Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Ar galiu pateikti skundą?

Jeigu esate nuteisiamas arba jums paskelbiamas nuosprendis magistratų teisme, galite pateikti apeliacinį skundą teritorinę kompetenciją turinčiam Karūnos teismui. Taip pat galite pateikti skundą Londono administraciniam teismui, jei manote, kad magistratai neteisingai pritaikė įstatymus.

Jei esate nuteisiamas arba jums paskelbiamas nuosprendis Karūnos teisme, galite pateikti apeliacinį skundą tik tada, jei jums bus leista tai daryti, pvz., dėl to, kad teisėjas suklydo. Tokiu atveju galite skųstis Londono apeliaciniam teismui.

Kaip pateikti skundą?

Jei teismo procesas vyko magistratų teisme, apeliacinį skundą privalote pateikti ne vėliau kaip per 21 dieną nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Jei teismo procesas vyko Karūnos teisme, apeliacinį skundą privalote pateikti ne vėliau kaip per 28 dienas nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Jūsų advokatas patars, ar ir kaip galima pateikti skundą.

Kokie apeliacinio skundo pagrindai?

Turite teisę apskųsti bet kurį magistratų teismo sprendimą, tačiau privalote prieš tai užpildyti ir pateikti teismo išduotą formą.

Apeliacinis skundas dėl Karūnos teismo nuosprendžio pateikiamas laikantis tam tikrų formalumų. Pateikdami skundą, privalote išsamiai išdėstyti priežastis. Galimi skundo pateikimo pagrindai:

  • teisėjas davė neteisingus nurodymus prisiekusiesiems;
  • teisminio nagrinėjimo metu buvo padaryta klaidų arba pažeidimų;
  • neteisingai buvo leista arba visai neleista pateikti įrodymų.

Galimi skundo dėl bausmės pateikimo pagrindai:

  • teisėjas padarė teisės klaidą;
  • bausmės vykdymo laikas per ilgas.

Kaip vyksta apeliacinis teismo posėdis?

Apeliacinį skundą dėl magistratų teismo sprendimo nagrinėja teisėjas ir du magistratai (kiti nei nagrinėję bylą teisme). Tai naujas posėdis, todėl gali būti pateikta naujų arba kitų įrodymų ar faktų. Jei skundas pateiktas tik dėl bausmės skyrimo, Karūnos teismas gali bausmę patvirtinti, sušvelninti arba sugriežtinti.

Jei Administraciniame teisme ginčijate tai, kaip magistratai aiškino įstatymus, ir teismas priima sprendimą, kad magistratai suklydo, nuosprendis panaikinamas. Kai kuriomis aplinkybėmis byla gali būti grąžinta magistratų teismui pakartotiniam nagrinėjimui.

Apeliacinis skundas dėl apkaltinamojo Karūnos teismo nuosprendžio nagrinėjamas Apeliaciniame teisme. Jūsų advokatas ir prokuroras pateiks argumentus dėl apeliacinio skundo esmės. Teismas gali prašyti daugiau įrodymų. Paprastai negalima remtis įrodymais, kurie egzistavo teisminio nagrinėjimo metu, tačiau nusprendėte teisme jų nepanaudoti. Apeliacinio skundo nagrinėjimas yra viešas.

Jei nesate įkalintas, turite teisę dalyvauti nagrinėjant skundą. Jei esate įkalintas, taip pat turite teisę dalyvauti, išskyrus jei skundas susijęs tik su teisės klausimais. Teismas gali leisti jums dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą būdamas kalėjime?

Kai pateikiate skundą, galite prašyti paleisti iš kalėjimo iki tol, kol bus nagrinėjamas jūsų skundas, nors tokiomis aplinkybėmis retai kada paleidžiama. Jei leidžiama pateikti užstatą, gali būti nustatomos tam tikros vykdytinos sąlygos.

Po kiek laiko vyks skundo nagrinėjimas?

