Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Čekija

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, kai asmuo įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą.

Turinį pateikė
Čekija

Pagal Čekijos Respublikos Konstituciją asmeniui bausmė gali būti skiriama tik pagal įstatymus ir atitinkamų įstatymų nustatyta tvarka. Tai – Baudžiamasis kodeksasNepilnamečių justicijos įstatymas ir Baudžiamojo proceso kodeksas, kuriuose įtvirtintos baudžiamojo proceso taisyklės, įskaitant specialiąsias asmens teisių įgyvendinimo ir užtikrinimo sąlygas.

Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau pateikiama trumpa etapų, iš kurių paprastai susideda baudžiamasis procesas, santrauka

1. Parengiamosios procedūros

Tai yra pirmasis baudžiamojo proceso etapas, susidedantis iš dviejų dalių:

  • institucijų, atsakingų už baudžiamąjį procesą iki patraukimo baudžiamojon atsakomybėn (tai vadinama apklausos etapu), procedūros ir
  • tyrimas etapas, tai yra, baudžiamojo proceso dalis nuo bylos iškėlimo iki kaltinimų pareiškimo arba tyrimo atlikimo bet kuriuo kitu būdu.

2. Preliminarios diskusijos dėl kaltinimo

Vykstant preliminarioms diskusijoms dėl kaltinimo teismas išnagrinės, ar parengiamųjų procedūrų metu byla buvo tinkamai išaiškinta ir ar kaltinimas yra tinkamas pagrindas tolesniam procesui. Jis taip pat nustato, ar yra kompetentingos priimti sprendimą.

3. Teismo procesas

Tai yra svarbiausia baudžiamojo proceso dalis. Per jį ištiriami įrodymai ir priimamas sprendimas byloje. Šiame baudžiamojo proceso etape teisme apklausiamas kaltinamasis (-ieji) ir liudytojai bei nukentėjusioji šalis (-ys). Teismas yra viešas, vyksta žodžiu čekų kalba. Jei čekų kalbos nemokate, turite teisę pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis.

4. Apeliacinis procesas

Kaltinamasis, jo šeima, advokatas, prokuroras arba nukentėjusioji šalis turi teisę per aštuonias dienas pateikti apeliacinį skundą. Pateikus apeliacinį skundą, apeliacinis teismas peržiūri pirmos instancijos teismo sprendimą.

Europos Komisijos vaidmuo

Pažymėtina, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese ir negali jums padėti, jei asmuo ir ketintų pateikti skundą. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų teikti skundą, rasite šiose duomenų suvestinėse.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

2 - Mano teisės teismo proceso metu

3 - Mano teisės po teismo proceso

Susijusios nuorodos

Čekijos Teisingumo ministerija

Čekijos Vidaus reikalų ministerija

Čekijos advokatų asociacija

Informacija apie žmogaus teises

Teisinė informacija visiems

Paskutinis naujinimas: 21/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.