Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Airija

Turinį pateikė
Airija

Kaip nagrinėjami Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Už nesunkius pažeidimus, kaip antai už nustatyto greičio viršijimą, naudojimąsi mobiliuoju telefonu vairuojant arba automobilio statymą ne vietoje, paprastai įteikiamas fiksuotos baudos kvitas, pagal kurį per tam tikrą laiką baudą galite sumokėti paštu. Nesumokėjus baudos, byla bus atiduota teismui. Kai kuriais atvejais kvitas pateikiamas pažeidimo metu, kartais – išsiunčiamas jūsų adresu.

Už kai kuriuos pažeidimus, baudžiamus fiksuota bauda, skiriami baudos taškai, įrašomi į jūsų vairuotojo pažymėjimą. Jei per trejus metus iš viso surenkate dvylika baudos taškų, jums bus atimta teisė vairuoti automobilį Airijoje. Jei sumokėsite pagal fiksuotos baudos kvitą, gausite mažiau baudos taškų, nei bylą atidavus teismui ir jus nuteisus. Europos Sąjungoje šiuo metu vykdomas projektas visų valstybių narių vairuotojų pažymėjimų įrašams suvienodinti.

Kelių eismo taisyklių pažeidimus beveik visada nagrinėja policijos pareigūnai. Turėtumėte žinoti, kad Airijoje vairuotojai privalo vežiotis vairuotojo pažymėjimus ir, policijos pareigūnui pareikalavus, juos pateikti.

Jei esate kitos valstybės narės pilietis, tačiau gyvenate Airijoje, jums bus taikomas toks pats procesas, kaip ir Airijos piliečiams.

Jei jūsų byla bus atiduota teismui, apylinkės teisme (žemiausios instancijos teisme) ją nagrinės vienas teisėjas be prisiekusiųjų. Jei bylos baigtis jūsų netenkins, sprendimą (nuteisimą arba bausmę) galėsite apskųsti aukštesnės instancijos teismui (žr. 4 faktų suvestinę).

Ar šie pažeidimai bus įtraukti į mano teistumo duomenis?

Visi Kelių eismo taisyklių pažeidimai registruojami policijos kompiuteriniame registre. Nesunkūs pažeidimai, kaip antai nustatyto greičio viršijimas, nėra laikomi teistumu. Tačiau jei jums bus pateiktas sunkesnis kaltinimas, pavyzdžiui: dėl pavojingo vairavimo, vairavimo esant neblaiviam arba vairavimo neturint draudimo, jūsų nuteisimo faktas bus įtrauktas į jūsų teistumo duomenis. Tokie pažeidimai bus nagrinėjami 4 faktų suvestinėje nurodyta tvarka. Jei dėl tokio pažeidimo jums pareiškiami kaltinimai, turėtumėte kuo skubiau kreiptis teisinės konsultacijos.

Kaip nagrinėjami kiti nesunkūs pažeidimai?

Dažniausi nesunkūs pažeidimai yra nustatyto greičio viršijimas ir naudojimasis mobiliuoju telefonu vairuojant. Už įvairius kitus pažeidimus, pavyzdžiui, už važiavimą autobusų kelio juosta, gali būti skirta bauda ir įteikiamas fiksuotos baudos kvitas, tačiau nėra skiriami baudos taškai. Už vairavimą deramai neatsižvelgiant į kitus kelių transporto dalyvius, tai yra už neatsargų vairavimą, skiriama bauda ir baudos taškai.

Į teismą būsite iškviestas tik tuo atveju, jei nesumokėsite fiksuotos baudos. Kaip ir pirmiau minėtais atvejais, pažeidimą nagrinės apylinkės teismas. Apylinkės teismo nutartį visada galima apskųsti pirmiau nurodyta tvarka.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.