Jei esate suimtas, apeliacinis skundas dėl magistratų teismo paskirtos bausmės paprastai išnagrinėjamas greitai, kitais atvejais tai trunka 3–6 mėnesius. Kad Apeliaciniam teismui galėtumėte pateikti apeliacinį skundą dėl Karūnos teismo sprendimo, turite gauti vyresniojo teisėjo leidimą. Apeliaciniai skundai dėl apkaltinamojo nuosprendžio vidutiniškai nagrinėjami 8 mėnesius, o skundai dėl bausmės – 5 mėnesius. Bet kuriuo metu galite atsiimti skundą pranešdami raštu Apeliaciniam baudžiamųjų bylų skyriui.

Kokie bus padariniai, jei apeliacinis skundas dėl apkaltinamojo nuosprendžio bus patenkintas arba atmestas?

Jei apeliacinis skundas bus patenkintas, teismas panaikins jūsų apkaltinamąjį nuosprendį ir jis bus pašalintas iš oficialaus duomenų registro. Kai kuriomis aplinkybėmis teismas gali panaikinti jūsų apkaltinamąjį nuosprendį, bet leisti prokurorui prieš jus pradėti naują teismo procesą.

Jei apeliacinis skundas bus atmestas, paprastai teismo nuosprendis nėra keičiamas, tačiau kai kuriais atvejais apeliacinis teismas gali pakeisti teismo nuosprendį nuteisdamas už lengvesnį nusikaltimą (paprastai tai nedaroma nagrinėjant skundus dėl magistratų teismo nuosprendžių).

Kokie bus padariniai, jei apeliacinis skundas dėl bausmės bus patenkintas arba atmestas?

Jei apeliacinis skundas bus patenkintas, teismas skirs naują bausmę. Jei apeliacinis skundas bus atmestas, teismas gali patvirtinti pirminę bausmę arba sugriežtinti bausmę.

Ar turiu teisę pateikti pakartotinį skundą aukštesniam / kitam teismui?

Jei pateikėte apeliacinį skundą dėl magistratų teismo nuosprendžio ir Karūnos teismas skundą atmetė, galite kreiptis į Baudžiamųjų bylų peržiūros komisiją (angl. santr. CCRC) prašydami, kad ji jūsų skundą grąžintų Apeliaciniam teismui. Taip būna retai.

Jei pateikėte apeliacinį skundą Administraciniam teismui arba Apeliaciniam teismui, dar turite galimybę pateikti skundą Jungtinės Karalystės Aukščiausiajam teismui, jei jūsų apeliaciniame skunde keliamas bendrojo intereso teisės klausimas.

Jei mano apeliacinis skundas bus patenkintas, ar gausiu kompensaciją?

Per dvejus metus galite kreiptis dėl kompensacijos, tam užpildykite šią formą. Sprendimą priims valdžios institucijos. Advokatas galės paaiškinti, kaip sistema veikia.

Ar galima skųstis toliau, jei pirmasis skundas bus atmestas?

Išskirtiniais atvejais galėsite skųstis toliau, jei atsiras naujas skundo pagrindas. Jei norite pateikti naujų įrodymų, turite paaiškinti, kodėl jie nebuvo pateikti ir išklausyti teismo proceso metu.

Ar yra kitų būdų pateikti skundą?

Galite kreiptis į CCRC prašydami ištirti, ar neįvyko teismo klaida. Komisija gali perduoti jūsų bylą atitinkamam teismui. Jei perduos, jūsų byla bus išnagrinėta kaip įprastas apeliacinis skundas.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu būti išsiųstas pasibaigus teismo procesui?

Jei esate nuteistas ir nubaustas laisvės atėmimo bausme, kai išeisite į laisvę, jus gali priverstinai išsiųsti iš šalies. Jei nesate Didžiosios Britanijos pilietis ir jums skirta 12 mėnesių ar ilgesnė bausmė arba jei esate nuteistas už tam tikrus sunkius nusikaltimus, valdžios institucijos paprastai nurodys jus priverstinai išsiųsti baigiantis jūsų įkalinimui.

