Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Airija

Turinį pateikė
Airija

Kokia yra ikiteisminio tyrimo paskirtis?

Baudžiamojo tyrimo tikslas – reaguoti, kai visuomenės narys pateikia skundą dėl nusikalstamos veikos arba, policijai (Garda) įtariant, kad pažeista baudžiamoji teisė, išaiškinti nusikaltimą padariusį (-ius) asmenį (-is). Paprastai apie įvykį praneša visuomenės narys, o pradėdama tyrimą, policija nustato, ar iš tiesų padarytas baudžiamosios teisės pažeidimas ir, jei taip, atlieka išsamesnį tyrimą.

Kas vykdo tyrimą?

Beveik visais atvejais teisę tirti nusikaltimus turi Airijos policija, An Garda Síochána. Teisines konsultacijas dėl to, kaip geriausia vykdyti tyrimą, Policijai gali teikti Vyriausioji prokuratūros solisitorių tarnyba (Chief prosecution Solicitors Ofiice) (Prokuratūros direktorius), tai yra teisės pareigūnai, daugeliu atvejų vykdantys baudžiamąjį persekiojimą Airijos valstybės vardu.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Pirmasis ikiteisminio tyrimo etapas – visuomenės nario pareiškimas arba Airijos policijos (Garda) pareigūno nustatytas įtariamas nusikaltimas. Policija išsiaiškins, ar incidentas, apie kurį pranešta, yra baudžiamasis nusikaltimas, ir, jei taip, pradės nusikaltimo tyrimą.

Šiuo etapu policija priima sprendimą, ar įtariamas nusikaltimas yra laikomas sunkiu. „Sunkus“ yra bet kuris nusikaltimas, už kurį gali būti skiriama ne trumpesnė kaip penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. Jei nusikaltimas patenka į šią kategoriją, per tyrimą policija gali pasinaudoti savo teisėmis jus sulaikyti, uždaryti į policijos areštinę ir suėmimo metu apklausti. Teisės sulaikyti, suimti ir apklausti šioje faktų suvestinėje bus aptartos vėliau.

Jei nusikaltimas nesunkus, policijos pareigūnų galios bus labiau apribotos. Jie turės teisę vykdyti įtariamo nusikaltimo tyrimą, tačiau neturės teisės jūsų sulaikyti ir suimti apklausai. Jus sulaikyti bus galima tik tam, kad būtų pareikšti kaltinimai dėl įtariamo nusikaltimo. Jei pareigūnai jūsų nesulaiko dėl nesunkaus nusikaltimo, paprastai gausite šaukimą į teismą, kur bus pradėtas teismo procesas.

Trečiasis tyrimo etapas – informacijos, galinčios vėliau teismo procese tapti įrodymais, rinkimas. Informacija gali būti renkama įvairiai, o policijos pareigūnų teisė rinkti informaciją priklauso nuo įtariamo nusikaltimo pobūdžio. Policijos pareigūnų teisė jus sulaikyti ir apklausti taip pat suteikia jiems tam tikrų teisių, pavyzdžiui; iš jūsų paimti kriminalistinius ir kitokio pobūdžio įrodymus, kurie bus aptarti toliau šioje faktų suvestinėje.

Sprendimą dėl kaltinimų pareiškimo ir konkrečių jums keliamų kaltinimų policijos pareigūnai priims patys arba Prokuratūros direktoriaus nurodymu. Sprendimą patraukti atsakomybėn ir dėl sunkaus, ir dėl nesunkaus nusikaltimo dažnai priima policijos pareigūnai. Prokuratūros direktoriaus patarimo policija prašo tuo atveju, jei nusikaltimas yra neįprasto ar akivaizdžiai sunkaus pobūdžio arba jei traukiant baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimą reikės Prokuratūros direktoriaus pagalbos.

Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

Norėdami rasti išsamesnės informacijos apie savo teises kiekvienu ikiteisminio tyrimo etapu, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas.

1. Mano teisės sulaikymo / suėmimo metu

Jei nusikaltimas sunkus, policijos pareigūnai turi teisę jus sulaikyti ir suimti apklausai. Tai reiškia, kad būsite uždarytas į policijos areštinę, ir tol, kol būsite teisėtai suimtas, neturėsite teisės išeiti.

