Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Graikija

Šiose faktų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, kai asmuo įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn.

Turinį pateikė
Graikija

Baudžiamojo proceso santrauka

Ikiteisminis tyrimas / baudžiamosios bylos iškėlimas

Ši proceso dalis prasideda, kai prokurorui pranešama apie galimai padarytą nusikaltimą. Ji tęsiama iškeliant baudžiamąją bylą ir baigiama perduodant kaltinamąjį teismui arba atsisakant pareikštų kaltinimų.

Per šį etapą siekiama kuo išsamiau išaiškinti bylą ir nustatyti, ar yra aiškių požymių, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą, ir nuspręsti, ar atiduoti kaltinamąjį kompetentingam teismui.

Teismo posėdis

Šiame etape byla nagrinėjama tol, kol priimamas ir paskelbiamas nuosprendis.

Teisių gynimo priemonės

Tai teisinės priemonės, kuriomis asmuo gali pasinaudoti ginčydamas baudžiamųjų bylų teismo nuosprendį.

Tai yra:

  • apeliacinis skundas, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti arba panaikinti nuosprendį remiantis faktiniais arba teisiniais motyvais;
  • bylos nagrinėjimas iš naujo ir ginčijamo nuosprendžio panaikinimas visiškai arba iš dalies, remiantis teisiniais motyvais.

Išsamesnės informacijos apie visus šiuos proceso etapus ir savo teises galite rasti tolesnėse duomenų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija. Ja siekiama tik pateikti bendro pobūdžio patarimų.

Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Europos Komisijos vaidmuo

Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl jei ir turėtumėte nusiskundimų, ji jums niekuo negalėtų padėti. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų paduoti skundą, rasite šiose duomenų suvestinėse.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu

Mano teisės teisminio nagrinėjimo metu

Mano teisės pasibaigus teismo procesui
Paskutinis naujinimas: 29/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.