Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Danija

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, kai asmuo yra įtariamas arba kaltinamas nusikaltimu, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Informaciją apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama fiksuoto dydžio bauda, rasite 5 duomenų suvestinėje. Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Turinį pateikė
Danija

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau pateikiama trumpa etapų, iš kurių paprastai susideda baudžiamasis procesas, santrauka.

 • Visas nusikalstamas veikas tiria policija. Tai apima įtariamųjų, nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausą.
 • Jei policija įtars, kad padarėte nusikaltimą, jums bus pareikšti kaltinimai. Jei jums pareiškiami kaltinimai, turite tam tikras pagrindines teises, pavyzdžiui, teisę į teisinę pagalbą sunkių nusikaltimų atveju.
 • Sprendimą dėl sulaikymo priima policija.
 • Jei padarėte sunkų nusikaltimą, teisėjo nutartimi jums gali būti skirtas suėmimas, kol byla bus tiriama.
 • Užbaigus tyrimą, byla perduodama prokuratūrai. Ši sprendžia, ar pareikštus kaltinimus panaikinti, ar perduoti bylą teismui.
 • Jei prokuratūra nusprendžia bylą tęsti, gali būti skiriama fiksuoto dydžio bauda, pateikiamas kaltinamasis aktas arba šaukimas į teismą dėl tolesnės bylos eigos.
 • Pirmoji baudžiamųjų bylų nagrinėjimo instancija – apylinkių teismai. Teisėjų skaičius priklauso nuo nusikaltimo sunkumo ir nuo to, ar jūs prisipažįstate esąs kaltas.
 • Teismo nuosprendį paprastai galima apskųsti aukštesnės instancijos teismui. Skunde galite prašyti persvarstyti bylą arba apskųsti skirtą bausmę.
 • Jei byla bus nutraukta arba būsite išteisintas, turėsite teisę reikalauti žalos atlyginimo dėl neteisėto laisvės atėmimo.
 • Į klausimus, susijusius su bausmių vykdymu, atsako Danijos kalėjimų ir probacijos tarnyba.

Išsamią informaciją apie visus baudžiamojo proceso etapus ir savo teises galite rasti duomenų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija, ji tik skirta susipažinti.

Taisyklės, susijusios su baudžiamuoju procesu, įskaitant ikiteisminį tyrimą, prokuratūros pasiruošimą teismo procesui ir teisminį bylos nagrinėjimą, išdėstytos Danijos teisingumo vykdymo įstatyme.

Atkreipiame dėmesį, kad Grenlandijoje ir Farerų salose taikomos atskiros taisyklės.

Pagal Lisabonos sutartį Danija priėmė sprendimą neprisijungti prie ES bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje, todėl šioje srityje Danija bendradarbiaus kitokiu mastu nei kitos valstybės narės. Kiekvienu konkrečiu atveju turite išsiaiškinti, ar tam tikri ES teisės aktai yra taikomi Danijoje.

Europos Komisijos vaidmuo

Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija nevaidina jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl jei ir turėtumėte nusiskundimų, ji negalėtų padėti. Šiose duomenų suvestinėse rasite informacijos, kur ir kaip pateikti skundą

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1. Kaip gauti teisinę pagalbą

2. Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

 • Pirminiai kaltinimai, įskaitant apklausą
 • Sulaikymas (įskaitant Europos arešto orderį)
 • Pirmoji teismo apklausa ir kardomasis kalinimas
 • Procesinės prievartos priemonės
 • Sprendimas dėl kaltinimų pareiškimo
 • Gynybos pasiruošimas bylos nagrinėjimui teisme

3. Mano teisės teismo proceso metu

4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus

5. Kelių eismo taisyklių ir kiti nesunkūs pažeidimai

Susijusios nuorodos

Danijos teisės sistema

Danijos teisės aktų duomenų bazė

Kaip Danijoje susirasti advokatą

Informacija apie bausmių vykdymą

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.