Ar policijai būtinas orderis mane suimti?

Ne. Orderis jus suimti policijai nėra būtinas, jei įtariama, kad jūs padarėte policijos tiriamą nusikaltimą.

Kur policija gali mane suimti?

Policijos pareigūnai gali jus suimti namuose arba viešojoje vietoje. Policijai pakanka tik pagrįstai jus įtarti padarius nusikaltimą, kad galėtųjus suimti.

Ar man turi nurodyti mano suėmimo priežastis?

Taip. Policijos pareigūnai turi nurodytijūsų suėmimo priežastis.

Ar gali policijos pareigūnai mane suimdami panaudoti prievartą?

Taip. Suimdami jus, pareigūnai gali panaudoti pagrįstą prievartą.

Jei jūs suėmė:

Būsite atvesdintas į policijos nuovadą apklausai arba kaltinimams pareikšti. Jūsų teisės policijos areštinėje yra saugomos įstatymo ir jas užtikrins atsakingas policijos areštinės pareigūnas. Laikas, kurį jus galite būti laikomas policijos areštinėje, priklauso nuo teisinio pagrindo, kuriuo remdamasi policija jus suėmė. išsamiau apie savo teises skaitykite Airijos pilietinių laisvių tarybos (ICCL) puslapyje.

2. Apklausa ir policijos vykdomas tyrimas

Ar man bus pranešta apie mano teises?

Taip. Kai esate suimamas remiantis kuriuo nors teisiniu pagrindu, areštinėje jums bus pateiktas pranešimas apie jūsų teises. Šis pranešimas yra raštiškas, be to, jei nesuprantate anglų kalbos, jis turi būti išverstas į jūsų kalbą.

Ar galiu pranešti savo šalies ambasadai?

Taip. Jei esate ne Airijos pilietis, apie jūsų suėmimą gali būti pranešama jūsų šalies ambasadai arba konsulinei įstaigai.

Esu iš kitos valstybės. Ar turiu būti Airijoje, kol vyksta ikiteisminis tyrimas?

Nebūtinai. Jei pasibaigus suėmimo terminui jums nepareiškiami kaltinimai, galite išvykti ir keliauti. Jei Airijos valstybė kaltinimus norės pareikšti vėliau, galėsite grįžti savo noru arba užginčyti ekstradiciją, tai yra asmens išdavimą, savo gyvenamojoje valstybėje. Jei kaltinimai bus pareikšti pasibaigus suėmimui, turėsite atvykti į kompetentingą teismą. Tuomet teisėjas nuspręs, ar jus paleisti už užstatą.

Ar galėsiu pasikalbėti su advokatu?

Taip. Su advokatu turite teisę kalbėtis be pašalinių asmenų. Jei jokio advokato nepažįstate, jį padės rasti atsakingas policijos pareigūnas pagal policijos nuovadoje esantį sąrašą (taip pat žr. 2 faktų suvestinę).

Kada galiu pasikalbėti su advokatu?

Jei norite pasikalbėti su advokatu, neturėtumėte būti apklausiamas iki jūsų advokatas atvyks, ir tada jums bus leista nedelsiant su juo pasikalbėti.

Ar advokatas gali būti su manimi per apklausą?

Ne. Tačiau turite teisę per apklausą gauti papildomų teisinių konsultacijų, jei jums kas nors neaišku.

Ką daryti, jei nepakanka pajamų sumokėti advokatui?

Jei jūsų finansinės galimybės ribotos, gali būti, kad turėsite teisę į advokato konsultacijas, už kurias atsiskaitoma pagal Airijos nemokamos teisinės pagalbos sistemą (žr. 1 faktų suvestinę). Teisinės konsultacijos patartinos visais atvejais, o jūsų finansinių galimybių klausimą dėl atsiskaitymo su advokatu galima aptarti vėlesniu proceso etapu.

Kiek laiko gali trukti apklausa mane suėmus ir kiek laiko būsiu apklausiamas?

