Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzųnyderlandų.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Belgija

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas būna, kai asmuo įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Informacijos apie nesunkius pažeidimus, pavyzdžiui, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama bauda, rasite 5 duomenų suvestinėje. Jeigu esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Turinį pateikė
Belgija

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau trumpai apžvelgiami įprasti baudžiamojo proceso etapai.

Ikiteisminį tyrimą atliekantys organai

Uždaroji kolegija ir kaltinimo kolegija (nagrinėjanti apeliacinius skundus) yra ikiteisminį tyrimą atliekantys organai. Jos tikrina, ar arešto orderis yra teisėtas, priima sprendimą dėl kardomojo kalinimo taikymo, kontroliuoja tyrimą ir priima sprendimą dėl bylos perdavimo teismui, kompetentingam bylą nagrinėti iš esmės.

Uždarojoje kolegijoje vykstantis procesas:

 • registruotu laišku siunčiamas šaukimas į teismą;
 • susipažįstama su teismo kanceliarijai pateikta byla;
 • prašoma prieš posėdį atlikti papildomas užduotis;
 • rengiamas posėdis, kuriame nagrinėjama, ar pakanka kaltės įrodymų, kad būtų galima nagrinėti bylą;
 • nagrinėjama byla ir nustatoma nutarties skelbimo diena;
 • skelbiama nutartis perduoti bylą kompetentingam teismui. Kaltinamasis neturi teisės šios nutarties apskųsti apeliacine tvarka, nebent teisės aktuose yra numatyta išimtis.

Baudžiamųjų bylų teismai

Jeigu esate kaltinamas padaręs sunkią baudžiamąją veiką (už kurią baudžiama ne mažesne negu 26 EUR bauda ir (arba) laisvės atėmimu nuo aštuonių dienų iki penkerių metų), būsite kviečiamas atvykti į baudžiamųjų bylų teismą, kuris nustatys, ar esate kaltas dėl pateiktų kaltinimų, paskelbs išteisinamąjį arba apkaltinamąjį nuosprendį ir galbūt priteis atlyginti žalą nukentėjusiesiems. Baudžiamųjų bylų teismas gali Jus nubausti laisvės atėmimu iki 20 metų, jei nusikaltimas priskiriamas sunkiai baudžiamajai veikai.

Baudžiamųjų bylų teismuose vykstantis procesas:

 • teismo antstolis įteikia šaukimą į teismą;
 • susipažįstama su teismo kanceliarijai pateikta byla;
 • rengiamas teismo posėdis;
 • teisėjas vieną mėnesį nagrinėja bylą;
 • skelbiamas sprendimas;
 • suteikiama teisė teikti apeliaciją.

Prisiekusiųjų teismai

Jeigu esate kaltinamas padaręs sunkų nusikaltimą (už kurį skiriama didžiausia bausmė – laisvės atėmimas iki gyvos galvos), Jūsų byla siunčiama nagrinėti prisiekusiųjų teismui. Prisiekusiųjų kolegija, kurią sudaro 12 iš gyventojų atrinktų prisiekusiųjų, nustatys, ar esate kaltas dėl pateiktų kaltinimų. Jeigu būsite pripažintas kaltu, šie prisiekusieji kartu su prisiekusiųjų teismu, kurį sudaro trys teisėjai, nuspręs skirti bausmę. Tačiau sprendimą dėl galimiems nukentėjusiesiems mokėtinos kompensacijos sumos priims tik prisiekusiųjų teismas, jeigu šie nukentėjusieji prašys kompensacijos.

Prisiekusiųjų teismuose vykstantis procesas:

 • kaltinimo kolegija priima sprendimą perduoti bylą nagrinėti kompetentingam teismui ir teismo antstolis įteikia šaukimą į teismą;
 • susipažįstama su teismo kanceliarijai pateikta byla (paprašius pateikiama nemokama kopija);
 • rengiamas parengtinis teismo posėdis: sudaromas apklaustinų liudytojų sąrašas ir burtais sudaroma prisiekusiųjų kolegija;
 • byla nagrinėjama žodžiu;
 • nagrinėjamas kaltumas, paskui gali būti aptariama bausmė ir civilinės žalos atlyginimas;
 • negalima teikti apeliacijos (galima teikti kasaciją).

Duomenų suvestinėse pateikiama informacija apie visus šiuos proceso etapus ir Jūsų teises. Ši informacija nėra lygiavertė advokato konsultacijoms ir skirta tik susipažinti.

Europos Komisijos vaidmuo

Pažymėtina, kad Europos Komisija nedalyvauja valstybėse narėse vykdomame baudžiamajame procese ir negali Jums padėti, jei norite pateikti skundą. Šiose duomenų suvestinėse rasite informaciją, kaip ir kam galite pateikti skundus.

Norėdamas rasti reikiamą informaciją, spustelėkite tolesnes nuorodas.

1. Advokato konsultacijos

2. Mano teisės vykstant tyrimui

 • Policijos areštas ir apklausa
 • Bylos parengtinis tyrimas
 • Bylos ikiteisminis tyrimas
 • Ypatingas atvejis: kardomasis kalinimas
 • Ikiteisminio tyrimo pabaiga

3. Mano teisės vykstant teismo procesui

4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus

5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir kiti nesunkūs pažeidimai

Paskutinis naujinimas: 20/06/2012

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.