Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Italija

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime.

Turinį pateikė
Italija

Summary of the criminal process

The following is a summary of the stages in the normal criminal process against adults.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is only intended to be for guidance.

The process starts when the police or the Public Prosecutor comes to know about a fact that might be considered an offence or a crime.

Once the investigation has ended, the Public Prosecutor starts prosecution in order to set off the criminal process unless he thinks the case can be dismissed.

For those crimes which have to be dealt by the Collegiate Court, the Court of “Assise” [similar to Crown Courts in UK; Federal Judicial District in USA], and in some cases by the Single Judge Court, the Public Prosecutor submits a request for trial to the Judge for the preliminary hearing.

Once the preliminary hearing is over the judge can either commit the defendant for trial or abandon prosecution.

For those crimes which fall under the competence of the Single Judge Court or the Justice of the Peace, the Public Prosecutor will serve a summons for trial or a direct summons for trial.

Then there are some special processes: the summary trial, the sanction requested by the parties (plea bargaining), the immediate or summary judgment, the procedure by criminal decree of conviction.

A criminal proceeding usually takes place in three stages: the first instance (Court of “Assise”, Collegiate Court, Single Judge Court, and Justice of the Peace), Appeal, and Court of Cassation [Highest Court].

At first instance all evidence - witnesses and documents - is obtained, and it ends with either conviction or acquittal.

You can appeal against the first instance sentence.

The Court of Appeals takes its decision by either confirming the first instance sentence, or by reversing it partially or totally, or it may quash it by sending it back to the first judge.

You challenge the decision of the Court of Appeals by petitioning the Court of Cassation [the Highest Court].

The Court of Cassation pronounces the judgment by which it states that either the petition is not admissible or rejects it, or even quashes the sentence without sending it back, or finally, it may quash the sentence and send it to the trial judge.

Once all the stages of judgment are over, the sentence is final. If there is a conviction with a sentence, the sentence becomes enforceable at this point.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in the Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these Factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Looking for evidence
 • Questioning
 • Arrest, detention, preventive custody and European Arrest Warrant
 • End of the preliminary investigation and pre-trial hearing.

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences and other minor offences

Related links

Ministry of Justice

General law issues

Penal law issues

Italian Chambers of Criminal Lawyers

Human Rights

Last update: 18/01/2022

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1. Kaip gauti teisinę pagalbą

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Faktų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę būti atstovaujamas advokato. Taip pat sužinosite, kuo advokatas gali jums padėti. Šioje bendrojoje faktų suvestinėje sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs advokato išlaidas, jei pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.

Kaip susirasti advokatą

Jei esate sulaikytas, suimtas arba uždarytas į areštinę, galite nedelsdamas nurodyti privatų gynėją ir su juo susitikti iš karto po sulaikymo, suėmimo arba uždarymo į areštinę.

Jei esate paleistas už užstatą, galite nurodyti privatų advokatą ir su juo kalbėtis bet kuriuo metu.

Advokatą galite rasti pagal šias nuorodas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė advokatūra

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamoji teisė įvairiomis kalbomis

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasItalijos baudžiamųjų bylų advokatų rūmai

Jei patys gynėjo nepasirinksite, pagal specialųjį registrą jį jums paskirs teismo institucija.

Užmokestis advokatui

Nesvarbu, ar advokatą pasirinkote pats, ar jį jums paskyrė teismas, turėsite sumokėti jam už pagalbą.

Ar galiu gauti advokato paslaugas nemokamai?

Jei jūsų apmokestinamosios pajamos neviršija 10 628,16 euro, galite kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos, kurios išlaidas padengs valstybė. Jei gyvenate kartu su sutuoktiniu arba kitais šeimos nariais, apmokestinamosios pajamos bus apskaičiuojamos sudedant visų šeimos narių pajamas. Tokiu atveju pajamų riba padidinama dar 1 032,91 euro ir apskaičiuojama kiekvienam kartu su suinteresuotąja šalimi gyvenančiam šeimos nariui.

Ar yra aplinkybių, kurioms esant nemokama teisinė pagalba negalima?

Nemokamos teisinės pagalbos gauti negalima:

 • baudžiamosiose bylose, susijusiose su vengimu mokėti mokesčius;
 • jei pareiškėjui padeda daugiau nei vienas advokatas;
 • asmenims, dėl kurių galutinis nuosprendis priimtas už nusikaltimus, susijusius su mafijos struktūromis, tabako kontrabanda ir neteisėta prekyba narkotikais.

Ką turėčiau daryti, kad gaučiau nemokamą teisinę pagalbą?

Turite kreiptis į teismo, kuriame nagrinėjama byla, raštinę.

Turite užpildyti ir pasirašyti prašymą bei pateikti šią informaciją:

 • prašymą suteikti nemokamą teisinę pagalbą;
 • nurodyti savo ir visų jūsų šeimos narių vardus, pavardes, gimimo vietas, datas ir mokesčių mokėtojų kodus;
 • pajamų už praėjusius metus iki prašymo pateikimo patvirtinimą (raštiškas pažymas);
 • įsipareigojimą informuoti apie visus svarbius pajamų pasikeitimus dėl suteiktų socialinių lengvatų.

Prašymą galite pateikti asmeniškai, pridėdamas galiojančios tapatybės kortelės kopiją, arba per savo advokatą, kuris turės legalizuoti jūsų parašą. Prašymą ir prie jo pridėtą savo tapatybės kortelės kopiją galite nusiųsti ir registruotu laišku su patvirtinimu apie gavimą.

