Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Ar galiu pateikti skundą?

Apeliacinį skundą dėl apkaltinamojo teismo nuosprendžio kaltinamasis gali pateikti aukštesnės instancijos teismui. Jei nuosprendį priėmė apylinkės teismas arba vienas teisėjas apygardos teisme, apeliacinis skundas gali būti pateiktas tiek dėl pripažinimo kaltu, tiek dėl bausmės. Šiame procese galite reikalauti, kad būtų surinkta naujų įrodymų arba kad jūs pats galėtumėte pateikti naujų įrodymų.

Kai nuosprendį priima tarėjų arba prisiekusiųjų teismai, apeliacinį skundą galite pateikti tik dėl bausmės, bet ne dėl pripažinimo kaltu. Šie nuosprendžiai gali būti užginčyti tik reikalaujant juos panaikinti dėl procesinių klaidų, motyvacijos klaidų ir teisės klaidų.

Negalite užginčyti, kaip teisėjas vertino įrodymus. Naujų įrodymų pateikti negalima.

Apie savo sprendimą pateikti apeliacinį skundą galite pranešti nedelsdamas, paskelbus nuosprendį, arba ne vėliau kaip per tris dienas po nuosprendžio paskelbimo dienos. Teismas parengs nuosprendį raštu ir įteiks jums bei jūsų gynybos advokatui. Jūsų gynėjas privalo pateikti apeliacinį skundą raštu per keturias savaites.

Prokuroras turi tokią pačią apeliacinio skundo teisę.

Kokie yra apeliacijos pateikimo etapai?

Priešinga proceso šalis (kaltinamasis arba kaltintojas) turi teisę atsakyti į apeliacinį skundą. Tuomet teismas siunčia bylą į apeliacinės instancijos teismą. Aukščiausiasis teismas sprendžia skundus dėl reikalavimo panaikinti nuosprendį.

Žodinio apeliacinio skundo nagrinėjimo pabaigoje priimamas sprendimas. Skundus dėl panaikinimo Aukščiausiasis teismas taip pat gali išspręsti be žodinio nagrinėjimo.

Jei Aukščiausiasis teismas priima sprendimą panaikinti nuosprendį, ginčijamas nuosprendis netenka galios ir byla grąžinama į pirmosios instancijos teismą. Nagrinėdamas apeliacinius skundus dėl pripažinimo kaltu, apeliacinės instancijos teismas pirmiausia gali surinkti, jo nuomone, būtinus įrodymus, o po to priimti sprendimą iš esmės.

Paskelbus apie ketinimą pateikti apeliacinį skundą arba skundą dėl nuosprendžio panaikinimo ar juos pateikus, ginčijamas nuosprendis sustabdomas ir negali būti vykdomas. Jei jums skirtas kardomasis kalinimas, apeliacinis skundas nepanaikins jūsų suėmimo.

Apeliacinio teismo sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.

Kas atsitinka po apeliacijos?

Jei jūsų apeliacinis skundas (iš dalies ar visas) patenkinamas, gali vykti antrasis pirmosios instancijos teismo procesas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas gali ir pats priimti sprendimą, remdamasis jūsų pateiktais argumentais.

Jei apeliacinis skundas atmetamas arba jei apeliacinės instancijos teismo sprendimu nuosprendis patvirtinamas, jis vykdomas iš karto, kai tik tampa galutinis ir vykdytinas.

Išskyrus lygtinio nuosprendžio atvejus, jums bus nurodyta sumokėti baudą arba pradėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

Jei jums pareikšti kaltinimai panaikinami ir teismo proceso metu jūs buvote suimtas, turite teisę į kompensaciją už suėmimo laiką vadovaujantis Baudžiamuoju žalos atlyginimo įstatymu.

Ar galiu atlikti bausmę valstybėje narėje, iš kurios esu kilęs?

Tai įmanoma, jei jūs sutinkate arba pageidaujate. Taikomas taisykles rasite Konvencijoje dėl nuteistųjų asmenų perdavimo (ypač 3 straipsnyje).

Ar mano teistumas fiksuojamas registre?

Vienos federalinė policijos direkcija tvarko visos Austrijos Teistumo registrą. Jame pateikiama tokia informacija:

  • įsiteisėję Austrijos baudžiamųjų teismų nuosprendžiai;
  • įsiteisėję užsienio šalių teismų nuosprendžiai dėl Austrijos piliečių ir asmenų, kurie Austrijoje turi gyvenamąją vietą ar įprastinę gyvenamąją vietą;
  • nacionalinių ir užsienio baudžiamųjų teismų nutartys, susijusios su šiais nuosprendžiais.

Skundo dėl Teistumo registro įrašų pateikti negalima. Atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą, Teistumo registro įrašai po tam tikro laikotarpio pašalinami.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.