Viena apklausa gali trukti iki keturių valandų. Apklausa turi būti vykdoma sąžiningai. Jei įmanoma, turi būti padarytas jos vaizdo įrašas. Įrašo kopiją turėsite teisę gauti tik tuo atveju, jei būsite patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir teismas priims nutartį dėl įrašo perdavimo jūsų teisiniam patarėjui. Per apklausą bet kuriuo metu turi būti tik du policijos pareigūnai.

Ar turiu atsakinėti į klausimus?

Ne. Per apklausą turite teisę tylėti, tačiau turite žinoti, kad tuo atveju, jei neatsakinėsite, vėlesniame teismo procese tam tikromis aplinkybėmis tai gali būti panaudota kaip įrodymai prieš jus. Jei atsisakysite atsakyti į tam tikrus klausimus, atsisakymas kartu su kitais įrodymais gali būti panaudotas pagrindžiant išvadą dėl jūsų kaltės.

Jei manęs prašoma informacijos, ar turiu ją pateikti?

Privalote pateikti tikslius asmens duomenis, kad policijos pareigūnai galėtų nustatyti jūsų tapatybę. Prieš nuspręsdamas teikti papildomą informaciją, turėtumėte gauti teisinę konsultaciją. Jei esate suimamas dėl jūsų apklausos, vadinasi, esate įtariamas sunkiu baudžiamuoju nusikaltimu, ir bet kokia jūsų pateikta informacija vėliau teisme gali būti panaudota kaip įrodymai prieš jus.

Kas atsitiks, jei pasakysiu ką nors, kas nenaudinga mano bylai?

Turite teisę atsisakyti duoti parodymus prieš save. Jei jūsų atsakymai gali neigiamai paveikti jūsų bylą, jūsų teisiniai patarėjai informuos jus apie padarinius: dažniausiai apie tai, kad tai, ką pasakote, tampa įrodymais prieš jus.

Ar turiu leisti paimti pirštų antspaudus ir padaryti nuotrauką?

Taip. Jei esate suimtas pagal įstatymą, galite būti priverstas duoti pirštų antspaudus ir leisti padaryti nuotrauką. Trukdymas paimti pirštų antspaudus ar padaryti nuotrauką yra baudžiamasis nusikaltimas.

Ar policijos pareigūnai gali laikyti mano pirštų antspaudus neribotą laiką?

Taip. Tačiau jūsų teisiniai patarėjai gali paprašyti policijos, kad paimta medžiaga būtų sunaikinta, jei baudžiamoji byla nebus keliama arba jei teisme būsite išteisintas.

Ar turiu duoti DNR arba kitus intymesnius kūno mėginius?

Jei pagal įstatymą esate suimtas, policijos pareigūnai turi gauti vyresniojo pareigūno leidimą, kad galėtų paimti intymius mėginius, kaip antai DNR, seiles, nukirptus nagus, po nagais rastą medžiagą arba tepinėlį iš burnos. Kojos antspaudo, mėginių iš lytinių organų srities arba kūno ertmių imti be leidimo negalima, nebent tuo atveju, jei jūs sutinkate.

Ar gali būti atlikta krata mano namuose, verslo patalpose, automobilyje arba apieškoti kiti daiktai?

Taip. Airijos Konstitucijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje reikalaujama, kad būtų gerbiamas fizinis asmens vientisumas ir privatumas, tačiau šios teisės yra ribotos. Jei yra išduotas arešto orderis arba jei į patalpas policijos pareigūnai įeina, norėdami jus surasti ir suimti, tai pareigūnai kratą jūsų namuose gali atlikti ir su jūsų sutikimu, ir be jūsų sutikimo. Daugiau informacijos apie kratą rasite 3 skyriuje „Kratos“.

Ar galiu pateikti skundą dėl savo teisių pažeidimo?

Apie savo teisių pažeidimus turite pasakyti savo teisiniams patarėjams, kurie jums patars, kada ir kaip dėl tokių pažeidimų pateikti skundą.

Kas yra atsakingasis pareigūnas?

