Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Kaip nagrinėjami pažeidimai susiję su, pvz., transporto priemonių statymu?

Jei viešajame kelyje transporto priemonę pastatysite draudžiamoje vietoje, galite gauti transporto priemonės statymo baudos kvitą. Už transporto priemonių statymo taisyklių laikymąsi atsako ir įvairiose vietose transporto priemonės statymo baudos kvitus išduoda įvairios organizacijos – vietos valdžios institucijos (savivaldybė), policija, privačios bendrovės arba įmonė „Transport for London“. Dažniausiai transporto priemonių statymą stebi savivaldybės pasamdyti stovėjimo aikštelių prižiūrėtojai (parking attendants), išrašantys baudos kvitus ( Penalty Charge Notices, PCN) pagal civilinę teisę. Eismo reguliuotojai (traffic wardens) yra policijos darbuotojai ir dirba ten, kur transporto priemonių statymo pažeidimai vis dar yra laikomi baudžiamąja veika. Jie išrašo fiksuoto dydžio baudos kvitus (Fixed Penalty Notices, FPNs) pagal baudžiamąją teisę.

Baudos kvitai paprastai paliekami ant priekinio transporto priemonės stiklo arba įteikiami transporto priemonės vairuotojui. Jie taip pat gali būti siunčiami paštu. Paprastai baudą už automobilio statymo pažeidimą turite sumokėti ne vėliau kaip per 28 dienas arba ją užginčyti; jei sumokėsite per nurodytą trumpiausią laiką, bauda gali būti sumažinta. Neformalų skundą galima pateikti raštu: šiuo etapu baudos už automobilio statymo pažeidimą nemokėkite, nes sumokėjus susigrąžinti mokestį bus beveik neįmanoma.

Ratų blokavimas

Tam tikromis aplinkybėmis Anglijos ir Velso savivaldybių tarnybos gali nutempti transporto priemonę arba užblokuoti jos ratus. Jūsų transporto priemonės ratai gali būti blokuojami tik po 30 minučių, kai buvo išduotas baudos kvitas. Jei manote, kad jūsų automobilio ratai buvo užblokuoti nepagrįstai, galite pateikti skundą. Už ratų blokavimo įtaiso nuėmimą turėsite sumokėti tam tikrą mokestį ir tik po to galėsite pateikti skundą. Jei pateiksite skundą, o savivaldybė į jūsų skundą neatsakys per 56 dienas nuo jo gavimo dienos, už transporto priemonės statymo pažeidimą išduotas baudos kvitas turės būti panaikintas, o mokestis už ratų blokavimo įtaiso nuėmimą grąžintas.

Ką daryti, jei užblokavo jūsų transporto priemonės ratus privačioje teritorijoje, patariama čia.

Ar galiu pateikti skundą?

Jei savivaldybė atmeta jūsų laisvos formos skundą dėl baudos už transporto priemonės statymo pažeidimą, galite pateikti nustatytos formos skundą. Savivaldybė jus informuos, kaip tai padaryti. Jei savivaldybė jūsų skundą atmeta, gausite raginimą sumokėti (Notice to Owner, NTO), kuriame nurodoma sumokėti pirminį mokestį. Jame taip pat informuojama, kaip toliau pateikti skundą nepriklausomiems arbitrams. Arbitražo dėl transporto priemonių statymo paslaugas teikia PATAS (Londone) ir Eismo baudų tribunolas (Traffic Penalty Tribunal) (visose likusiose Anglijos ir Velso dalyse).

Turite ne vėliau kaip per 28 dienas nuo tos dienos, kai įteikiamas raginimas sumokėti, sumokėti baudą už transporto priemonės statymo pažeidimą arba pateikti nustatytos formos skundą dėl baudos už automobilio statymą. Jei neatliekate nė vieno iš šių veiksmų, savivaldybė turi teisę padidinti baudą 50 procentų. Jei ir toliau nesumokėsite, savivaldybė gali pradėti oficialią civilinę procedūrą dėl baudos išieškojimo.

Fiksuoto dydžio baudos kvitus už neleistiną transporto priemonės statymą išduoda policijos pareigūnai arba eismo reguliuotojai. Jie laikomi baudžiamosios teisės priemonėmis. Vienintelė galimybė pateikti nustatytos formos skundą dėl fiksuoto dydžio baudos kvito už neleistiną transporto priemonės statymą – kreiptis dėl bylos nagrinėjimas teisme ir neprisipažinti kaltu. Tačiau kai kurios policijos įstaigos leidžia pateikti laisvos formos skundą dėl baudos skyrimo už transporto priemonės statymo pažeidimą. Skunde galite raštu paaiškinti, kodėl, jūsų manymu, neturėtumėte mokėti baudos. Jei kompetentinga policijos įstaiga tokią galimybę numato, tai bus nurodyta fiksuoto dydžio baudos kvite.

