Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Bulgarija

Šiose duomenų suvestinėse aiškinama, kas atsitinka, kai asmuo yra įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, dėl kurio pradedamas teisminis nagrinėjimas. Informacija apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos skiriama konkrečiai nustatyta bausmė, pvz., bauda, pateikta 5 duomenų suvestinėje. Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Turinį pateikė
Bulgarija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Bulgarijoje baudžiamąjį procesą sudaro 2 etapai – ikiteisminis tyrimas ir teismo procesas.

 • Ikiteisminio tyrimo tikslas – atliekant tyrimą surinkti įrodymus, patvirtinančius arba paneigiančius prielaidą, kad tam tikras asmuo įvykdė nusikaltimą. Vadovaujami prokuroro tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjai arba policijos pareigūnai. Tyrimo tikslas – padėti prokurorui nuspręsti, ar kelti bylą ir palaikyti kaltinimus teisme prieš kaltinamąjį, ar procesą nutraukti.
 • Teismo procesas pradedamas, kai prokuroras teisme pareiškia kaltinimus asmeniui dėl jo įvykdyto nusikaltimo. Teismo procese dalyvauja priešingos proceso šalys ir prokuroras, o kaltinamasis bei gynybos advokatas turi vienodas procesines teises. Teismas nagrinėja prokuroro pateiktus įrodymus, tačiau šalių prašymu arba savo iniciatyva gali rinkti ir nagrinėti naujus įrodymus teisybei nustatyti.

Teismas baigiasi teismo nuosprendžiu, kuriuo kaltinamasis pripažįstamas kaltu ir jam skiriama bausmė, arba išteisinamas.

Išsamiau apie šiuos proceso etapus ir savo teises rasite duomenų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija, ji gali padėti tik kaip bendriausio pobūdžio orientuojantys patarimai.

Europos Komisijos vaidmuo

Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl jei ir turėtumėte nusiskundimų, ji jums niekuo negalėtų padėti. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų paduoti skundą, rasite šiose duomenų suvestinėse.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas.

1 – Kaip gauti teisinę pagalbą

2 – Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

 • Tyrimas (įskaitant kaltinimų pareiškimą ir apklausą)
 • Sulaikymas (įskaitant Europos arešto orderį)
 • Pirma teismo apklausa
 • Suėmimas arba paleidimas į laisvę
 • Prokurorų pasirengimas bylos nagrinėjimui
 • Gynybos pasirengimas bylos nagrinėjimui
 • Kardomosios priemonės
 • Draudimas išvykti iš Bulgarijos

3 – Mano teisės teismo proceso metu

 • Saugomo liudytojo apklausa

4 – Mano teisės teismo procesui pasibaigus

5 – Nesunkūs Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas

Paskutinis naujinimas: 20/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.