Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Anglija ir Velsas

Šioje duomenų suvestinėje ir jos skyriuose paaiškinamas ikiteisminio tyrimo procesas, t. y. kas atsitinka pasibaigus tyrimui iki baudžiamosios bylos perdavimo teismui.

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Ikiteisminis tyrimas prasideda, kai policija įtaria, jog buvo įvykdytas nusikaltimas. Policijos pareigūnai vykdo tyrimą ir renka įrodymus. Sunkių nusikaltimų atveju policija, mananti, kad jau turi pakankamai įrodymų kaltinimams pareikšti, susisiekia su Karališkąja prokuratūra (angl. santr. CPS), kuri paprastai sprendžia, kurie kaltinimai pagrįsti. Karališkoji prokuratūra gali pareikalauti tolesnio tyrimo.

Jei policija nustato, kad esate įtariamasis, pirmasis etapas – tai sprendimas jus sulaikyti.

Po suėmimo apklausai kitas etapas yra sprendimas pareikšti jums kaltinimus. Jei policija turi tęsti tyrimą ir nėra pagrindo jus laikyti suimtą, ji turi jus paleisti arba nepareiškusi kaltinimo, arba už užstatą įpareigodama vėliau atvykti į policijos nuovadą.

Jei vis dėlto esate kaltinimas įvykdęs nusikaltimą ir policija nusprendžia, kad turite būti suimtas, būsite pristatytas teismui, kuris sprendžia, ar jus paleisti už užstatą iki teismo proceso.

Jei vykdomas ikiteisminis tyrimas dėl jums pareikštų įtarimų teroristiniais nusikaltimais, jūsų teisės ir policijos įgaliojimai skiriasi nuo pirmiau aprašytųjų (žr. 2000 m. Terorizmo įstatymą, kuris šiose duomenų suvestinėse nenagrinėjamas).

Jei jums dar nesukako 18 metų, taikomos papildomos garantijos. Paprašykite advokato jas paaiškinti.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie savo teises iki bylos perdavimo teismui, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

Tyrimas ir sulaikymas (1)

Ar policijos pareigūnai mane apklaus?

Jei esate įtariamas įvykdęs nusikaltimą arba turima informacijos apie nusikaltimą, policijos pareigūnai jus apklaus.

Ar privalau vykti į policijos nuovadą?

Gatvėje ar kitoje viešojoje vietoje policijos pareigūnai gali jus sustabdyti, atlikti asmens kratą ir užduoti tam tikrus klausimus. Jei jūsų klausia, pasakykite policijos pareigūnams savo pavardę ir adresą. Jei policijos pareigūnai įtaria jus įvykdžius nusikaltimą, jie gali paprašyti jus savanoriškai vykti į policijos nuovadą. Jie taip pat įgalioti jus sulaikyti ir pristatyti į policijos nuovadą prieš jūsų valią. Turite būti informuotas, kodėl taip su jumis elgiamasi.

Ar galiu laisvai išeiti iš policijos nuovados?

Jei esate policijos nuovadoje kaip įtariamasis arba galimas liudytojas, tačiau nesate sulaikytas, galite laisvai bet kuriuo metu išeiti.

Kas atsitiks, jei būsiu sulaikytas?

Jei policijos pareigūnai nori jus laikyti policijos nuovadoje, jie turi jus sulaikyti. Turite būti informuotas, kodėl taip su jumis elgiamasi ir kodėl būtinas sulaikymas. Policijos pareigūnai gali atlikti asmens kratą, paimti pirštų antspaudus ir DNR mėginius bei atlikti kitokio pobūdžio čia aprašytą fizinę kratą.

Kas atsitiks, jei nemokėsiu kalbos?

Jei nesuprantate angliškai, policija turi skirti jums vertėją, kurio paslaugos yra nemokamos. Negalite būti apklausiamas, kol nėra vertėjo.

Ar galiu turėti advokatą?

Jei esate sulaikytas, turite teisę konsultuotis su advokatu. Jei neturite advokato, policija susisieks su teismo skiriamu gynėju. Žr. 1 duomenų suvestinę.

Kas atsitiks, jei man dar nesukako 17 metų arba reikalinga ypatinga apsauga?

Jei jums dar nesukako 17 metų arba reikalinga ypatinga apsauga, draudžiama jus apklausti, jeigu nedalyvauja tinkamas suaugęs asmuo. Policija išspręs šitą klausimą.