Jei esate suimtas, prašymą galite pateikti iš laisvės atėmimo vietos.

Jei jums skirtas namų areštas arba esate uždarytas į areštinę, prašymą galite pateikti kriminalinės policijos pareigūnui.

Jei esate užsienietis, atvykęs ne iš Europos Sąjungos, prie savo prašymo turite pridėti kompetentingos konsulinės įstaigos patvirtinimą apie jūsų pajamas ir prašymo teisingumą.

Jei tokio patvirtinimo gauti neįmanoma, jį galima pakeisti jūsų paties patvirtinimu. Jei jūs užsienietis ir esate suimtas, laikomas laisvės atėmimo vietoje saugumo sumetimais arba jums skirtas areštas ar namų areštas, per dvidešimt dienų nuo prašymo pateikimo dienos jūsų advokatas ar giminaitis gali pateikti konsulato patvirtinimą arba jį taip pat galima pakeisti jūsų raštišku pareiškimu.

Kas bus, jei man suteiks nemokamą teisinę pagalbą?

Jei teisėjas patenkins jūsų prašymą, privatų advokatą galėsite pasirinkti pagal specialiuosius advokatūros registrus. Galite peržiūrėti šiuos registrus kiekvieno regiono advokatūros biure.

Išlaidas, susijusias su teisine pagalba ir procesu, įskaitant vertėjo žodžiu paslaugas, padengs valstybė.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSavanoriai solisitoriai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus reikalų ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasItalijos baudžiamųjų bylų advokatų rūmai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTriveneto advokatūra

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2. Mano teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu ir iki baudžiamosios bylos atidavimo teismui

Ką reiškia ikiteisminis tyrimas?

Ikiteisminis tyrimas – tai veiksmai, atliekami prokuroro ir kriminalinės policijos iš karto po to, kai pranešama apie nusikaltimą arba nustatoma, kad padarytas nusikaltimas. Kad padarytas nusikaltimas, gali būti tiesiogiai nustatoma prokuroro, kriminalinės policijos pareigūno arba apie tai pareiškimu gali pranešti ieškovas ar kiti asmenys.

Kokia yra ikiteisminio tyrimo paskirtis?

Ikiteisminiu tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų buvo padarytas nusikaltimas / pažeidimas, nustatyti atsakingą asmenį ir surinkti įrodymus ikiteisminiam tyrimui ir bylai.

Kas vykdo ikiteisminį tyrimą?

Ikiteisminį tyrimą vykdo prokuroras, kriminalinė policija ir kaltinamojo gynėjas. Taip pat yra ikiteisminio tyrimo teisėjas, užtikrinantis, kad būtų laikomasi procesinių taisyklių ir garantuojamos proceso šalių teisės.

Kokie yra pagrindiniai ikiteisminio tyrimo etapai?

Įrodymų surinkimas

Prokuratūra ir kriminalinė policija gali organizuoti ir atlikti kratas, vykdyti kontrolę, atlikti daiktų ir dokumentų poėmį, apklausti liudytojus, klausytis pokalbių telefonu, vykdyti elektroninę stebėseną ir apžiūrėti patalpas. Šių priemonių paskirtis – rasti ir gauti įrodymus. Kaltinamojo gynėjas kratą gali atlikti ieškodamas kaltinamajam naudingų įrodymų.

Apklausa

Kriminalinės policijos pareigūnas arba prokuroras gali iškviesti įtariamąjį į apklausą. Per apklausą siekiama išsiaiškinti, ar šis asmuo yra susijęs su nusikaltimu / pažeidimu.

Sulaikymas, suėmimas, kardomasis kalinimas ir Europos arešto orderis

Policija gali sulaikyti asmenį, jei jis užklumpamas darant nusikaltimą, arba sulaikyti jį po nusikaltimo padarymo, jei yra pavojus, kad jis gali pabėgti. Asmuo sulaikomas, siekiant uždaryti asmenį į areštinę ir taip išvengti, kad nebūtų daromi nauji nusikaltimai. Taip užtikrinama, kad įtariamasis nepabėgtų.

Sprendimą skirti įtariamajam kardomąjį kalinimą priima ikiteisminio tyrimo teisėjas. Taip siekiama išvengti, kad nebūtų daromi nauji nusikaltimai, sudaryti sąlygas surinkti reikiamus įrodymus ir užtikrinti, kad įtariamasis nepabėgtų.

Galiausiai policija asmenį gali sulaikyti pagal Europos arešto orderį. Šio orderio paskirtis – perduoti asmenį prašančiajai valstybei.

Ikiteisminio tyrimo užbaigimas ir parengiamasis posėdis

Jei prokuroras nepateikė prašymo nutraukti bylą, užbaigus ikiteisminį tyrimą pareiškiami kaltinimai.

Tiriant sunkiausius nusikaltimus, prieš teisiamąjį posėdį vyksta parengiamasis posėdis. Šis posėdis yra tarsi filtras, padedantis įvertinti kaltinimų pagrindą ir išvengti nereikalingų teismo posėdžių. Kaltinamasis gali pasirinkti, kad jo byla būtų nagrinėjama alternatyvia tvarka be teisiamojo posėdžio. Jei jis nuteisiamas, tokiu gali būti skiriama mažesnė laisvės atėmimo bausmė.

Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu

Norėdami sužinoti, kokios yra jūsų teisės kiekvienu ikiteisminio tyrimo etapu, spustelėkite šias nuorodas:

1. Įrodymų surinkimas

Ar policija gali atlikti apžiūrą ir kratą mano namuose, automobilyje ar verslo patalpose?

Taip. Policija apžiūrą ir kratą tam tikrose vietose gali atlikti savo iniciatyva arba prokuroro prašymu, siekdama surasti ir paimti padaryto nusikaltimo / pažeidimo įrodymus.

Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Taip. Kūno apžiūrai atlikti būtinas prokuroro orderis. Tačiau policija asmenį gali sulaikyti ir apieškoti savo iniciatyva.

Ar policija gali paimti dokumentus ir daiktus, mano turimus arba esančius mano namuose, automobilyje ar verslo patalpose?

Taip. Savo iniciatyva arba pagal prokuroro išduotą orderį policija gali paimti dokumentus ir daiktus, kurie gali būti daiktiniai įrodymai ir kurie būtini kokiam nors faktui įrodyti.

Kokios yra mano teisės per apžiūrą, kratą ir poėmį?

Jei jums atliekama kūno apžiūra arba jūs apieškomas, jums gali padėti patikimas asmuo, jei jis gali nedelsdamas atvykti. Kūno apžiūra turi būti vykdoma taip, kad būtų užtikrinama pagarba jūsų orumui.

Jei apžiūra arba krata atliekama gavus orderį, policija jums turi pateikti jo kopiją. Jei tuo momentu jūsų nėra, policija turi įteikti orderį bet kuriam tuo metu toje vietoje esančiam asmeniui. Turite teisę, kad jums padėtų advokatas, tačiau policija neprivalo jo iš anksto iškviesti.

Ar turiu teisę apskųsti poėmį?

Taip. Prašymą peržiūrai galite pateikti per dešimt dienų nuo poėmio orderio išdavimo. Šį klausimą spręs kompetentingas teismas.

Ar iš manęs bus pareikalauta pirštų antspaudų arba DNR (plaukų, seilių, kūno skysčių) mėginių?

Taip. Jei esate įtariamas padaręs nusikaltimą, policija gali pareikalauti iš jūsų DNR mėginių ir pirštų antspaudų, kad galėtų jus identifikuoti. Jei nesutiksite, policija gali prokuroro prašyti žodinio leidimo jūsų pirštų antspaudams arba mėginiams paimti.

Pirštų antspaudų ir DNR įrodymų iš jūsų gali būti pareikalauta ir kaip įrodymų, tačiau tik tuo atveju, jei esate įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą. Tam būtina teisėjo nutartis arba skubiais atvejais – teisėjo patvirtintas prokuroro orderis.

Ar galiu prašyti atlikti tyrimą savo gynybos tikslais?

Tyrimą jūsų gynybos tikslais turi teisę jūsų vardu atlikti advokatas, net ir pasinaudodamas privataus detektyvo pagalba.

Jis turi teisę užrašyti liudytojų pareiškimus, apžiūrėti tam tikras vietas, duoti pavedimus ekspertams ir prašyti valstybės tarnautojų pateikti dokumentus.

Liudytojų pareiškimus ir dokumentus jūsų advokatas gali pateikti ikiteisminio tyrimo teisėjui, prokurorui ir „Tribunale del Riesame“ (specialiajam teismui, kuris kaltinamojo prašymu peržiūri nutartis, kuriomis skiriamos prievartos priemonės, kaip antai namų areštas ar deportavimas).

Į tai bus atsižvelgiama, kai teismas priims sprendimą.

2. Apklausa

Kodėl turiu būti apklausiamas?

Jei esate įtariamas dalyvavęs darant nusikaltimą, galite būti iškviestas į apklausą, kad būtų patvirtinti įtarimai / kaltinimai.

Be to, galite pareikalauti apklausos norėdamas patikslinti savo poziciją.

Jei esate sulaikytas ar uždarytas į areštinę, spustelėkite čia.

Ar prieš apklausą gausiu informaciją apie kaltinimus?

Taip. Aplinkybių, susijusių su jūsų kaltinimais, aprašymas pateikiamas šaukime atvykti į apklausą. Prieš apklausą jums bus paaiškinta, kuo esate kaltinamas ir kokių įrodymų surinkta prieš jus.

Ar turiu atsakinėti į klausimus?

Ne. Prieš apklausą policijos pareigūnas ir prokuroras turi jus informuoti, kad į klausimus atsakyti neprivalote. Tačiau į klausimus, susijusius su jūsų asmens duomenimis ir ankstesniu teistumu, atsakyti privalote.

Kas bus, jei nemoku vietos kalbos?

Turite teisę gauti vertėjo paslaugas. Vertėjas išvers klausimus ir jūsų atsakymus.

Ar galiu gauti advokato pagalbą?

Jei jūs kviečiamas į apklausą, būsite informuotas, kad turite teisę į advokato pagalbą. Jei advokato neturite, jį jums paskirs teismas. Informacijos apie tai, kaip gauti advokato paslaugas, rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 faktų suvestinėje.

Advokatas (asmeninis arba paskirtas teismo) privalo jums padėti per visą apklausą.

