Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Kaip nagrinėjami Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Kelių eismo taisyklių pažeidimai, pavyzdžiui: nustatyto greičio viršijimas, vairavimas esant neblaiviam, naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimas, šviesoforo signalų arba sustojimo ženklo, automobilio sustojimo arba statymo taisyklių nepaisymas, naudojimasis mobiliuoju telefonu vairuojant ir kt., paprastai baudžiami administracine tvarka. Šiuos pažeidimus dažniausiai nagrinėja kompetentinga policijos institucija.

Kokia tvarka taikoma?

Jums bus įteiktas baudos kvitas, patvirtinantis jūsų padarytą pažeidimą. Kvite bus nurodyta administracinė nuobauda ir (ar) skirta piniginė bauda, taip pat į kokią atitinkamą policijos instituciją turėsite atvykti.

Kokios bausmės gali būti skirtos?

Kelių eismo taisyklių pažeidimus padarę asmenys dažniausiai baudžiami administracinėmis baudomis (nuo 40 iki 2 000 eurų) ir kitomis administracinėmis nuobaudomis, tokiomis kaip teisės vairuoti atėmimu ar automobilio dokumentų, pavyzdžiui, leidimo ir registracijos numerių, paėmimu tam tikram laikotarpiui.

Ar kitų valstybių narių piliečiai traukiami atsakomybėn už tokio pobūdžio pažeidimus?

Jei pažeidimas padarytas Graikijoje, šie piliečiai traukiami atsakomybėn.

Ar galiu pareikšti prieštaravimus?

Prieštaravimus dėl administracinės nuobaudos galite pareikšti per tris dienas tai institucijai, kurios pareigūnas skyrė nuobaudą. Jei prieštaravimai nebus patenkinti, atitinkamą sumą turėsite sumokėti tam tikrai vietos savivaldos institucijai.

Be to, jei skirta administracinė nuobauda, galite atvykti į kompetentingą policijos instituciją ir išdėstyti prieštaravimus.

Ar šie pažeidimai bus įtraukti į mano teistumo duomenis?

Šie pažeidimai nebus fiksuojami jūsų teistumo duomenyse, nes jie nagrinėjami administracine tvarka ir skiriama tik administracinė nuobauda.

Susijusios nuorodos

Infrastruktūros, transporto ir tinklų ministerija

Paskutinis naujinimas: 25/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.