Vádlottak (büntetőeljárás)

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

A) Hol kerül sor a tárgyalásra?

A fő tárgyalás helye általában egy kerületi bíróság. Egyes esetekben a tárgyalás a különleges büntetőbíróságon (Špecializovaný trestný súd) vagy a tartományi fővárosban található kerületi bíróságon is megtartható.

A tárgyalást azon bíróság előtt folytatják le, amelynek illetékességi területén a bűncselekményt elkövették.

Ezenkívül a tárgyalás olyan bíróság előtt is megtartható, amelynek illetékességi területén a vádlott él, dolgozik vagy életvitelszerűen tartózkodik, vagy azon bíróság előtt, amelynek illetékességi területén az ügyész a vádindítványt benyújtotta.

B) A vád módosítható? Amennyiben igen, hogyan érvényesül e tekintetben a tájékoztatáshoz való jogom?

Ha az ügyész a cselekményt másként kívánja minősíteni, mint ahogyan azt a rendőrség meghatározta, erről a vádirat benyújtása előtt tájékoztatnia kell Önt, és meg kell kérdeznie, hogy szeretné-e kiegészíteni a nyomozást.

Ha a fő tárgyalás megkezdését követően kiderül, hogy Ön más bűncselekményt követett el, a bíróság az ügyet visszautalja az ügyész elé további tárgyalás-előkészítés és kiegészítő nyomozás céljából, ha az ügyész ezt kéri.

Ha a bíróság egy bűncselekményt az ügyészség által indítványozottnál szigorúbb jogszabályi rendelkezés alapján kíván megítélni, és e szigorúbb rendelkezés alapján kíván Önnel szemben büntetést kiszabni, akkor ezt megteheti. Tájékoztatnia kell azonban Önt erről a lehetőségről, mielőtt a bizonyításfelvételi szakaszt befejezettnek nyilvánítja.

A bíróság határidőt biztosít Önnek arra, hogy kidolgozza védekezését, és az Ön kérelmére legalább 5 munkanappal elhalasztja a fő büntetőtárgyalást.

C) Milyen jogaim vannak a bíróság előtti megjelenés során?

i. Meg kell jelennem a bíróságon? Milyen feltételekkel maradhatok távol a bírósági tárgyalástól?

Önnek joga van (de nem köteles) jelen lenni a tárgyaláson. A bíróság az Ön távolmaradása esetén is tárgyalhatja az ügyet, ha Ön beleegyezik ebbe, vagy megtagadja a megjelenést, vagy a törvényben meghatározott egyéb okok fennállnak. Ugyanez vonatkozik a fellebbezési eljárásra is.

ii. Mit jelent az, hogy jogom van tolmács igénybevételéhez és fordításhoz?

Önnek joga van tolmács igénybevételéhez, ha nem beszéli azt a nyelvet, amelyen az eljárást lefolytatják. Ha valamely fontos dokumentumot, feljegyzést vagy határozatot le kell fordítani, fordítót vonnak be az eljárásba.

iii. Van-e jogom ügyvédi segítséghez?

A büntetőeljárás teljes időtartama alatt Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által választott vagy kirendelt védőügyvéd képviselje Önt.

Védőügyvéddel kell rendelkeznie attól a pillanattól kezdve, hogy Ön ellen vádat emelnek, vagy ha őrizetbe veszik, büntetését tölti vagy egy egészségügyi intézményben megfigyelés alatt áll, ha jogképességét korlátozták, ha különösen súlyos bűncselekményről van szó, ha Ön fiatalkorú vagy szökésben van, és az eljárás ezen idő alatt folyik Ön ellen.

Ha nincs védőügyvédje olyan esetben, amikor pedig Önnek rendelkeznie kell ügyvéddel, időt biztosítanak Önnek arra, hogy ügyvédet válasszon. Ha ezt a megadott határidőn belül nem teszi meg, haladéktalanul ki kell rendelni Önnek egy védőügyvédet.

Ha Ön nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel ahhoz, hogy védőügyvédet fizessen, és kirendelt védő megbízását kérelmezi, ez esetben a bíróságnak akkor is ki kell jelölnie egy ügyvédet az Ön védelmének ellátására, ha az adott ügyben nem kötelező védővel rendelkezni. Azt Önnek kell bizonyítania, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel.

iv. Milyen egyéb eljárási jogokról kell tudnom? (pl. gyanúsítottak bíróság előtti megjelenése)

A tárgyalás megkezdésekor Önnek joga van arra, hogy nyilatkozzon: „bűnös” vagy „nem bűnös”. Ha bűnösnek vallja magát, a bíróság csak a büntetésről és/vagy kártérítésről való döntéshez szükséges bizonyítékokat vizsgálja meg.