Kitais atvejais, kai galima bausmė yra laisvės atėmimas ir jei jums daugiau kaip 17 metų, teisėjas gali rekomenduoti jus priverstinai išsiųsti atlikus bausmę. Šiuo atveju nėra svarbu, ar jums skiriama laisvės atėmimo bausmė. Valdžios institucijos nuspręs, remdamosi teisėjo rekomendacija. Teisėjo rekomendacija yra nuosprendžio dalis, todėl ją taip pat galima apskųsti, kaip aprašyta pirmiau. Valdžios institucijos gali siekti, kad būtumėte priverstinai išsiųstas net ir be teismo rekomendacijos, jei tai reikalinga dėl „viešojo intereso“.

Jei esate kitos valstybės narės pilietis, galite būti priverstinai išsiųstas tik viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar sveikatos sumetimais. Pats teistumas už nusikaltimą nėra pagrindas priverstinai išsiųsti iš šalies. Dėl sprendimo jus priverstinai išsiųsti turite teisę pateikti apeliacinį skundą specializuotai institucijai.

Jei esu nuteistas, ar gali mane vėl teisti už tą patį nusikaltimą?

Jei Jungtinėje Karalystėje teismo nuosprendžiu esate nuteistas dėl nusikaltimo arba išteisintas, Anglijoje už tą patį nusikaltimą, išskyrus ypatingas aplinkybes, negalite būti teisiamas antrąkart. Ta pati taisyklė taikoma nuosprendžiui, paskelbtam po kitoje valstybėje narėje vykusio teismo proceso.

Informacija apie teistumą

Teistumas ir įspėjimai registruojami Policijos nacionalinėje duomenų bazėje (angl. sant. PNC) iki tol, kol jums sukaks 100 metų. Jei manote, kad informacija apie jūsų duomenis nėra tiksli, galite ją ginčyti. Jūsų advokatas pasakys, kaip tai daryti. Galite prašyti tos vietovės, kur įvykdyta nusikalstama veika, policijos vyriausiojo konsteblio pataisyti arba pašalinti informaciją.

Pilnamečių įspėjimai ir nepilnamečių įspėjimai bei galutiniai perspėjimai laikomi teistumu.

Net ir atlikę bausmę, turite atskleisti savo teistumą ar įspėjimus, kai to reikalaujama (pvz., kreipdamiesi dėl darbo), kol jūsų teistumas neišnyksta. Teistumo trukmė priklauso nuo nusikaltimo rūšies ir bausmės.

Pranešimas apie fiksuoto dydžio baudą arba pranešimas apie baudą dėl viešosios tvarkos pažeidimo neregistruojami jūsų duomenyse apie teistumą.

Susijusios nuorodos

Apeliacinis teismas

Apeliacinio proceso pradėjimo Apeliaciniame teisme vadovas

Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis teismas

Baudžiamųjų bylų peržiūros komisija

Informacijos apie teistumą biuras

Nusikaltėlių perauklėjimo programa

1968 m. Apeliacijos baudžiamosiose bylose įstatymas (iš dalies pakeistas)

1974 m. Nusikaltėlių perauklėjimo įstatymas (iš dalies pakeistas)

1976 m. Užstatų įstatymas (iš dalies pakeistas)

1980 m. Magistratų teismų įstatymas (iš dalies pakeistas)

1981 m. Aukštesniųjų teismų įstatymas (iš dalies pakeistas)

1995 m. Apeliacijos baudžiamosiose bylose įstatymas (iš dalies pakeistas)

1997 m. Policijos įstatymas (iš dalies pakeistas)

1998 m. Žmogaus teisių įstatymas (iš dalies pakeistas)

2006 m. Policijos ir teisingumo įstatymas (iš dalies pakeistas)

Europos žmogaus teisių konvencija

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.