Policija jums gali užduoti klausimus iš karto po nusikaltimo padarymo, net jei jūsų advokatas nedalyvauja, tačiau tokiu atveju neprivalote atsakyti į klausimus. Jei atsakysite, jūsų atsakymai gali būti panaudoti kaip įrodymai tyrimo veiksmams tęsti.

3. Sulaikymas, suėmimas, kardomasis kalinimas ir Europos arešto orderis

Kodėl mane gali sulaikyti?

Policija gali jus sulaikyti, jei jūs užklumpamas darantis nusikalstamą veiką, tai yra tuo metu, kai darote nusikaltimą, arba jei esate pagaunamas iš karto po nusikaltimo padarymo.

Be to, jus užklupus darant nusikaltimą, policija gali jus suimti, jei jūs įtariamas padaręs nusikaltimą ir yra pagrįstas pagrindas manyti, kad galite pabėgti.

Ikiteisminio tyrimo teisėjas gali priimti nutartį dėl jūsų kardomojo kalinimo, jei yra svarių įrodymų, kad esate kaltas padaręs nusikaltimą, ir yra pavojus, kad galite trukdyti vykdyti teisingumą, padaryti kitų nusikaltimų ar ruošiatės pabėgti.

Ar galėsiu pasikalbėti su advokatu?

Taip. Iš karto jus sulaikius, suėmus ar uždarius į areštinę, policija privalo jus informuoti, kad galite turėti advokatą. Policija jūsų advokatui arba, jei jo neturite, teismo paskirtam advokatui turi nedelsdama paskambinti. Informacijos apie tai, kaip gauti advokato paslaugas, rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 faktų suvestinėje.

Turite teisę kuo greičiau pasikalbėti su advokatu.

Jei į areštinę esate uždarytas dėl išimtinių priežasčių, teismo institucijos jūsų pokalbį su advokatu, jei esate sulaikytas arba suimtas, gali atidėti ne daugiau kaip 48 valandoms, o jei esate uždarytas į areštinę – 5 dienoms.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariais?

Taip. Jei duosite leidimą, policija susisieks su jūsų giminaičiais.

Ar būsiu apklaustas? Ar turėčiau teikti informaciją?

Jei esate sulaikytas arba suimtas, policija jus gali apklausti dalyvaujant jūsų advokatui, tačiau atsakyti į klausimus nebūsite verčiamas.

Jums bus pranešta apie kaltinimus ir įrodymus prieš jus.

Teisėjas jus gali apklausti posėdyje, kuriame bus svarstomas suėmimo klausimas, tačiau atsakinėti neprivalote. Be to, apklausos galite pareikalauti ir pats.

Tuo atveju, jei jums skirtas kardomasis kalinimas, teisėjas privalo jus apklausti per 5 dienas nuo kardomojo kalinimo pradžios (tai vadinama kardomojo kalinimo apklausa). Dalyvauti privalo jūsų advokatas ir vertėjas. Į klausimus atsakyti neprivalote.

Daugiau informacijos rasite 2 faktų suvestinėje „Apklausa“.

Kas bus, jei nemoku vietos kalbos?

Turite teisę gauti vertėjo paslaugas. Vertėjas išvers klausimus ir jūsų atsakymus.

Kiek ilgai galiu būti laikomas policijoje?

Sulaikymas arba suėmimas policijos nuovadoje gali trukti ne ilgiau negu 24 valandas. Per šį laikotarpį policija jus turi uždaryti į areštinę. Teisėjas patvirtina sulaikymą arba suėmimą posėdyje, kuris turi įvykti per 48 valandas nuo sulaikymo. Pasibaigus šiam posėdžiui, teisėjas gali priimti nutartį jus paleisti arba jums skirti kardomąją priemonę.

Ar galiu apskųsti nutartį dėl kardomųjų priemonių?

Taip. Per 10 dienų nuo nutarties priėmimo galite prašyti kompetentingo kolegialaus teismo šią nutartį peržiūrėti. Bus surengtas teismo posėdis, kuriame turėsite teisę dalyvauti ir reikalauti jus išklausyti. Šio teismo sprendimą Kasaciniam teismui galite apskųsti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Kas atsitiks, jei būsiu suimtas pagal Europos arešto orderį?

Jei kuri nors valstybė narė dėl jūsų yra išdavusi Europos arešto orderį, galite būti sulaikytas kitoje valstybėje narėje ir po posėdžio Apeliaciniame teisme perduotas prašančiajai valstybei.

Policija gali jus sulaikyti savo nuožiūra arba remdamasi Apeliacinio teismo priimta nutartimi jus suimti.

Turite teisę pasirinkti advokatą. Jei advokato neturite, jį jums skirs teismas. Su jūsų advokatu ir ambasada turi būti susisiekta nedelsiant.

Teisėjas turi jus apklausti dalyvaujant advokatui ir vertėjui per 48 valandas, kai jus sulaikė policija, arba per 5 dienas nuo nutarties skirti jums kardomąjį kalinimą priėmimo dienos.

Apeliacinio teismo posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo jūsų sulaikymo dienos. Šiame posėdyje bus priimtas sprendimas, ar jus perduoti prašančiajai valstybei, ar ne. Šį sprendimą galite apskųsti Kasaciniam teismui.

4. Ikiteisminio tyrimo pabaiga ir parengiamasis posėdis

Kas bus pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Jei prokuroras nepareikalaus nutraukti bylos, jums bus pranešta apie ikiteisminio tyrimo pabaigą. Būsite informuotas, jei jūsų nusikaltimas teismingas taikos teisėjui.

