Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Suomija

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Duomenų suvestinėse rasite atsakymus, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę, kad jums atstovautų advokatas. Taip pat sužinosite, kuo advokatas gali jums padėti. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs išlaidas advokatui, jei pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.

Turinį pateikė
Suomija

Kaip rasti advokatą?

Jei įtariama, kad padarėte nusikaltimą, visada turite teisę naudotis advokato paslaugomis. Policija gali paklausti, ar jums reikia advokato, tačiau pagal teisę advokatas jums nėra būtinas, jei nesate sulaikytas, suimtas arba įkalintas. Paprastai turite teisę reikalauti, kad per apklausas dalyvautų jūsų pasirinktas advokatas. Jei manote, kad jums reikia advokato, tačiau nežinote, kur jį rasti, advokatą jums gali rasti policija.

Suomijoje advokatų paslaugų monopolijos nėra, todėl advokatu gali būti kiekvienas teisinį išsilavinimą įgijęs asmuo (įstatymas šiuo klausimu dabar yra peržiūrimas). Baudžiamųjų bylų advokatą galite rasti Suomijos advokatų asociacijos interneto svetainėje. Jums taip pat gali padėti teisinės pagalbos biurai (kontaktinius teisinės pagalbos biurų duomenis galite rasti čia).

Užmokestis advokatui

Paprastai advokatui turite sumokėti pats. Jei jūsų pajamos nedidelės, teisinę pagalbą galite gauti nemokamai. Tokiu atveju advokato užmokestį arba jo dalį sumokės valstybė. Jei esate įtariamas nusikaltimu, už kurį gali būti skiriama ne trumpesnė nei keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jūsų prašymu jums bus paskirtas gynėjas. Užmokestį gynėjui sumokės valstybė. Tačiau, jei būsite nuteistas, gynėjo užmokestį valstybei turėsite grąžinti, nebent jūsų pajamos tokios mažos, kad jums turi būti teikiama nemokama teisinė pagalba. Mokėtinos sumos apskaičiuojamos taip pat, kaip ir už teisinę pagalbą.

Gynėju gali būti konsultantas teisės klausimais, advokatas ar kitas teisininkas. Jei prašysite konkretaus advokato paslaugų, dažniausiai jis bus paskirtas jūsų gynėju.

Susijusios nuorodos

Suomijos advokatų asociacija

Suomijos advokatų asociacija

Finlands Advokatförbund

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot

Valstybės teisinės pagalbos biurų kontaktiniai duomenys

Kontaktinformation för rättshjälpsbyråerna

Pajamų ribos teisinei pagalbai gauti

Inkomstgränser för beviljande av rättshjälp

Paskutinis naujinimas: 15/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.