyenkor pártfogó tisztet jelölnek ki, aki ellenőrzi önt. Bizonyos esetekben a bíróság pénzbüntetést is kiszabhat.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakban?

Ha a tárgyalást a büntetőbíróság előtt tartják, a sértett jelen lehet az eljárás során, és beadványokat nyújthat be a büntetésre vonatkozóan.

A törvényszék előtt a sértett aktívabb szerepet játszhat úgy, hogy személyesen vagy ügyvéd útján segíti a vád képviselőjét.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.