Atsakingasis pareigūnas – tai policijos pareigūnas, atsakingas už jūsų gerovę ir teisių apsaugą. Toks pareigūnas turi būti kiekvienoje policijos areštinėje. Jei areštinėje jums kyla kokių nors problemų, turėtumėte prašyti pasikalbėti su atsakinguoju pareigūnu.

Ar galiu pasikalbėti su savo šeimos nariais?

Turite teisę, kad apie jūsų suėmimą būtų informuotas giminaitis, tačiau ne visais atvejais turite teisę su juo pasikalbėti.

Ką daryti, jei prastai jaučiuosi? Ar turiu teisę pailsėti ir atsigaivinti?

Prireikus turite teisę į gydytojo apžiūrą, taip pat teisę suėmimo metu pailsėti ir atsigaivinti tiek, kiek tai yra būtina.

Ar bus surašytas mano suėmimo protokolas?

Jūsų laikymo policijos areštinėje protokolas bus surašytas, ir jūs bei jūsų teisinis patarėjas turėsite teisę gauti jo kopiją.

Kas bus, jei nemoku anglų kalbos?

Turite teisę į vertėjo paslaugas. Jūs ir jūsų teisinis patarėjas turite reikalauti, kad jūsų ir jūsų advokato privačiame pokalbyje ir policijos apklausoje verstų skirtingi vertėjai. Jei su jumis pageidauja bendrauti advokatas arba policijos pareigūnas, vertėjas turi dalyvauti visais atvejais.

Kiek laiko galiu būti suimtas?

Tai priklauso nuo jūsų suėmimo pagrindo. Ilgiausias laikas pagal Airijos įstatymus – septynios dienos.

3. Kratos

Ar mane turi informuoti, kodėl apieškomi mano daiktai?

Jūs galite paklausti ir jums bus atsakyta, kodėl yra atliekama krata ir kokiu pagrindu. Jei atliekama jūsų turto krata, vėliau turite teisę gauti kratos orderio kopiją.

Kaip policija gali atlikti kratą?

Krata turi būti atliekama užtikrinant jūsų teisę nebūti pažemintam.

 

Taip. Gali būti paimti bet kurie daiktai, kurie, pagrįsta policijos nuomone, gali būti panaudoti kaip įrodymai. Taip pat gali būti paimti orderyje nenurodyti daiktai, kurie gali būti panaudoti kaip kito nusikaltimo įrodymai.

Ar galiu likti savo patalpose, kai policija atlieka kratą?

Taip. Jūs neturite teisės trukdyti teisėtai kratai, tačiau galite ją stebėti.

Ar gali būti atlikta mano krata?

Taip. Jei policijos pareigūnai pagrįstai įtaria, kad padarėte nusikaltimą, jie turi teisę jus apieškoti be jūsų sutikimo.

Ar prieš kratą turiu būti suimtas?

Ne, apieškotas galite būti prieš suėmimą.

Ar mane turi informuoti apie kratos priežastį?

Taip. Policijos pareigūnai privalo jus informuoti apie kratos priežastį ir pagrindą.

Ar gali būti atlikta mano apžiūra apnuoginus?

Taip. Jūsų apžiūra, susijusi su kūno apnuoginimu, gali būti atlikta tik jei tai būtina. Apžiūra, susijusi su kūno apnuoginimu, turi būti atliekama uždaroje policijos nuovados vietoje ir taip, kad nebūtumėte pažemintas. Jei įmanoma, kūno apžiūrą turėtų atlikti gydytojas.

Ar kūno apžiūrą atliks tos pačios lyties asmuo?

Jei atliekant kratą bus apžiūrimi ne vien drabužiai, jus turėtų apžiūrėti tos pačios lyties asmuo.

4. Pirmasis teismo posėdis

Būsiu laikomas suimtas ar būsiu paleistas?

Jei jus sulaikius policija pristato jus teismui ir teismas atsisako jus paleisti už užstatą, galite būti laikomas areštinėje.

Ar galiu pateikti prašymą paleisti už užstatą?

