Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Suomija

Turinį pateikė
Suomija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kaip nagrinėjami Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Dažniausiai už Kelių eismo taisyklių pažeidimus skiriama fiksuoto dydžio bauda. Ji gali būti skiriama už pažeidimus, už kuriuos griežčiausia bausmė yra bauda arba laisvės atėmimas iki šešių mėnesių. Fiksuoto dydžio bauda gali būti 10–115 eurų. Šią baudą gali skirti policininkas, valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojas arba muitininkas.

Jei nesutinkate su jums paskirta fiksuoto dydžio bauda, turite teisę klausimą iškelti apylinkės teisme. Tokiu atveju privalote informuoti vietos, kurioje padarytas nusikaltimas, apylinkės teismo raštinę. Tai būtina padaryti per vieną savaitę nuo dienos, kai gavote pranešimą apie skirtą fiksuoto dydžio baudą. Apylinkės teismo sprendimo dėl fiksuoto dydžio baudos apskųsti negalite.

Jei už atitinkamą Kelių eismo taisyklių pažeidimą fiksuoto dydžio baudos skirti negalima, policija gali supaprastinta tvarka priimti sprendimą ir pateikti jį patvirtinti prokurorui. Tokiu atveju bauda nėra fiksuota. Bauda nustatoma pagal baudų vienetus. Dėl supaprastinta tvarka priimto sprendimo galite pareikšti prieštaravimą. Tai daroma apie prieštaravimą pranešant prokurorui.

Jei pareiškiate prieštaravimą dėl supaprastinta tvarka priimto sprendimo ir prokuroras nusprendžia pateikti kaltinimus, šią bylą apylinkės teismas nagrinėja kaip paprastą baudžiamąją bylą. Šiuo atveju ir jūs turite teisę pareikšti apeliacinį skundą kaip paprastoje baudžiamojoje byloje (žr. 4 duomenų suvestinę).

Fiksuotų baudų ir supaprastinta tvarka priimtų baudžiamųjų sprendimų dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų vykdymas galimas ir kitoje valstybėje narėje.

Jei pažeisite transporto sustojimo ir statymo taisykles, turėsite sumokėti kvite nurodytą baudą. Baudos kvitą gali išduoti policija arba savivaldybės eismo prižiūrėtojas. Bauda, priklausomai nuo vietos, gali būti nuo 10 iki 50 eurų. Pavyzdžiui, Helsinkyje 50 eurų bauda mokama miesto centre ir 40 eurų – kitose miesto vietose.

Dėl baudos už transporto statymą galite pareikšti prieštaravimą. Tokiu atveju savo prieštaravimą kelių eismo policijai turite pateikti per dvi savaites nuo reikalavimo sumokėti dienos. Jei prieštaravimas kelių eismo policijoje bus pripažintas pagrįstu, reikalavimas sumokėti baudą bus atšauktas. Priešingu atveju turite teisę skundą dėl baudos pateikti Administraciniam teismui. Tai būtina padaryti per 30 dienų nuo tos dienos, kai gavote pranešimą apie neigiamą sprendimą. Administracinio teismo sprendimas yra galutinis.

Kadangi bauda už transporto statymą laikoma administracine sankcija, ji negali būti išieškota kitoje valstybėje narėje..

Ar tokie pažeidimai įrašomi į teistumo duomenis?

Informacija apie baudas teistumo duomenyse nefiksuojamos. Taigi, jei jums paskyrė baudą arba supaprastinta tvarka priėmė sprendimą, tai nebus nurodyta jūsų teistumo duomenyse. Bauda už transporto statymą nėra bauda. Tai administracinė sankcija, todėl į teistumo duomenis ji taip pat neįrašoma.

Susijusios nuorodos

Automatinė greičio kontrolė

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.