A tárgyalás során az ügyész kikérdezi a vádlottat, a tanúkat és a szakértőket. Ön vagy védőügyvédje is tehet fel kérdéseket. Az Ön tanúit a védőügyvédje vagy Ön kérdezi ki. Önnek jogában áll kifogást emelni a kikérdezés módja ellen.

Miután a bíróság befejezte a bizonyítékok vizsgálatát, Ön zárónyilatkozatot tehet. Az ügyész zárónyilatkozatát követően a bíróság lehetőséget adhat a sértettnek, az Ön ügyvédjének és más személyeknek a felszólalásra. Mindig az Ön nyilatkozata hangzik el utoljára. Az Ön jogai közé tartozik az, hogy vitassa a vádiratot, a felhozott bizonyítékokat és a vád tárgyát képező bűncselekményt, enyhítő körülményeket ajánljon a bíróság figyelmébe, és vitassa az ítéletet. A bíróság csak akkor szakíthatja félbe a zárónyilatkozatot, ha Ön az ügyhöz nem tartozó kijelentéseket tesz. A zárónyilatkozatokat követően Önnek joga van egy utolsó nyilatkozatot tenni, amelynek során nem szakítható félbe.

D) Lehetséges ítéletek

Szabadságvesztés – a bűncselekmény súlyosságától függően az életfogytig tartó szabadságvesztésig terjed. A halálbüntetés nem alkalmazható. Ha Önt 2 vagy 3 évre ítélik, a bíróság próbaidővel vagy anélkül felfüggesztett büntetést szabhat ki Önre, és 1 évtől 5 évig terjedő időszakot határoz meg, amelynek során Önnek törvénytisztelő életet kell élnie. Ha Ön megszegi a bíróság által előírt kötelezettségeket és korlátozásokat, le kell töltenie a büntetését egy büntetés-végrehajtási intézetben.

Lakhelyelhagyási tilalom – legfeljebb 1 év, kisebb súlyú szabálysértésért szabják ki. Ön csak a lakóhelyén belül mozoghat, és törvénytisztelő életet kell élnie. Amennyiben megszegi ezeket a feltételeket, le kell töltenie a büntetését egy büntetés-végrehajtási intézetben.

Közösségi munka – 40–300 óra, kisebb súlyú szabálysértés esetén szabják ki, de csak az Ön előzetes beleegyezésével. A közösségi munkát szabadidejében kell végeznie, munkájáért díjazást nem kap. Ha Ön nem végzi el a közösségi munkát a meghatározott időben és mennyiségben, a bíróság minden 2 órányi nem teljesített közösségi munkát 1 napos börtönbüntetésre változtat.

Pénzbírság; tulajdon elkobzása; az elkobzást a bíróság olyan szándékos bűncselekmény miatt szabja ki, amelynek révén Ön gazdagodott vagy kárt okozott. A pénzbírság összege 160 eurótól 331 930 euróig terjedhet. Az elkobzás minden olyan vagyontárgyra vonatkozik, amelyet Ön jogellenesen szerzett. Tárgy elkobzása akkor szabható ki, ha a tárgyat felhasználták a bűncselekmény elkövetéséhez.

Eltiltás – 1-től 10 évig terjedő időre – eltiltás bizonyos típusú tevékenységektől, például olyan foglalkozástól, állástól, feladatkörtől vagy egyéb tevékenységtől (például járművezetéstől), amelynek keretében Ön a bűncselekményt elkövette.

Kitiltás – annak megtiltása, hogy Ön egy bizonyos helyen tartózkodjon; 1-től 5 évig terjedő időre állapítják meg.

Nyilvános rendezvényeken való részvétel tilalma – 1-től 10 évig terjedő időre állapítják meg; eltiltják Önt attól, hogy részt vegyen azokon a sport-, kulturális vagy egyéb nyilvános rendezvényeken, amelyeken a bűncselekményt elkövette.

Tiszteletbeli és kitüntető címek megvonása, amelynek következtében Ön elveszti a külön jogszabályok szerint megítélt tiszteletbeli és kitüntető címeit.

Alacsonyabb beosztásba sorolás; katonai vagy egyéb lefokozás.

Kiutasítás a Szlovák Köztársaság területéről. Ön 1-től 15 évig terjedő kiutasítással büntethető – kivéve, ha szlovák állampolgár, más uniós tagállam állampolgára vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok valamelyikének állampolgára, vagy ha menedékjogot kapott. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön veszélyt jelent a nemzetbiztonságra vagy a közrendre. Nem utasítható ki olyan országba, ahol az Ön személyi szabadságát vagy életét faji, nemzetiségi, vallási, politikai hovatartozása vagy hasonló okok miatt veszély fenyegeti.

Utolsó frissítés: 02/03/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.