Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Pažeidimų įstatyme „pažeidimas“ apibrėžiamas kaip elgesys, kuriuo pažeidžiami visuomenės interesai arba jiems keliama grėsmė ir kuris yra konkrečiai priskirtas pažeidimams šiame arba kitame įstatyme.

Pirmiau nurodytos apibrėžtys numatytos Pažeidimų įstatyme ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse. Jomis remiamasi procesuose dėl pažeidimų.

Kaip nagrinėjami greičio apribojimų, netinkamo transporto priemonių statymo taisyklių ir panašūs pažeidimai?

Kelių eismo taisyklių pažeidimus nagrinėja savivaldybės (miesto) institucija.

Savivaldybės institucija už tam tikrus pažeidimus gali skirti šias sankcijas:

 • už greičio viršijimą, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, paprastai skiriama 1 000 –10 000 CZK bauda. Taip pat gali būti atimta teisė vairuoti transporto priemonę nuo vieno mėnesio iki vienerių metų.
 • už kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, gali būti skiriamos baudos nuo 1 500 iki 10 000 CZK ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas iki vienerių metų;
 • Kelių eismo įstatymo pažeidimą, dėl kurio padaromas eismo įvykis, kuriame žūva arba yra sužalojamas žmogus, gali būti skiriama bauda nuo 25 000 iki 50 000 CZK ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas nuo vienerių iki dvejų metų.

Kokia tvarka nagrinėjamas pažeidimas?

Baudos skyrimo tvarka

Bauda skiriama už nesunkius pažeidimus, kurie yra įrodyti ir už kuriuos nepakanka įspėjimo. Jei norite mokėti mažesnę baudą, šį klausimą gali išspręsti eismo priežiūros institucija (taip pat ir policija), vietoje išduodama baudos kvitą.

Įprastinė pažeidimo nagrinėjimo tvarka

Pažeidimai nagrinėjami taikant oficialią procedūrą. Procedūra pradedama valstybės institucijai, policijai, savivaldos institucijai, juridiniam asmeniui arba piliečiui pranešus apie pažeidimą.

Kol procedūra nepradėta, savivaldos institucija medžiagą gali perduoti kitai institucijai. Jei iš aplinkybių matyti, kad tai – nusikaltimas, medžiaga perduodama prokuratūrai.

Procedūroje dalyvausite kaip kaltinamasis. Nukentėjusysis taip pat bus bylos šalimi, jei būtina išnagrinėti nusikaltimu sukelto žalos atlyginimo klausimą. Šalimi taip pat gali būti ir objekto arba daikto, kuris buvo arba gali būti areštuotas savininkas (pavyzdžiui, transporto priemonės savininkas).

Kaltinimai dėl pažeidimo jums pareiškiami, pasibaigus pirmajam procedūros posėdžiui.

Jūs turite teisę:

 • pareikšti nuomonę dėl visų veikų, kuriomis esate kaltinamas, ir dėl visų įrodymų, kuriais grindžiami kaltinimai;
  • atsisakyti duoti parodymus;
  • ginčyti faktus ir teikti jums palankius įrodymus;
  • teikti prašymus;
  • naudotis teisių gynybos priemonėmis.

Byla nagrinėjama žodžiu ir savivaldybės institucija parengia ataskaitą. Per posėdį jums bus užduoti klausimai. Galite naudotis savo (pirmiau nurodytomis) teisėmis. Ataskaita įtraukiama į bylos medžiagą. Prieš priimdama sprendimą, savivaldos institucija paprašys jūsų susipažinti su medžiagoje esančiais dokumentais. Dėl jų galite pareikšti savo nuomonę.

Pažeidimo nagrinėjimo procedūros pabaiga:

 • kai procedūra nutraukiama Pažeidimų įstatyme numatytais pagrindais (pavyzdžiui, veika nėra nusikalstama, pažeidimo nepadarėte, sankcija būtų nereikšminga, atsižvelgiant į bausmę, kuri jums bus skirta už kitą veiką baudžiamojoje byloje, ir kitais pagrindais); arba
 • priimant sprendimą, kuriame jūs pripažįstamas kaltas ir jums skiriama sankcija.

Ar už šiuos pažeidimus atsakomybėn gali būti traukiami kitų valstybių narių piliečiai?

Kitų valstybių narių piliečiai atsakomybėn gali būti traukiami tokia pačia tvarka, kaip ir Čekijos piliečiai.

Ar galiu pateikti skundą?

Turite teisę pateikti bet kokį skundą. Baudos nagrinėjimo posėdyje paskirtos baudos apskųsti negalima .

Apskųstas sprendimas nevykdomas tol, kol skundo neišnagrinėjo aukštesnė institucija.

Skundą administracinei institucijai (paprastai savivaldybės institucijai) turite pateikti per 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą dienos.

Ar šie pažeidimai bus įtraukti į mano teistumo duomenis?

Ne.

Susijusios nuorodos

Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.