Šis asmuo jums padės ir patars, kai bendrausite su policija. Šis asmuo nėra advokatas, todėl negali suteikti teisinės pagalbos. Tinkamas jums atstovaujantis suaugęs asmuo gali būti šeimos narys, draugas, savanoris arba socialinis ar sveikatos priežiūros darbuotojas.

Ar policijos pareigūnai gali atlikti asmens kratą?

Net jei nesate sulaikytas, policijos pareigūnai gali jus sustabdyti ir atlikti jūsų kratą arba jūsų automobilio kratą, tačiau tik tuo atveju, jei yra pagrįstas pagrindas įtarti jus įvykdžius vagystę arba turint draudžiamų daiktų, arba įvykdžius nusikalstamą veiką.

Ar policijos pareigūnai gali paimti mano pirštų antspaudus arba DNR?

Jei nesate sulaikytas, neprivalote duoti pirštų antspaudų ar kitų mėginių, o policijos pareigūnai negali jų paimti be jūsų sutikimo. Tačiau jei esate sulaikytas, policijos pareigūnai gali paimti kraujo, seilių ar kitų kūno skysčių / audinių mėginius ir be jūsų sutikimo.

Ar privalau dalyvauti parodyme atpažinti?

Jei jus sulaikė, policija gali jūsų paprašyti dalyvauti parodyme atpažinti. Jei atsisakysite dalyvauti, teisme tai gali būti panaudota prieš jus. Parodymą atpažinti paprastai sudaro tik vaizdo įrašo ar fotografijų rodymas nukentėjusiajam arba liudytojams. Teismo paskirtas gynėjas gali jus konsultuoti.

Ar gali policija atlikti mano automobilio ir patalpų kratą?

Jei policija jus sulaikė, vyresniojo pareigūno įgaliojimu gali būti atlikta jūsų automobilio ir patalpų krata bei paimti jums priklausantys daiktai, jei jie susiję su tyrimu.

Ar galiu susisiekti su draugu ar šeimos nariu?

Taip, galite jiems pranešti, kur esate.

Ar prireikus man bus suteikta gydytojo pagalba?

Prireikus turite teisę į medicinos pagalbą.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos valstybės narės?

Taip. Ambasados atstovas atvyks į policijos nuovadą arba susisieks su jumis, jei jums reikalinga pagalba. Jei esate sulaikytas ar suimtas, policija privalo susisiekti su šių ES valstybių konsulinėmis tarnybomis: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos.

Kas atsitiks, jei būsiu sulaikytas pagal Europos arešto orderį?

Jei viena valstybė narė išduoda Europos arešto orderį, galite būti sulaikytas kitoje valstybėje narėje ir po teisėjo apklausos išsiųstas į atitinkamą valstybę. Jei reikia, turite teisę turėti advokatą ir vertėją. Žr. 1 duomenų suvestinę.

Kada policija man pareikš kaltinimus?

Jei policija nuspręs, kad yra pakankamai įrodymų prieš jus, ji gali jums pareikšti kaltinamus įvykdžius nusikaltimą. Kaltinime bus nurodyta, kokį, policijos manymu, nusikaltimą esate įvykdęs. Jei jums buvo pareikšti kaltinamai, policijos pareigūnai negali jūsų toliau apklausti dėl šio nusikaltimo.

Kiek laiko po sulaikymo policija gali mane laikyti suimtą?

Jei esate sulaikytas, policija gali jus laikyti policijos nuovadoje iki 24 valandų. Vyresnysis pareigūnas gali pratęsti šį laikotarpį iki 36 valandų, jei pagrįstai mano, kad tai būtina siekiant surinkti įrodymus, nusikaltimas yra sunkus ir tyrimas turi būti tinkamai atliktas. Praėjus šiam laikui, jums turi būti pareikšti kaltinimai įvykdžius nusikalstamą veiką arba jūs turite būti paleistas. Jei policija nori toliau jus laikyti, privalo gauti magistratų teismo leidimą. Teismas sulaikymo laikotarpį gali pratęsti ilgiausiai iki 96 valandų.

Skundai dėl policijos veiksmų

Jei manote, kad policija su jumis netinkamai elgėsi, galite pateikti skundą policijai arba Nepriklausomai skundų dėl policijos veiksmų komisijai.

Apklausa ir kaltinimas (2)

Kada būsiu apklaustas?

