Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Jei esate įtariamas arba kaltinamas padaręs baudžiamąjį nusikaltimą, šiose duomenų suvestinėse rasite informacijos apie baudžiamojo proceso ir įvairių jo etapų eigą. Jose išaiškinamos jūsų teisės ir pareigos kiekvienu etapu – nuo ikiteisminio tyrimo iki laikotarpio pasibaigus teisminiam bylos nagrinėjimui. Be to, duomenų suvestinėse pateikiama informacija apie taikomas procedūras nesunkių pažeidimų, kaip antai Kelių eismo taisyklių pažeidimai, atvejais.

Jei esate įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, turite tam tikras įstatymais nustatytas, garantuojamas ir saugomas teises. Turite gerai žinoti savo teises, kad galėtumėte reikalauti išsamios informacijos apie tai, kas vyksta skirtingais baudžiamojo proceso etapais. Šiose duomenų suvestinėse apžvelgiami pagrindiniai klausimai sritys, pavyzdžiui, kokia institucija vykdo tyrimą, kaip gauti teisinę pagalbą, paaiškinamos įvairių įstaigų ir pareigūnų pareigos bei teisės, pateikiama informacija apie terminus, kurie gali būti taikomi vykstant procesui, taip pat nurodoma, kokios dar pagalbos galima gauti. Be to, rasite informacijos apie savo pareigas vykstant procesui.

Kadangi įvairiose valstybėse tvarka skiriasi, svarbu suprasti procesą ir gerai žinoti savo teises bei pareigas. Skaitydami duomenų suvestines, atkreipkite dėmesį į savo pareigas ir taikomus terminus.

Šiose duomenų suvestinėse susipažinsite su svarbiausiais baudžiamojo proceso etapais kiekvienoje valstybėje narėje, savo teisėmis ir pagrindinėmis taisyklėmis, kurių turite laikytis, jei norite tinkamai jomis pasinaudoti.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Ši informacija nėra teisinė konsultacija. Ji tėra patariamojo pobūdžio. Jei jums reikia pagalbos, visada pasitarkite su advokatu arba kitu specialistu ir išsiaiškinkite, kas svarbu jūsų atveju.

Jei iš konteksto neaišku, šiose duomenų suvestinėse nuoroda į vyriškąją giminę reiškia ir moteriškąją giminę ir atvirkščiai.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.