Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Italija

Turinį pateikė
Italija

Kaip nagrinėjami Kelių eismo taisyklių pažeidimai?

Kelių eismo kodekse / taisyklėse numatytos dvi pažeidimų kategorijos: pažeidimai ir administraciniai pažeidimai.

Pažeidimai, tokie kaip vairavimas neblaiviam, vertinami ir baudžiami pagal tokias pačias taisykles, kaip ir baudžiamosiose bylose.

Už nesunkius pažeidimus (pavyzdžiui: nustatyto greičio viršijimą ar automobilių statymo pažeidimus) taikoma administracinė tvarka, kuri bus paaiškinta toliau šioje faktų suvestinėje.

Kas nagrinėja tokius pažeidimus?

Kelių eismo taisyklių pažeidimus nagrinėja kelių policija, nacionalinė policija, karabinieriai (it. Carabinieri), mokesčių policija (it. Guardia di Finanza) ir municipalinė policija (it. Polizia Municipale). Tam tikrais atvejais baudą jums gali skirti ir savanoriai kelių eismo prižiūrėtojai (it. ausiliari del traffico).

Kokia tvarka taikoma?

Jei įmanoma, iš karto surašomas ir jums įteikiamas kaltinamasis aktas.

Jei ne – pranešimas jums bus atsiųstas per 150 dienų nuo pažeidėjo arba asmens, turinčio sumokėti baudą (paprastai savininko), identifikavimo.

Kokios sankcijos gali būti skirtos?

Paprastai iš jūsų reikalaujama sumokėti baudą.

Gali būti skirtos ir kitos administracinės sankcijos, pavyzdžiui, jums gali būti atimta teisė vairuoti arba uždrausta vairuoti tam tikrą laiką.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar taikomos kokios nors atskiros taisyklės?

Jei vairuojate automobilį su užsienio valstybės valstybiniais numeriais, jei bus leista, galite iš karto sumokėti sumažintą baudą (minimali sankcija). Tokiais atvejais skundo pateikti negalite.

Kita galimybė – sumokėti užstatą (it. cauzione), kurio suma būtų lygi minimaliai sankcijai, jei transporto priemonė registruota vienoje iš ES valstybių narių, arba visais kitais atvejais – pusei didžiausios sankcijos sumos. Skundą pateikti galite net ir tuo atveju, jei užstatą sumokėjote.

Jei užstato nesumokėsite, jūsų automobilis bus laikinai areštuotas. Tokiu atveju turėsite sumokėti už automobilio areštą ir negalėsite juo naudotis, kol nesumokėsite visų pirmiau nurodytų sumų.

Jei automobilis neareštuojamas, pranešimas apie pažeidimą užsienyje gyvenantiems asmenims pateikiamas per 360 dienų nuo jo surašymo dienos.

Kas yra kelių policijos pranešimas (it. verbale)?

Kelių policijos pranešimas – tai oficialus dokumentas, kuriame surašomos aplinkybės ir nustatomos sankcijos.

Tai yra neabejotinas policijos pareigūno pranešime esančių faktų įrodymas.

Galite atsisakyti jį pasirašyti arba paimti. Atsisakymas bus užfiksuotas, tačiau tai nepakeis pranešimo galiojimo.

Ar galiu pateikti skundą?

Skundą pateikti gali asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti pranešime, ir tai gali būti pažeidėjas arba automobilio savininkas.

Skųstis galite prefektui arba taikos teisėjui.

Skundas prefektui per 60 dienų turi būti pateiktas asmeniškai arba registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu, atsiųstu į pažeidimo apylinkės prefekto biurą arba asesorių įstaigą.

Skundas taikos teisėjui per 60 dienų nuo pranešimo apie pažeidimą dienos turi būti pateiktas asmeniškai arba registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu, atsiųstu į pažeidimo apylinkės taikos teisėjo raštinę. Teisme dalyvauti turėsite asmeniškai arba per savo advokatą. Priešingu atveju procesas negalios.

Ar šie pažeidimai bus įtraukti į mano teistumo duomenis?

Kadangi tai yra administraciniai pažeidimai, jie neįtraukiami į jūsų teistumo duomenis.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.