Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

A. Ar turiu teisę apskųsti teismo sprendimą?

Taip, jei vieno teisėjo baudžiamųjų nusižengimų teismas skyrė ilgesnę nei 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmę arba trijų teisėjų baudžiamųjų nusižengimų teismas skyrė ilgesnę nei 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, arba mišrios sudėties prisiekusiųjų teismas skyrė ne trumpesnę kaip 2 metų laisvės atėmimo bausmę, arba jeigu įkalinimą specialioje nepilnamečių sulaikymo įstaigoje arba perauklėjimo ar terapijos priemones paskyrė vieno teisėjo arba trijų teisėjų nepilnamečių bylų teismas.

B. Kokios yra mano kitos teisės į teisių gynimą?

Jeigu kaltinamasis, kuris buvo nuteistas galutiniu teismo nuosprendžiu, dėl force majeure ar kitų neatšaukiamų priežasčių laiku negalėjo bet kokiomis priemonėmis pranešti teismui apie neįveikiamą jo atvykimo į teisminį nagrinėjimą kliūtį ir prašyti atidėti teismo posėdį, per 15 dienų galite pateikti prašymą, kad procesas būtų pripažintas negaliojančiu. Taip pat galite kreiptis dėl nuosprendžio pripažinimo negaliojančiu, jei kaltinamojo buvimo vieta jo nuteisimo metu nebuvo žinoma, tačiau buvo žinoma, kai jam buvo įteiktas šaukimas į teismą.

C. Kokios būtų pasekmės, jeigu mane nuteistų?

i. Informacija apie teistumą

Visi galutiniai apkaltinamieji nuosprendžiai įrašomi į nuosprendžių registrą. Visos bausmės įrašomos į egzempliorių, kurį galima naudoti teisme, o iš viešo naudojimo egzemplioriaus laisvės atėmimo iki 6 mėnesių bausmės išregistruojamos po 3 metų, iki 5 metų laisvės atėmimo bausmės išregistruojamos po 8 metų, o ilgesnės kaip 5 metų laisvės atėmimo bausmės išregistruojamos po 20 metų. Kai asmeniui sukanka 80 metų arba po bausmės atidėjimo laikotarpio pabaigos praeina 5 metai, informacija apie teistumą panaikinama.

ii. Bausmės vykdymas, kalinių perdavimas, probacija ir alternatyviosios bausmės

Jeigu asmuo yra nuteistas laisvės atėmimo bausme iki trejų metų, teismas nurodo atidėti bausmės vykdymą 1–3 metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai jis mano, kad dėl konkrečiai nurodytų priežasčių laisvės atėmimas yra absoliučiai būtinas siekiant užkirsti kelią nuteistajam daryti naujas nusikalstamas veikas. Graikija gali pripažinti ir vykdyti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtus teismo sprendimus ir skirti laisvės atėmimo bausmę arba sprendimą dėl įkalinimo, taip pat gali prašyti pripažinti ir vykdyti atitinkamą Graikijos nacionalinio teismo sprendimą, Graikijos adresuotą kitai Europos Sąjungos valstybei narei. Nuteistasis turi būti prašymą teikiančioje arba jį vykdančioje valstybėje. Turi būti patikrintas abipusis baudžiamumas, išskyrus tam tikrus sunkius nusikaltimus, už kuriuos prašymą teikiančioje valstybėje baudžiama ne ilgesne kaip trejų metų laisvės atėmimo bausme.

Paskutinis naujinimas: 29/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.