Verdachten (in strafzaken)

Paesi Bassi

De meest voorkomende verkeersovertredingen worden door middel van een administratiefrechtelijke procedure afgehandeld. Voor rijden onder invloed en overschrijding van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur of meer moet u echter voor de rechter verschijnen en kan uw rijbewijs worden ingevorderd en ingehouden. U kunt een rijontzegging in Nederland opgelegd krijgen. In uitzonderlijke gevallen kan het Nederlandse Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) besluiten uw rijbewijs ongeldig te verklaren. Bij inhouding van uw rijbewijs wordt u geadviseerd contact op te nemen met een advocaat in uw eigen land om uit te zoeken welke gevolgen dit heeft in uw eigen land.

Contenuto fornito da
Paesi Bassi

Rijden onder invloed

Het alcoholgehalte van uw adem wordt vastgesteld door middel van een blaastest of een bloedonderzoek. U mag zo'n onderzoek niet weigeren. Als u wel weigert, bent u strafbaar en kan uw rijbewijs worden ingenomen.

Het is verboden een voertuig te besturen met meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed. Met een ademalcoholgehalte van 221 tot 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht kunt u een boete opgelegd krijgen. Als u de boete niet betaalt, dan ontvangt u een dagvaarding om voor de politierechter te verschijnen. Als uw ademalcoholgehalte 571 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht is of hoger, dan moet u voor de politierechter verschijnen. In de meeste gevallen legt de politierechter u een geldboete op of een ontzegging van de rijbevoegdheid in Nederland. De politie kan uw rijbewijs invorderen, als uw ademalcoholgehalte 571 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of hoger is. De officier van justitie zal binnen tien dagen beslissen of uw rijbewijs langer wordt ingehouden. U kunt tegen deze beslissing een klaagschrift indienen bij de rechtbank.

Voor de procedure bij de politierechter en bijstand door een advocaat gelden dezelfde regels als vervat in informatieblad 1, informatieblad 3 en informatieblad 4.

Voor beginnende bestuurders ligt de grens voor alcohol lager, namelijk op een ademalcoholgehalte van 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Deze lagere limieten gelden voor brom- en snorfietsers tot 24 jaar en automobilisten/motorrijders die korter dan 5 jaar een rijbewijs hebben. Zij lopen het risico hun rijbewijs kwijt te raken bij een ademalcoholgehalte van 351 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of hoger.

Overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 km/uur

Als een bestuurder van een auto de maximumsnelheid met 50 km/uur of meer overschrijdt en staande wordt gehouden door de politie, wordt zijn rijbewijs ingevorderd. Ook als een bestuurder van een bromfiets met 30 km/uur of meer overschrijdt en hij staande wordt gehouden door de politie, wordt zijn rijbewijs in principe ingevorderd. De officier van justitie beslist binnen 10 dagen of de bestuurder zijn rijbewijs terugkrijgt. De officier van justitie kan besluiten het rijbewijs voor langere tijd in te houden. De inhouding van het rijbewijs is een maatregel die geldt totdat de zaak voor de rechter komt. Tegen de beslissing tot inhouding van een rijbewijs kan een klaagschrift bij de rechtbank worden ingediend.

De bestuurder zal gedagvaard worden om voor de kantonrechter te verschijnen. Naast een boete kan de kantonrechter ook een taakstraf en/of een rijontzegging voor een bepaalde duur opleggen. Tegen deze uitspraak kan beroep worden aangetekend bij het gerechtshof en er kan in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad (zie informatieblad 4).

Hoe worden andere overtredingen behandeld?

Bij andere verkeersovertredingen krijgt u veelal een administratieve sanctie opgelegd, oftewel een geldboete. Als u het niet eens bent met de boete, kunt u bezwaar instellen bij de officier van justitie in het gebied. Als uw bezwaar door de officier van justitie wordt afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. En als de kantonrechter uw beroep afwijst, kunt u na de uitspraak in hoger beroep gaan. Uw beroep wordt behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. U kunt alleen hoger beroep instellen als de boete hoger is dan €70,-.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

De meeste verkeersovertredingen worden administratiefrechtelijk afgedaan. Administratieve sancties komen niet op uw strafblad te staan. Veroordelingen door de rechter komen wel op uw strafblad te staan.

Gerelateerde links

Wetboek van Strafvordering

Wetboek van Strafrecht

Wegenverkeerswet 1994

Oriëntatiepunten straftoemeting Wegenverkeerswet (pagina 12 en verder)

Informatie over rijden onder invloed

Laatste update: 05/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.