Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Kaip nagrinėjami nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai, susiję su nustatyto greičio viršijimu, netinkamu transporto priemonių statymu ir pan., yra administraciniai teisės pažeidimai. Jie nagrinėjami administracine tvarka. Už šiuos pažeidimus galimos bausmės yra nuobauda arba teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas konkrečiam laikotarpiui. Jeigu pažeidimai sunkesni, gali būti taikomos abi bausmės.

Pažeidimus nustato ir bausmes skiria kelių policija. Administracinę nuobaudą galite apskųsti kompetentingam apylinkės teismui ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pranešimo apie nuobaudą įteikimo dienos. Turite teisę būti ginamas advokato. Nuobaudoms, mažesnėms nei 50 BGN, apskundimo teisė netaikoma.

Apylinkės teismas gali patvirtinti arba panaikinti bausmę. Apylinkės teismo sprendimą galite apskųsti kompetentingam administraciniam teismui. Administracinio teismo nutartis galutinė ir neskundžiama. Daugiau informacijos apie teismus rasite Aukščiausiosios teismų tarybos svetainėje.

Tokia pati tvarka taikoma ir kitų valstybių narių piliečiams, padariusiems pažeidimus.

Ar tokie pažeidimai bus įtraukti į duomenis apie mano teistumą?

Šie pažeidimai nebus įtraukti į jūsų duomenis apie teistumą.

Susijusios nuorodos

Administracinių teisės pažeidimų ir nuobaudų įstatymas

Kelių eismo taisyklių įstatymas

Kelių eismo taisyklių įstatymo įgyvendinimo taisyklės

Paskutinis naujinimas: 20/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.