Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Danija

Turinį pateikė
Danija

Kaip nagrinėjami Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Jei jus sustabdo kelių policija, atsakinga už Kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimą, savo kaltę galite pripažinti arba neigti. Policija jums turi užfiksuoti pažeidimą, kurį, jos įsitikinimu, padarėte, ir jus apie jį informuoti. Turite tokias pačias teises kaip įtariamieji ar kaltinamieji ir neprivalote policijai pateikti jokio paaiškinimo.

Paprastai už Kelių eismo taisyklių pažeidimą skiriama bauda. Kelių eismo taisyklių pažeidimai nagrinėjami taip pat, kaip ir kiti nusižengimai, už kuriuos skiriama bauda. Policija atsiųs jums baudos kvitą. Jei baudos kvitą apmokėsite, tai reikš, kad kaltę pripažįstate. Baudos kvito neapmokėjus, byla bus perduota teismui. Gausite šaukimą atvykti į posėdį, kuriame gali būti pateikiami su pažeidimu susiję įrodymai.

Generalinis prokuroras yra paskelbęs Kelių eismo taisyklių pažeidimų nuobaudų katalogą, kuriame galite pasitikslinti, ar jūsų bauda atitinka baudas, kurios paprastai skiriamos už tokius kaip jūsų padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Kelių eismo įstatymas suteikia policijai teisę areštuoti jūsų automobilį, jei gyvenate ne Danijoje ir jūsų automobilis registruotas ne Danijoje. Automobilis gali būti areštuotas tol, kol bus sumokėta bauda arba pateikta baudos sumokėjimo garantija. Jei nesutinkate, kad padarėte Kelių eismo taisyklių pažeidimą, kai kuriais atvejais turėsite pateikti baudos sumokėjimo garantiją ir reikalauti, kad byla būtų nagrinėjama teisme. Policija dažnai naudojasi teise areštuoti automobilius.

Kitų Skandinavijos valstybių transporto priemonėms ir vairuotojams taikomos specialios taisyklės.

Kaip nagrinėjami netinkamo transporto priemonių statymo pažeidimai?

Paprastai transporto priemonių statymo apribojimų laikymąsi užtikrina eismo prižiūrėtojai, dirbantys vietos valdžios institucijoje arba privačioje įmonėje, o ne policija. Jei transporto priemonę pastatysite neteisėtai, jums bus skirta bauda. Baudos už netinkamą transporto priemonės statymą kvitas bus paliktas ant jūsų automobilio.

Jei su eismo prižiūrėtoju susitiksite prieš jam užfiksuojant transporto statymo pažeidimą, prieštaravimą galėsite pareikšti tiesiogiai. Eismo prižiūrėtojas gali nuspręsti pažeidimo neregistruoti arba užfiksuoti jūsų prieštaravimą. Jei jums bus skirta bauda už netinkamą transporto priemonės statymą, kartu su bauda turi būti pateikta informacija, kaip ją galima apskųsti. Centrinės skundų nagrinėjimo institucijos nėra.

Baudos už netinkamą transporto priemonės statymą išieškomos taip pat, kaip ir kiti civiliniai reikalavimai. Tai reiškia, kad baudos nesumokėjus reikalavimas bus nusiųstas jūsų gyvenamosios valstybės išieškojimo institucijai.

Ar šio pobūdžio pažeidimas bus fiksuojamas mano teistumo duomenyse?

Teistumo duomenyse baudos paprastai nėra nurodomos. Tačiau baudos už nusikaltimus bus įtrauktos į jūsų teistumo duomenis.

Baudos už netinkamą transporto priemonės statymą nėra laikomos baudžiamosiomis sankcijomis, todėl jūsų teistumo duomenyse nefiksuojamos.

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.