Vádlottak (büntetőeljárás)

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

A) Fellebbezhetek a bíróság határozata ellen?

A vádemelést követően a bíróság tárgyalás nélkül, büntetővégzés formájában is hozhat határozatot. Ha a bíróság büntetővégzést bocsát ki, Ön az erről szóló értesítéstől számított 8 napon belül kifogást nyújthat be. Ha kifogást nyújt be, a büntetővégzést törlik, és bírósági tárgyalásra kerül sor.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen közvetlenül az ítélet kihirdetését követően, vagy a kihirdetés napjától számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Ha Ön nem volt jelen a bíróságon, az írásos határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtania a fellebbezést az ítéletet hozó bírósághoz. Az ítélet egésze vagy annak csak egy része ellen is fellebbezhet.

Fellebbezés esetén az ítélet mindaddig nem válik jogerőssé és végrehajthatóvá, amíg a fellebbviteli bíróság határozatot nem hoz.

A fellebbviteli bíróság elutasítja az Ön fellebbezését, ha azt a fellebbezési határidőn túl nyújtja be, ha lemondott a fellebbezési jogáról, vagy ha a fellebbviteli bíróság úgy ítéli meg, hogy az elsőfokú bíróság ítélete helyes és jogszerű. A fellebbviteli bíróság határozata jogerős és végrehajtható.

Alternatív megoldásként a fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezheti az ítéletet, és az ügyet visszautalhatja az alsóbb fokú bíróság elé további eljárás céljából, vagy maga dönthet az ügyben.

B) Milyen egyéb jogorvoslati lehetőségeim vannak?

A fellebbviteli bíróság határozata ellen fellebbezés nem nyújtható be.

Ön legfelsőbb bírósági fellebbezést (dovolanie) nyújthat be, kérheti az igazságügyi minisztert, hogy nyújtson be legfelsőbb bírósági fellebbezést, vagy indítványt nyújthat be az ügy újbóli megnyitására. A fellebbviteli bíróság jogerős határozata azonban ilyenkor érvényben marad, és végrehajtható. Amennyiben szabadságvesztésre ítélték a próbára bocsátás vagy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül, meg kell kezdenie a büntetés letöltését.

Ön az ügyben hozott írásbeli jogerős határozat kézhezvételének napjától számított három éven belül legfelsőbb bírósági fellebbezést nyújthat be ahhoz a bírósághoz, amely az ügyet első fokon elbírálta. Legfelsőbb bírósági fellebbezés csak a büntető eljárásjogi kódexben meghatározott különleges indokok alapján nyújtható be.

Az ügy újbóli megnyitása iránt akkor nyújthat be indítványt, ha olyan új tényre derül fény, amely a tárgyalás során nem volt ismert, és ez az új tény annyira jelentős, hogy megváltoztathatja a jogerős határozatot.

C) Milyen következményekkel jár, ha valakit elítélnek?

i) Büntetett előélet

Ha bűnösnek találták, ezt az információt a bűnügyi nyilvántartásban megőrzik. Ezt különböző állami hatóságok kikérhetik, például más büntetőeljárás vonatkozásában. A bűnügyi nyilvántartásból származó másolat (odpis) az összes büntetőítéletet tartalmazza, míg a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat (výpis) nem tartalmazza a bűnügyi nyilvántartásból már törölt büntetőítéleteket.

v) Az ítélet végrehajtása, a fogvatartott áthelyezése, próbára bocsátás és alternatív szankciók

Ha az a bírósági határozat, amely alapján Önt szabadságvesztésre ítélték, végrehajthatóvá válik, a bíróság elrendeli, hogy a büntetés letöltése céljából jelentkezzen a büntetésvégrehajtási intézetben, vagy elrendeli, hogy Önt börtönbe kísérjék.

Ha Ön súlyosan megbetegszik, kérheti a bíróságtól a szabadságvesztés letöltésének elhalasztását. Ha az Ön szabadságvesztés-büntetése nem haladja meg az egy évet, a bíróság azt fontos okokból legfeljebb 3 hónappal (vagy kivételes körülmények között ennél hosszabb idővel) elhalaszthatja.

Ha felfüggesztett büntetést szabnak ki Önre próbára bocsátással, Ön a pártfogó felügyelő felügyelete alá tartozik, és a bíróság nyomon követi az Ön magatartását a próbaidő alatt. A bíróság határozatot hozhat, amelyben megállapítja, hogy Ön megfelel a próbára bocsátás feltételeinek, vagy nem teljesítette ezeket a feltételeket, mely utóbbi esetben elrendelik a büntetésének büntetés-végrehajtási intézetben való letöltését.

Az alternatív szankciók olyan büntetések, amelyek a szabadságvesztés alternatívájaként szolgálnak. Céljuk, hogy biztosítsák a társadalom védelmét, miközben lehetővé teszik az elítélt számára, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia.

Az alternatív szankciók a következők: lakhelyelhagyási tilalom, közösségi munka, pénzbírság, felfüggesztett szabadságvesztés és felfüggesztett szabadságvesztés próbára bocsátással.

Utolsó frissítés: 02/03/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.