Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Latvija

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Faktų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę būti atstovaujamam advokato. Taip pat sužinosite, kaip advokatas gali jums padėti. Šioje bendrojoje faktų suvestinėje sužinosite, kaip susirasti advokatą ir kas padengs advokato išlaidas, jei pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.

Turinį pateikė
Latvija

Kaip susirasti advokatą

Jei jums reikia advokato, kreipkitės į Latvijos advokatų tarybą. Ji turi ir gali jums pateikti Latvijoje praktikuojančių advokatų sąrašą.

Nepaisant to, ar esate uždarytas areštinėje, ar ne, už procesą atsakingai institucijai (tyrėjui / prokurorui / teismui) galite nurodyti, kad pageidaujate gauti teisinę pagalbą. Gausite informaciją apie budinčius advokatus arba budinčiam advokatui bus pranešta, kad jums būtina teisinė pagalba, ir ji bus kuo skubiau jums suteikta. 

Geriausia, kad jūs arba jūsų giminaičiai susitartų su advokatu, kuris byloje jums atstovaus tiek, kiek bus būtina. 

Užmokestis advokatui

Advokato teikiamos paslaugos yra mokamos, ir klientas bei advokatas dėl užmokesčio susitaria raštu. Jei nesudarėte sutarties su advokatu, reikiamą teisinę pagalbą suteiks valstybė ir už ją bus sumokėta iš valstybės biudžeto.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso įstatymas

Advokatūros įstatymas

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo taisyklės

Latvijos advokatūra

Teisinės pagalbos tarnyba

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.