Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Italija

Šiuose informaciniuose pranešimuose paaiškinama, kas vyksta, kai asmuo įtariamas arba kaltinama padaręs nusikaltimą.

Turinį pateikė
Italija

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau pateikiama suaugusiesiems taikomų įprastų baudžiamojo proceso etapų santrauka.

Informaciniuose pranešimuose išsamiai aprašomas kiekvienas proceso etapas ir jūsų teisės. Ši informacija nepakeičia teisinių konsultacijų ir yra tik gairės.

Baudžiamasis procesas pradedamas, kai policija arba prokuroras sužino apie veiką, kuri gali būti laikoma nusikalstama veika.

Užbaigus tyrimą, prokuroras pradeda bylos nagrinėjimą, išskyrus atvejus, kai jis mano, kad bylą reikia nutraukti.

Jei nusikalstamas veikas teisia kaip kolegija posėdžiaujantis teismas, prisiekusiųjų teismas (į Karūnos teismą panaši institucija Jungtinėje Karalystėje (Anglija ir Velsas) arba Federalinę teisminę apygardą Jungtinėse Amerikos Valstijose) arba kai kuriais atvejais teismas, kurį sudaro vienas teisėjas, prokuroras parengiamojo posėdžio metu pateikia prašymą bylą perduoti teismui.

Parengiamojo posėdžio pabaigoje teismas gali įpareigoti nagrinėti bylą teisme arba nutraukti procesą.

Nusikaltimų, dėl kurių yra kompetentinga viena taikos institucija ar teisėjas, atveju prokuroras išduoda šaukimą arba tiesioginį šaukimą atvykti į teismą (it. mandato di comparizione, citazione diretta in giudizio).

Taip pat yra keletas specialių procedūrų: supaprastintas procesas, nuobaudos skyrimas šalių prašymu (derybos dėl kaltinimų pripažinimo), neatidėliotinas arba tiesioginis teismo sprendimas (giudizio immediato, giudizio direttissimo), teismo baudžiamasis įsakymas.

Baudžiamasis procesas paprastai vyksta trimis etapais:

  • pirmoji instancija (prisiekusiųjų teismas, kaip kolegija posėdžiaujantis teismas, vienas teisėjas arba taikos teisėjas),
  • apeliacinis skundas ir
  • kasacinis teismas (aukščiausioji instancija).

Pirmojoje instancijoje surenkami visi įrodymai, liudytojų parodymai ir patvirtinamieji dokumentai; procesas baigiamas apkaltinamuoju nuosprendžiu arba išteisinamuoju nuosprendžiu.

Pirmojoje instancijoje priimtą sprendimą galite apskųsti apeliacine tvarka.

Apeliacinis teismas nusprendžia, ar palikti galioti pirmojoje instancijoje priimtą sprendimą, ar jį visiškai ar iš dalies pakeisti, ar jį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui.

Apeliacinio teismo sprendimą galima apskųsti kasaciniam teismui (aukščiausiai instancijai).

Kasacinis teismas paskelbia savo sprendimą, kuriuo gali pripažinti ieškinį nepriimtinu arba jį atmesti, panaikinti skundžiamą sprendimą negrąžinant bylos arba jį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui.

Užbaigus visus proceso etapus, teismo sprendimas tampa galutinis. Apkaltinamojo nuosprendžio, kuriuo skiriama bausmė, atveju ji tampa vykdytina.

Informaciniuose pranešimuose išsamiai aprašomas kiekvienas proceso etapas ir jūsų teisės. Ši informacija nepakeičia teisinių konsultacijų ir yra tik gairės.

Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Europos Komisijos vaidmuo

Pažymėtina, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese ir negali jums padėti, jei ketinate pateikti skundą. Šiuose informaciniuose pranešimuose pateikiama tik informacija apie tai, kaip galite pateikti skundą ir į ką reikėtų kreiptis.

Norėdami rasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

1 - Mano teisės tyrimo metu

2 - Mano teisės teisminio nagrinėjimo metu

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Bendrieji teisės klausimai

Baudžiamosios teisės klausimai

Italijos baudžiamųjų bylų advokatų rūmai

Žmogaus teisės

Paskutinis naujinimas: 22/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.