Prašymą paleisti už užstatą galite pateikti, kai pirmą kartą jus atvesdina į apylinkės teismą (žemesnės instancijos teismą). Tam tikromis aplinkybėmis (pavyzdžiui, kaltinant tyčiniu nužudymu) turite kreiptis į Aukštesnįjį teismą ir dėl to areštinėje turėsite praleisti daugiau laiko.

Turite teisę į teisinį atstovavimą, be to, atsižvelgiant į jūsų pajamas, gali būti suteikta nemokama teisinė pagalba ir atstovavimo išlaidos bus padengtos.

Ar būsiu informuotas, kodėl policija nesutinka paleisti mane už užstatą?

Taip. Jums iš anksto turi būti pranešta apie priežastis, dėl kurių policija nesutinka, kad būtumėte paleistas už užstatą. Turite teisę būti paleistas už užstatą, tačiau ši teisė yra ribota. Jei, teisėjo nuomone, patenkinus prašymą, jūs neatvyksite į teismą, trukdysite liudytojams arba darysite naujus sunkius nusikaltimus, gali būti atsisakyta patenkinti jūsų prašymą paleisti už užstatą.

Ar mane gali paleisti pagal sąlyginį užstatą?

Taip. Jus gali paleisti už užstatą, nustačius tam tikras sąlygas, pavyzdžiui: atiduoti pasą, reguliariai registruotis policijoje, neišvykti iš Airijos, kol laukiate teismo, ir kt., jei bus užtikrinta, kad laikotės šių sąlygų. Teismas taip pat gali jūsų pareikalauti sumokėti tam tikrą pinigų sumą arba priimti nutartį dėl šeimos nario sąskaitos Airijos banke įšaldymo kaip garantijos, kad laikysitės paleidimo už užstatą sąlygų.

 

5. Pasiruošimas teisiamajam posėdžiui arba kaltės pripažinimas ikiteisminio tyrimo metu

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Taip. Jūsų teisiamasis posėdis vyks tik tuo atveju, jei neprisipažinsite, kad esate kaltas. Jei prisipažinsite kaltas, teisiamasis posėdis nebus rengiamas, tačiau vyks posėdis bausmei skirti.

Kas vyks?

Jei neprašote nagrinėti bylos teisme, jūs pripažįstate padaręs nusikaltimą arba nusikaltimus, dėl kurių esate kaltinamas. Kaltintojo ir gynėjo susitarimas dėl kaltinimų Airijos įstatymuose nenumatytas, tačiau praktikoje Prokuratūros direktorius gali priimti prisipažinimą dėl kai kurių kaltinimų ir sutikti atsisakyti kitų kaltinimų. Jei prisipažinsite kaltas, būsite nuteistas vėliau, ir gali būti, kad iki teismo posėdžio nebūsite uždarytas į areštinę.

Kas vyks teismo posėdyje, kuriame man bus skiriama bausmė?

Jei tam tikra bausmė nėra privaloma, pavyzdžiui, laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė už tyčinį nužudymą, turite teisę prašyti, kad būtų surengtas posėdis bausmei skirti ir kad jūsų teisinis patarėjas pasisakytų teisme dėl jūsų vaidmens nusikaltime bei asmeninių jūsų aplinkybių.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti prieš teisminį bylos nagrinėjimą?

Taip. Prokuratūros direktorius gali pareikšti papildomus kaltinimus ir iki bylos nagrinėjimo teisme, ir ją nagrinėjant teisme. Kaltinimai taip pat gali būti panaikinti iki bylos nagrinėjimo teisme dienos. Papildomus įrodymus Prokuratūros direktorius turi teisę pateikti iki teismo dienos ir bylą nagrinėjant teisme. Prokuratūros direktorius privalo laikytis sąžiningumo principo, tai yra tinkamai atlikti procedūras ir pateikti turimus įrodymus arba medžiagą, kurie svarbūs jums ir jūsų teisiniams patarėjams.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Jei už nusikaltimą buvote kaltintas ir teisiamas vienoje valstybėje narėje, kitoje valstybėje narėje jums negali būti pateikti kaltinimai dėl to paties nusikaltimo. Tačiau jei vienoje valstybėje narėje jums buvo pareikšti kaltinimai, kurių vėliau buvo atsisakyta, kaltinimai dėl to nusikaltimo gali būti pareikšti ir Airijoje.