Galite susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir prieš jus pateiktų įrodymų nuorašais. Galite teikti gynybos paaiškinimus ir įrodymus bei prašyti dar vienos apklausos.

Jei prokuroras nepareikalaus nutraukti bylos, pranešus apie ikiteisminio tyrimo pabaigą, būsite patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Jei padarytas nesunkus nusikaltimas, prokuroras įteiks jums šaukimą atvykti tiesiogiai į teisiamąjį posėdį. Kitais atvejais prašymas nagrinėti bylą teisme bus pateiktas ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Ką reiškia parengiamasis posėdis?

Parengiamojo posėdžio paskirtis – patvirtinti jums pateiktus kaltinimus.

Tai atliekama uždarajame teismo posėdyje, dalyvaujant prokurorui ir jūsų advokatui. Jei pageidaujate, taip pat galite dalyvauti posėdyje ir būti išklausytas. Teisėjas gali išklausyti liudytojus ir reikalauti pateikti tam tikrus dokumentus. Šio posėdžio pabaigoje teisėjas gali nutraukti bylą arba atiduoti ją nagrinėti teismui arba asizų teismui.

Ar turiu teisę turėti advokatą?

Taip, jums privaloma advokato pagalba.

Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 faktų suvestinėje.

Kas bus, jei nemoku vietos kalbos?

Prašymas jūsų bylą atiduoti teismui ir kaltinimai turi būti išversti į jūsų kalbą. Jei dalyvausite teismo posėdyje, jums bus suteiktos vertėjo paslaugos.

Ar turiu asmeniškai dalyvauti?

Ne, galite nuspręsti nedalyvauti.

Ar įmanoma apsieiti be teisiamojo posėdžio?

Taip. Parengiamajame posėdyje galite prašyti teisėjo, kad byla būtų nagrinėjama supaprastinta tvarka. Šie posėdžiai yra uždari, ir sprendimas priimamas remiantis rašytiniais įrodymais. Jei būsite nuteistas, bausmė bus sumažinta trečdaliu.

Teisiamojo posėdžio galima išvengti ir sudarius susitarimą dėl bausmės sumažinimo su prokuroru (kaltintojo ir gynėjo susitarimas dėl kaltinimų).

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3. Mano teisės teismo proceso metu

Kur vyks teisminis bylos nagrinėjimas?

Bylą nagrinės atitinkamos instancijos teismo, kuriam teisminga byla, teisėjas.

Taikos teisėjai ir vienasmeniai teismai yra kompetentingi nagrinėti nesunkius nusikaltimus. Sunkesnių nusikaltimų bylas nagrinėja kolegialūs teismai. Nusikaltimai, keliantys didelį pavojų visuomenės saugumui, kaip antai nužudymas ir terorizmas, teismingi asizų teismui.

Teismo posėdžiai turi būti vieši. Priešingu atveju jie laikomi netinkamais.

Tam tikrais atvejais teisėjas gali priimti sprendimą, kad teisiamasis posėdis arba jo dalys vyktų uždarajame posėdyje. Galite prašyti apklausti liudytoją uždarajame posėdyje tuo atveju, jei viešajame teismo posėdyje būtų pažeistas jūsų privatumas dėl su byla nesusijusių aplinkybių.

Sprendimą priims tas pats teisėjas, kuris nagrinėja bylą. Asizų teisme sprendimas bus priimtas kartu su prisiekusiaisiais.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti nagrinėjant bylą teisme?

Jums pareikšti kaltinimai gali būti pakeisti nagrinėjant bylą teisme.

Prokuroras gali jums pareikšti naujus kaltinimus, jei paaiškėja, kad nusikalstama veika skiriasi nuo aprašytosios kaltinamajame akte, arba jei išaiškėja tuo pačiu metu padarytas kitas nusikaltimas / pažeidimas ar sunkinančios aplinkybės.

Galite prašyti tam tikro laiko pasiruošti gynybai.

Kas bus, jei prisipažinsiu kaltas?

Italijos teisinėje sistemoje nėra tikimasi kaltės prisipažinimo.

Jei nenorite, kad vyktų teisiamasis posėdis, ir pageidaujate mažesnės bausmės, galite prašyti prokuroro sudaryti susitarimą dėl bausmės (kaltinamojo ir gynėjo susitarimas dėl kaltinimų). Prašymą turite pateikti parengiamajame posėdyje arba, jei jis nerengiamas, teisiamojo posėdžio pradžioje.

Kokios yra mano teisės teismo proceso metu?

Teisme neprivalote dalyvauti.

Jūsų dalyvavimas gali būti būtinas tam tikriems konkretiems veiksmams, pavyzdžiui, jus pripažinti liudytoju.

Jei tokiu atveju neatvyksite į teismą, teisėjas gali priimti nutartį dėl jūsų atvesdinimo į teismą.

Jei pageidaujate dalyvauti, tačiau negalite to padaryti dėl rimtų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), jūsų advokatas gali pateikti prašymą posėdį atidėti.

Taip pat galite dalyvauti tik kai kuriuose posėdžiuose. Jei neatvyksite nors į vieną privalomą posėdį, teismas nuosprendį priims jums nedalyvaujant.

Jei nesuprantate kalbos, jums bus suteiktos vertėjo paslaugos.

Advokato pagalba privaloma, ir jis turi dalyvauti teisiamajame posėdyje.