Jei esate sulaikytas ir laikomas policijos nuovadoje, atsakingasis pareigūnas turi įsitikinti, jog esate psichiškai ir fiziškai sveikas, kad būtų galima jus apklausti. Per 24 valandas bent 8 nepertraukiamas valandas neturite būti apklausiamas ir jums turi būti leidžiama ilsėtis. Apklausos metu kas 2 valandas jums turi būti suteiktos 15 minučių poilsio pertraukėlės. Apklausoje paprastai turi teisę dalyvauti jūsų advokatas.

Ar privalau atsakyti į policijos klausimus?

Atsakyti į klausimus neprivaloma. Jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, policijos pareigūnas turi jums oficialiai išaiškinti teises prieš apklausdamas. Jis informuoja jus, kad neprivalote atsakyti į klausimus, tačiau jei ką nors sakysite, tai bus teisme panaudota kaip įrodymas. Jums taip pat turi išaiškinti, kad jei nepasakysite ko nors, kuo vėliau norėsite remtis teisme, tai faktas, kurio nepaminėjote policijai, gali būti teisme panaudotas prieš jus.

Kaip vyksta policijos apklausa?

Policijos nuovadoje apklausos vyksta apklausų kabinete ir pokalbis visada įrašomas. Apie garso įrašymą jums turi būti paaiškinta prieš apklausą.

Kada policija man pareikš kaltinimą?

Jei policija mano, kad turi pakankamai įrodymų prieš jus, ji gali jums pareikšti kaltinimus įvykdžius nusikaltimą. Policija negali jūsų toliau apklausti dėl šio nusikaltimo. Vėlesniame proceso etape kaltinimai gali būti pakeisti.

Teismo posėdžiai iki teisminio nagrinėjimo (3)

Kada pirmą kartą privalau dalyvauti teismo posėdyje?

Jei esate suimtas policijos, kitą dieną turite būti nuvestas į pirmąjį teismo posėdį. Paprastai pirmasis posėdis vyks magistratų teisme.

Ar turiu teisę į advokatą?

Teisme turite teisę į advokatą. Jei neturite advokato, jums atstovaus teisėjo paskirtas gynėjas. Žr. 1 duomenų suvestinę.

Ar man skirs vertėją, jei nemoku kalbos?

Jei nemokate anglų kalbos, viso teismo proceso metu jums bus nemokamai suteiktos vertėjo paslaugos.

Ar galiu būti paleistas į laisvę?

Jei esate suimtas, galite kreiptis į teismą, kad jus paleistų už užstatą. Jei leidžiama pateikti užstatą, nebūtinai būsite įpareigojimas kaip užstatą sumokėti tam tikrą sumą.

Paprastai užstatą jums bus leista pateikti, jei neturėsite teistumo ir teismas manys, kad nekeliate pavojaus visuomenei, nedarysite poveikio liudytojams ir reikiamu metu atvyksite į teismą. Užstatui gali būti taikomos tokios sąlygos kaip gyventi tam tikru adresu, atiduoti policijai pasą arba dėvėti elektroninį siųstuvą.

Jei teismas atmeta prašymą dėl užstato, iki teismo bus taikomas kardomasis kalinimas.

Ar galiu pateikti skundą dėl sprendimo mane kalinti iki teismo?

Taip. Klauskite advokatą patarimo.

Ar vėl privalėsiu pasirodyti teisme iki teismo proceso?

Taip. Advokatas jums patars.

Kiek laiko galiu būti kalinamas iki teismo proceso?

Jei esate kalinamas, jūsų teismas turi prasidėti per tam tikrą nustatytą terminą.

Paprastai Karūnos teismas turi prasidėti ne vėliau kaip per 182 dienas nuo įkalinimo dienos. Jei neprasideda, galite prašyti, kad paleistų už užstatą. Kai tiriami nesunkūs nusikaltimai, teismas turi prasidėti per 56 dienas. Jei neprasideda, būsite paleistas už užstatą.

Bylos parengimas teisminiam nagrinėjimui (4)

Kas vyksta iki teismo proceso?

Iki teismo proceso Karališkoji prokuratūra (angl. santr. CPS) toliau tiria, ar kaltinimai pakankamai pateisina baudžiamąjį persekiojimą. Prokuroras pateiks jūsų advokatui įrodymus, kurie teisme bus naudojami prieš jus. Pavyzdžiui, jei liudytojai pateikė įrodymus, gausite jų raštiškus parodymus. Be to, kaltintojas turi jums atskleisti visą jums nepalankią ir palankią medžiagą. Prokuroras privalo nuolat tikrinti įrodymus ir atskleisti visą patikrintą medžiagą.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar privalau fiziškai dalyvauti tyrime Anglijoje / Velse?