Ar gausiu informaciją apie įrodymus prieš mane?

Taip. Jums turi būti pateikti dokumentai, vadinami įrodymų byla, kuriuos sudaro įrodymai prieš jus. Jums taip pat turi būti leista susipažinti su parengta nusikaltimo, kuriuo esate įtariamas, tyrimo medžiaga, kuria prokuroras neketina remtis.

Ar gausiu informaciją apie prieš mane liudijančius liudytojus?

Taip. Gausite tam tikros ribotos informacijos apie prieš jus liudijančius liudytojus. Turite žinoti, ar jie yra teisti. Turite teisę reikalauti informacijos iš jų teisiamajame posėdyje, jūsų advokatui atliekant kryžminę apklausą arba jūsų teisiniams patarėjams atliekant privatų tyrimą.

Neturite teisės gauti išsamaus liudytojų asmens tapatybę nurodančių duomenų sąrašo. Neturite teisės trukdyti liudytojams tokiu būdu, kuris būtų laikomas bandymu juos įbauginti, arba trukdyti nagrinėti bylą. Dėl tokių veiksmų jūsų paleidimas už užstatą gali būti panaikintas arba jums vėliau gali būti pateikti atskiri papildomi kaltinimai.

Kada man bus pateikta mano įrodymų byla (book of evidence)?

Jei esate kaltinamas padaręs sunkų nusikaltimą ir dėl to teisiamas, šie dokumentai jums turi būti pateikti per 42 dienas nuo kaltinimo pateikimo dienos. Teismas savo nuožiūra gali pratęsti terminą, per kurį valstybė jums turi pateikti šiuos dokumentus.

Kas man bus pateikta?

Jums bus įteikta dokumentų, pagrindžiančių valstybės jums iškeltą bylą dėl padaryto nusikaltimo, byla. Tai nebus visi valstybės argumentai, todėl papildomų įrodymų galės būti pateikta iki teismo nagrinėjimo pradžios arba nagrinėjant bylą teisme. Dažniausiai liudytojai, prisiekę teisme prieš duodami žodinius parodymus, pateiks tuos įrodymus, kuriais valstybė turės remtis nuosprendžiui pagrįsti.

Kaip gausiu įrodymų bylą?

Policijos pareigūnas įteiks jums įrodymų bylą teisme. Papildomi įrodymai bus įteikti jūsų teisiniam patarėjui jo biure arba teisme.

Ar bus reikalaujama informacijos apie mano teistumą?

Taip. Policijos pareigūnai informacijos apie jūsų asmenybę ir teisumą turi teisę reikalauti dėl tyrimo ir tam, kad pateiktus kaltinimus, būtų priimtas sprendimas dėl galimybės jus paleisti už užstatą. Jei esate nuteisiamas, jiems taip pat leidžiama remtis jūsų teistumo duomenimis, kad teisėjas (-ai) pagrįstai skirtų tinkamą bausmę. Taip pat gali būti pripažintas teistumas užsienyje.

Ar yra nustatyti apribojimai dėl to, kada galima remtis mano teistumo duomenimis?

Taip. Teistumo duomenimis negalima remtis nagrinėjant bylą teisme, nebent jūsų teisiniai patarėjai jūsų asmeninėmis savybėmis remiasi kryžminėje apklausoje arba teismui pateiktoje medžiagoje.

Susijusios nuorodos

Daugiau informacijos apie teisę atlikti kratą, suimti ir pareikšti kaltinimus

Daugiau informacijos apie policijos vaidmenįhttps://www.garda.ie

Vyriausiųjų valstybės solisitorių tarnyba ir Prokuratūros direktoriaus tarnyba https://www.dppireland.ie

Daugiau informacijos apie teisės aktus https://www.irishstatutebook.ie

1984 m. baudžiamosios justicijos įstatymas (Elgesys su policijos areštinėse esančiais asmenimis), 1987 m. taisyklės

Airijos pilietinių teisių taryba https://www.iccl.ie

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.