Turite teisę turėti asmeninį advokatą. Jei neturite galimybių jam sumokėti, galite kreiptis nemokamos teisinės pagalbos (gynybos išlaidas padengs valstybė).

Jei asmeninio advokato nenurodysite, jį jums skirs teismas.

Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 faktų suvestinėje. Advokato galite atsisakyti bet kuriuo metu. Kad pakeistumėte teismo jums paskirtą advokatą, turite gauti teisėjo nutartį ir nurodyti priežastis.

Nagrinėjant bylą teisme, turite teisę tylėti.

Jei prokuroras arba kuri nors iš proceso šalių reikalauja jus apklausti, galite sutikti arba atsisakyti.

Teisę pasisakyti turite bet kuriuo teisiamojo posėdžio metu.

Turite teisę į tai, kad jums būtų užduoti klausimai.

Jei nesakysite tiesos, sankcijų nebus imtasi, tačiau teisėjas į tai gali atsižvelgti jūsų nenaudai.

Jei kaltinate kitus, turite būti tikras, jog jūsų pareiškimai yra teisingi. Jei meluosite, galite būti apkaltintas šmeižtu.

Kokios yra mano teisės dėl prieš mane turimų įrodymų?

Teisiamojo posėdžio pradžioje prokuroras, jūsų advokatas ir bet kuri kita proceso šalis prašys teisėjo leisti pateikti įrodymus.

Jūsų advokatas gali nesutikti su įrodymais, kuriuos prašo pateikti kitos proceso šalys.

Jūsų advokatas gali prašyti apklausti liudytojus ir ekspertus bei išreikalauti pateikti įrodymus. Tai gali būti įrodymai, kuriuos jūsų advokatas surinko atlikdamas tyrimą dėl jūsų gynybos. Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 faktų suvestinėje. Liudytojai ir ekspertai apklausiami kryžminėje proceso šalių apklausoje.

Jūsų advokatas klausimus gali užduoti ir kaltinimą palaikantiems liudytojams, ir jūsų liudytojams.

Jūsų advokatas gali pateikti atsikirtimus į liudytojų pirmiau padarytus pareiškimus. Į parodymų, duotų iki teismo ir teisme, skirtumus teisėjas atsižvelgs nustatydamas, ar liudytojas yra patikimas, ar ne.

Į kokią informaciją apie mano teistumą bus atsižvelgta?

Teisėjas gali atsižvelgti į jūsų ankstesnį teistumą.

Galite būti kaltinamas kaip recidyvistas. Tokiu atveju, jei būsite nuteistas, jums bus skirta griežtesnė bausmė.

Į teistumą kitose valstybėse narėse gali būti atsižvelgta, jei jis pripažįstamas Italijoje.

Kuo baigiasi teisminis bylos nagrinėjimas?

Pasibaigus teisminiam bylos nagrinėjimui, prokuroras, jūsų advokatas ir bet kurios kitos šalys sako baigiamąsias kalbas ir pateikia prašymus.

Teisėjas paskelbia nuosprendį ir iš karto perskaito kaltinimus.

Galite būti išteisintas arba nuteistas.

Jei esate nuteisiamas, galite būti nubaustas bauda arba laisvės atėmimu, arba ir bauda, ir laisvės atėmimu.

Bausmės vykdymą teisėjas gali atidėti.

Laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas neatidedamas, yra vykdytina tik tada, kai nuosprendis įsiteisėja.

Jei, teisėjo nuomone, tai yra būtina, gali būti duotas sutikimas arba reikalaujama jums taikyti prevencinį areštą laisvės atėmimo vietoje arba areštinėje. Daugiau informacijos rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 faktų suvestinėje.

Bylą nagrinėjant taikos teisėjui, gali būti skirtos baudos, namų areštas ir viešieji darbai.

Lygtinis nuteisimas netaikomas.

Taikos teisėjas bausmę gali pakeisti deportavimu.

Koks nukentėjusiojo vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Nuo pažeidimo / nusikaltimo nukentėjęs asmuo baudžiamajame procese gali dalyvauti padedamas advokato.

Advokatas dalyvauja teisme, gali reikalauti įrodymų, apklausti liudytojus ir ekspertus.

Jei esate nuteisiamas, teisėjas gali jums priteisti atlyginti padarytą žalą nukentėjusiajam.

Be to, teisėjas gali nuspręsti, kad padaryta žala nukentėjusiajam yra atlygintina nedelsiant.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrieji teisės klausimai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamosios teisės klausimai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasItalijos baudžiamųjų bylų advokatų rūmai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽmogaus teisės

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4 - Mano teisės teismui priėmus nuosprendį

Ar galiu pateikti skundą?

Jūs ir jūsų advokatas galite apskųsti bet kurią bausmę, išskyrus baudą.

Apeliacinis skundas turi būti pateiktas jus nuteisusiam teisėjui per 15–45 dienų terminą nuo nuosprendžio paskelbimo arba įregistravimo dienos.

Skunde privalote nurodyti jo pagrindus ir su bausme susijusius klausimus, kuriuos skundžiate.

Skundas bus nagrinėjamas Apeliaciniame teisme arba Apeliaciniame asizų teisme (it. Corte d’Assise d’Appello).

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Jei apskųsite bausmę, ji nebus vykdoma tol, kol sprendimas neįsiteisės.