Jei nesate suimtas arba esate paleistas už užstatą, galite laisvai išvykti į savo valstybę. Tačiau jei prokuroras reikalauja, kad liktumėte Anglijoje ar Velse, kol vyksta tyrimas, jūsų gali nepaleisti už užstatą. Teismas gali jus paleisti už užstatą tik tada, jeigu liksite Anglijoje. Pažeisti šią sąlygą yra nusižengimas. Jei jus paleidžia už užstatą, privalote nurodyti adresą Jungtinėje Karalystėje, kuriuo galima su jumis susisiekti. Tai gali būti jūsų advokato adresas.

Jei grįžau į savo valstybę narę, ar turiu atvykti į Angliją / Velsą iki teismo proceso?

Greičiausiai. Kai kurių parengtinių posėdžių metu jūsų advokatas gali jūsų vardu paprašyti leisti jums nedalyvauti arba dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Ar mano byla bus perduota teismui?

Jūsų byla nebūtinai bus perduota teismui. Prokuratūra gali nuspręsti nekelti bylos arba pasiūlyti taikyti sąlyginį įspėjimą, su kuriuo dar gali būti skiriama bauda. Jei su tuo sutiksite, pripažinsite, kad įvykdėte nusikaltimą. Tai bus įrašyta jūsų duomenyse apie teistumą ir negalėsite pateikti skundo.

Kokius įrodymus rinks kaltintojai?

Policijos pareigūnai apklaus liudytojus, taip pat jie gali surinkti daiktinių ar teismo ekspertizės įrodymų. Pavyzdžiui, jie gali paimti dokumentus iš jūsų namų arba darbo vietos, atlikti automobilio kratą, paimti DNR mėginius (pvz.: plaukų, seilių ir kt.).

Ar galiu neleisti kaltintojams rinkti įrodymus?

Kartais policijos pareigūnai privalo gauti kratos orderį, kurį galima ginčyti. Orderyje paprastai turi būti tiksliai nurodyta, kur ir kodėl galima vykdyti kratą. Jei policijos pareigūnai nesilaiko orderyje nurodytų reikalavimų, gali būti neleista jų surinktus įrodymus pateikti teisme.

Ar bus pareikalauta informacijos apie mano teistumą?

Kaltintojas surinks informaciją apie jūsų teistumą, įskaitant teistumą už JK ribų.

Ar man pareikšti kaltinimai gali būti pakeisti prieš teismą?

Taip. Tai priklauso nuo to, kaip prokuroras įvertins įrodymus. Jūsų advokatas gali prašyti, kad kaltinimai būtų pakeisti.

Kokie bus padariniai, jei už tą patį nusikaltimą buvau teistas kitoje valstybėje narėje?

Jei valstybėje narėje buvo priimtas galutinis teismo sprendimas, tuomet dėl tų pačių faktų negalite būti teisiamas kitoje valstybėje narėje.

Ar galiu prisipažinti kaltu iki teismo proceso?

Jei norite iki teismo proceso prisipažinti įvykdęs nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas, paprastai galite tai padaryti. Jei prisipažinsite kaltu, jums bus paskirta daug švelnesnė bausmė, nei tuo atveju, jei kaltinimus neigsite. Jei nuspręsite prisipažinti padaręs nusikaltimą, negalėsite pateikti apeliacinio skundo ir jūsų teistumas bus pateikiamas duomenyse apie teistumą.

Susijusios nuorodos

1996 m. Baudžiamojo proceso ir tyrimų įstatymas (iš dalies pakeistas)

2003 m. Baudžiamosios teisenos įstatymas (iš dalies pakeistas)

1984 m. Policijos ir baudžiamųjų įrodymų įstatymas

Praktikos kodeksai

1976 m. Paleidimo už užstatą įstatymas (iš dalies pakeistas)

1985 m. Baudžiamojo persekiojimo už nusikalstamą veiką įstatymo 22 skyrius (iš dalies pakeistas)

2005 m. Sunkių organizuotų nusikaltimų ir policijos įstatymas

2000 m. Terorizmo įstatymas

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.