Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (čekų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Čekija

Pagal Čekijos Respublikos Konstituciją bausmė jums gali būti skiriama tik pagal įstatymus ir atitinkamų įstatymų nustatyta tvarka. Tai – Baudžiamasis kodeksas, Nepilnamečių justicijos įstatymas ir Baudžiamojo proceso kodeksas, kuriuose įtvirtintos baudžiamojo proceso taisyklės, įskaitant specialiąsias jūsų teisių įgyvendinimo ir užtikrinimo sąlygas. Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, kai asmuo yra įtariamas arba apkaltinamas nusikaltimu. Informaciją apie nesunkius pažeidimus, pavyzdžiui, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama fiksuoto dydžio bausmė – bauda, rasite 5 duomenų suvestinėje. Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Turinį pateikė
Čekija

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau pateikiama trumpa etapų, iš kurių paprastai susideda baudžiamasis procesas, santrauka.

1.             Ikiteisminis procesas

Ikiteisminis procesas yra pirmasis baudžiamojo proceso etapas. Jį sudaro dvi dalys:

  • institucijų, atsakingų už baudžiamąjį procesą iki patraukimo baudžiamojon atsakomybėn (tai vadinama apklausos etapu), procedūros; ir
  • ikiteisminio tyrimas etapas, tai yra, baudžiamojo proceso dalis nuo bylos iškėlimo iki kaltinimų pareiškimo arba bylos nutraukimo kita tvarka (žr. 2 duomenų suvestinę)#Podstránka_2.

2.             Parengiamasis kaltinimų aptarimas

Parengiamojo kaltinimų aptarimo metu teismas išsiaiškins, ar byla buvo tinkamai ištirta ikiteisminiame etape ir ar kaltinimai sudaro tinkamą pagrindą tolesniam procesui. Taip pat sprendžiama, ar byla yra teisminga teismui.

3.             Teisminis bylos nagrinėjimas

Tai yra svarbiausia baudžiamojo proceso dalis. Tiriami įrodymai ir priimamas sprendimas byloje. Šiame baudžiamojo proceso etape kaltinamasis (-ieji) ir liudytojai bei nukentėjusioji šalis (-ys) yra apklausiami teisme. Teisiamasis posėdis yra viešas, žodinis ir vyksta čekų kalba. Jei nemokate čekų kalbos, turite teisę į vertėją.

4.             Apeliacinis procesas

Nuteistasis, jo šeima, advokatas, prokuroras arba nukentėjusioji šalis turi teisę per 8 dienas pateikti apeliacinį skundą. Pateikus apeliacinį skundą, apeliacinis teismas peržiūri pirmos instancijos teismo sprendimą.

Europos Komisijos vaidmuo

Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija nevaidina jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl jei ir turėtumėte nusiskundimų, ji niekuo negalėtų padėti. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų paduoti skundą, rasite šiose duomenų suvestinėse.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1. Kaip gauti teisinę pagalbą

2. Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu ir iki baudžiamosios bylos perdavimo teismui

  • Apklausa
  • Tyrimas
  • Suėmimas
  • Sprendimas ikiteisminiame procese, kaltinimas
  • Sutrumpintas ikiteisminis tyrimas

3. Mano teisės vykstant teismo procesui

  • Teisminis bylos nagrinėjimas
  • Bausmės, nukentėjusiojo teisės

4. Mano teisės teismui priėmus nuosprendį

5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Susijusios nuorodos

Čekijos Teisingumo ministerija

Čekijos Vidaus reikalų ministerija

Čekijos advokatų asociacija

Informacija apie žmogaus teises

Teisinė informacija visiems

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.