Kad pateikėte apeliacinį skundą, nereikš, kad būsite paleistas, jei pateikdamas skundą esate laisvės atėmimo vietoje. Tokiu atveju Apeliacinis teismas jūsų skundą išnagrinės per kuo trumpesnį laiką. Bet kuriuo kitu atveju tai priklausys nuo teismo darbo krūvio.

Apeliacinis teismas sprendimą priims tik dėl esamų įrodymų.

Sprendimą dėl bylos nagrinėjimo iš naujo teismas gali priimti tik išimtinėmis aplinkybėmis. Turimais įrodymais gali būti nuspręsta remtis tik tuo atveju, jei tai yra būtina sprendimui priimti. Galite apeliacinio teismo posėdyje prašyti nagrinėti nenumatytus arba naujus įrodymus, paaiškėjusius pirmosios instancijos teismui priėmus nuosprendį.

Jei pirmosios instancijos teismo posėdyje nedalyvavote ir galite įrodyti, kad negalėjote to padaryti arba kad jums buvo nežinoma, jog vyksta teisiamasis posėdis, teismas gali priimti sprendimą nagrinėti bylą iš naujo.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Teismo posėdyje turi dalyvauti jūsų advokatas. Jūs galite dalyvauti, tačiau neprivalote to daryti.

Turite teisę gauti vertėjo paslaugas.

Teismui nusprendus bylą nagrinėti iš naujo, bus iš naujo tiriami visi įrodymai.

Nuosprendį teismas paskelbs, proceso šalims pasakius baigiamąsias kalbas.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Jei teismas apeliacinį skundą pripažins priimtinu, bausmė arba jos dalis gali būti panaikinta arba pakeista.

Jei teismas apeliacinio skundo nepriims, bus paliktas galioti bylą nagrinėjusio pirmosios instancijos teismo nuosprendis.

Jei apeliacinėje instancijoje būsite išteisintas, bendra tvarka kompensacijos negausite.

Ar galiu apskųsti Apeliacinio teismo sprendimą?

Šį sprendimą galite apskųsti Kasaciniam teismui.

Kasacinį skundą galite pateikti pats arba per savo advokatą, jei jis registruotas „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ (specialiajame Kasacinio teismo advokatų registre).

Skundas turi būti pateiktas Apeliaciniam teismui per 15–45 dienų terminą.

Skundą galima pateikti tik griežtai nustatytais atvejais ir tik dėl teisinių klaidų.

Teismo posėdžiai gali būti uždari arba vieši.

Kasacinis teismas sprendimą priima remdamasis teismo dokumentais.

Kasacinis teismas gali nepriimti skundo arba jį atmesti, panaikinti apskųstą teismo sprendimą perduodamas jį arba neperduodamas jo nagrinėti iš naujo. Jei byla turi būti nagrinėjama iš naujo, ji bus grąžinta pirmosios instancijos teismo teisėjui.

Kas bus, kai nuosprendis įsiteisės?

Nuosprendis bus galutinis, jei per įstatymuose nustatytus terminus jo neapskųsite Apeliaciniam teismui ar Kasaciniam teismui arba Kasaciniam teismui priėmus sprendimą, kuriuo atmestas jūsų apeliacinis skundas.

Nuosprendis įsiteisėja, kai jis tampa galutinis.

Jis įregistruojamas Teistumo duomenų tarnyboje.

Jei jums skirta bausmė yra bauda, turėsite sumokėti tarnybos nurodytą sumą.

Jei būsite nuteistas laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymo neatidedant, prokuroras pateiks vykdomąjį dokumentą.

Jei jums bus skirti treji metai laisvės atėmimo arba mažiau, prokuroras bausmės vykdymą gali atidėti ir jums pranešti apie savo sprendimą.

Dėl laisvės atėmimo pakeitimo kitokia priemone per 30 dienų galite kreiptis į „Tribunale di Sorveglianza“ (lygtinio atleidimo nuo bausmės klausimus nagrinėjantį teismą). Jei yra nustatytos kokios nors sąlygos, galite prašyti, kad būtumėte perduotas socialinio darbuotojo priežiūrai, kad jums būtų skirtas namų areštas arba priežiūra reabilitacijos ir prevencijos centre.

Jei prašymo nepateiksite arba jis bus atmestas, turėsite atlikti jums skirtą bausmę.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar pasibaigus teismo procesui galiu būti išsiųstas iš šalies?

Jei esate nuteistas ilgesne negu dvejų metų laisvės atėmimo bausme, teisėjas gali pritaikyti saugumo priemonę – deportavimą.

Teisėjas gali pakeisti laisvės atėmimo bausmę deportavimu ir uždraudimu atvykti į šalį, jei esate nuteistas arba buvo sudarytas kaltintojo ir gynėjo susitarimas dėl dvejų metų laisvės atėmimo bausmės ir nėra galimybės bausmės vykdymą atidėti. Deportuojama bus iš karto, net jei nuosprendis nėra galutinis. Kompetentinga institucija – „Questore“ (nacionalinės policijos provincijos policijos viršininkas).

Deportuojamas galite būti ir tuo atveju, jei jau esate laivės atėmimo įstaigoje ir liko atlikti trumpesnę nei dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Nutartį priima „Tribunale di Sorveglianza“ teisėjas. Šį sprendimą galite apskųsti „Tribunale di Sorveglianza“.

Ar informacija apie kaltinimus ir (ar) nuosprendį bus įtraukta į mano teistumo duomenis?