Kaip nagrinėjami greičio viršijimo ir kiti pažeidimai?

Jei viršysite greitį ir jus sustabdys policija arba tai užfiksuos greičio matuoklis, policija gali:

  • pareikšti jums žodinį įspėjimą;
  • pasiūlyti išklausyti kursus apie saugų greitį (už kuriuos turite sumokėti);
  • išduoti fiksuoto dydžio baudos kvitą (60 svarų sterlingų bauda) ir skirti tris baudos taškus. Tai dažniausias atvejis;
  • iškelti baudžiamąją bylą dėl greičio viršijimo. Tai reikš, kad turėsite stoti prieš teismą ir galite būti nubaustas bauda iki 1 000 svarų (iki 2 500 svarų sterlingų, jei greitį viršijote greitkelyje), jūsų vairuotojo pažymėjime gali būti įrašyta nuo trijų iki šešių baudos taškų ir gali būti atimta teisė vairuoti transporto priemonę.

Kas bus, jei esate sustabdomas kelyje?

Policija turi įgaliojimus sustabdyti bet kurį vairuotoją, ir vengimas sustoti jau yra pažeidimas. Kai jus sustabdo policija, galite būti paprašytas parodyti vairuotojo pažymėjimą, automobilio draudimo liudijimą ir registracijos dokumentą. Jei šių dokumentų neturite, ne vėliau kaip per 7 dienas turite juos pateikti policijos nuovadai.

Jei esate sustabdomas, nes padarėte Kelių eismo taisyklių pažeidimą, policija gali jums išduoti fiksuoto dydžio baudos kvitą arba raginimą pašalinti transporto priemonės trūkumus.

Jei padarėte nesunkų Kelių eismo taisyklių pažeidimą, pavyzdžiui, buvote neužsisegęs saugos diržo arba važiavote automobiliu, kurio vienas žibintas nedegė, policija gali jums išduoti fiksuoto dydžio baudos kvitą. Policija neturi įgaliojimų versti jus sumokėti baudą įvykio vietoje. Turite ne vėliau kaip per 28 dienas sumokėti fiksuoto dydžio baudą arba kreiptis dėl nagrinėjimo teisme, priešingu atveju jūsų bauda padidės 50 procentų. Jei per 28 dienas nesumokėsite baudos už pažeidimą, kurį užfiksavo automatinis greičio matuoklis, bus keliama baudžiamoji byla.

Raginimas pašalinti transporto priemonės trūkumus gali būti išduodamas, jei transporto priemonė turi gedimų, pavyzdžiui, neveikia vienas iš posūkio žibintų.

Policija gali patikrinti jus alkoholio matuokliu (prašys pūsti į alkoholio matuoklį), jei įtars, kad esate neblaivus. Jei nustatoma, kad esate neblaivus, policijos pareigūnai jus nuveš į policijos nuovadą, kur bus įformintas pažeidimas, o įrodymai (alkoholio matuoklio rezultatai) bus išsaugoti. Turite palikti automobilį, kol išsiblaivysite ir galėsite vairuoti, arba jūsų sutikimu vairuoti gali kitas vairuotojas. Jei alkoholio matuoklio parodymai rodo mažą girtumo laipsnį, galite atlikti kraujo tyrimą. Atsisakymas pasitikrinti alkoholio matuokliu yra pažeidimas. Dėl vairavimo išgėrus privaloma tvarka atimama teisė vairuoti.

  • Jei per 3-us metus jūsų vairuotojo pažymėjime bus įrašyta 12 baudos taškų, ne trumpiau kaip šešiems mėnesiams prarasite teisę vairuoti.
  • Policija įgaliota konfiskuoti transporto priemonę, jei jos naudojimas kelia pavojų visuomenei (gąsdina, trukdo ir trikdo kitus asmenis ir pan.).
  • Policija gali konfiskuoti transporto priemonę, jei vairuotojas neturi tinkamo vairuotojo pažymėjimo ar automobilio draudimo.
  • Už sunkius Kelių eismo taisyklių pažeidimus (pvz., mirties sukėlimą dėl pavojingo vairavimo) gali būti baudžiama laisvės atėmimu.

Ar tokie pažeidimai bus įtraukti į duomenis apie mano teistumą?

Duomenys apie teistumą saugomi Informacijos apie teistumą biure. Nuteisimas teisme registruojamas duomenyse apie teistumą. Jei esate nubaudžiamas ne teisme, tai nebus registruojama duomenyse apie teistumą: taigi pranešimai apie fiksuoto dydžio baudas bus registruojami jūsų duomenyse apie teistumą tik tada, jei būsite nuteistas teisme.

Susijusios nuorodos

Transporto priemonės statymo baudos kvitai ir jūsų teisės

Daugiau informacijos apie transporto priemonių statymą

Su eismu keliuose susiję policijos įgaliojimai

Baudos už greičio viršijimą ir jūsų teisės

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.