Teistumo duomenyse registruojami galutiniai nuosprendžiai.

Įrašas panaikinamas, kai jums sukanka 80 metų arba po jūsų mirties.
Jis panaikinamas ir tuo atveju, jei byla peržiūrima.

Taikos teisėjo priimti nuosprendžiai bus panaikinti praėjus penkeriems metams nuo sankcijos skyrimo, jei buvo skirta bauda, arba praėjus dešimčiai metų, jei buvo skirta kitokia bausmė ir per nustatytą laikotarpį nebuvo padarytas naujas nusikaltimas / pažeidimas.

Dėl Teistumo duomenų tarnybos įrašų ir pažymų klaidų ištaisymo galite kreiptis į kompetentingą teismą. Jei gimėte užsienyje, kompetentingas yra Romos teismas

Jei esu nuteistas, ar galiu vėl būti teisiamas už tą patį nusikaltimą?

Jei jus nuteisė Italijos teisėjas, nuosprendis yra galutinis ir Italijoje nebegalite būti teisiamas už tą patį nusikaltimą.

Jei esate nuteistas užsienio valstybės teisėjo, o nusikaltimas / pažeidimas padarytas Italijoje, galite vėl būti teisiamas Italijoje.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrieji teisės klausimai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus reikalų ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBendrieji klausimai ne piliečiams

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamosios teisės klausimai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė policija

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Kaip nagrinėjami Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Kelių eismo kodekse / taisyklėse numatytos dvi pažeidimų kategorijos: pažeidimai ir administraciniai pažeidimai.

Pažeidimai, tokie kaip vairavimas neblaiviam, vertinami ir baudžiami pagal tokias pačias taisykles, kaip ir baudžiamosiose bylose.

Už nesunkius pažeidimus (pavyzdžiui: nustatyto greičio viršijimą ar automobilių statymo pažeidimus) taikoma administracinė tvarka, kuri bus paaiškinta toliau šioje faktų suvestinėje.

Kas nagrinėja tokius pažeidimus?

Kelių eismo taisyklių pažeidimus nagrinėja kelių policija, nacionalinė policija, karabinieriai (it. Carabinieri), mokesčių policija (it. Guardia di Finanza) ir municipalinė policija (it. Polizia Municipale). Tam tikrais atvejais baudą jums gali skirti ir savanoriai kelių eismo prižiūrėtojai (it. ausiliari del traffico).

Kokia tvarka taikoma?

Jei įmanoma, iš karto surašomas ir jums įteikiamas kaltinamasis aktas.

Jei ne – pranešimas jums bus atsiųstas per 150 dienų nuo pažeidėjo arba asmens, turinčio sumokėti baudą (paprastai savininko), identifikavimo.

Kokios sankcijos gali būti skirtos?

Paprastai iš jūsų reikalaujama sumokėti baudą.

Gali būti skirtos ir kitos administracinės sankcijos, pavyzdžiui, jums gali būti atimta teisė vairuoti arba uždrausta vairuoti tam tikrą laiką.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar taikomos kokios nors atskiros taisyklės?

Jei vairuojate automobilį su užsienio valstybės valstybiniais numeriais, jei bus leista, galite iš karto sumokėti sumažintą baudą (minimali sankcija). Tokiais atvejais skundo pateikti negalite.

Kita galimybė – sumokėti užstatą (it. cauzione), kurio suma būtų lygi minimaliai sankcijai, jei transporto priemonė registruota vienoje iš ES valstybių narių, arba visais kitais atvejais – pusei didžiausios sankcijos sumos. Skundą pateikti galite net ir tuo atveju, jei užstatą sumokėjote.

Jei užstato nesumokėsite, jūsų automobilis bus laikinai areštuotas. Tokiu atveju turėsite sumokėti už automobilio areštą ir negalėsite juo naudotis, kol nesumokėsite visų pirmiau nurodytų sumų.

Jei automobilis neareštuojamas, pranešimas apie pažeidimą užsienyje gyvenantiems asmenims pateikiamas per 360 dienų nuo jo surašymo dienos.

Kas yra kelių policijos pranešimas (it. verbale)?

Kelių policijos pranešimas – tai oficialus dokumentas, kuriame surašomos aplinkybės ir nustatomos sankcijos.

Tai yra neabejotinas policijos pareigūno pranešime esančių faktų įrodymas.

Galite atsisakyti jį pasirašyti arba paimti. Atsisakymas bus užfiksuotas, tačiau tai nepakeis pranešimo galiojimo.

Ar galiu pateikti skundą?

Skundą pateikti gali asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti pranešime, ir tai gali būti pažeidėjas arba automobilio savininkas.

Skųstis galite prefektui arba taikos teisėjui.

Skundas prefektui per 60 dienų turi būti pateiktas asmeniškai arba registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu, atsiųstu į pažeidimo apylinkės prefekto biurą arba asesorių įstaigą.

Skundas taikos teisėjui per 60 dienų nuo pranešimo apie pažeidimą dienos turi būti pateiktas asmeniškai arba registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu, atsiųstu į pažeidimo apylinkės taikos teisėjo raštinę. Teisme dalyvauti turėsite asmeniškai arba per savo advokatą. Priešingu atveju procesas negalios.

Ar šie pažeidimai bus įtraukti į mano teistumo duomenis?

Kadangi tai yra administraciniai pažeidimai, jie neįtraukiami į jūsų teistumo duomenis.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.