Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Liuksemburgas

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas būna, kai asmuo įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Informacijos apie nesunkius pažeidimus, pavyzdžiui, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama bauda, rasite 5 duomenų suvestinėje. Jeigu esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Turinį pateikė
Liuksemburgas
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Toliau trumpai apžvelgiami įprasti baudžiamojo proceso etapai.

 • Procesas pradedamas pranešus apie nusikaltimą, nukentėjusiajam pateikus skundą arba policijai užregistravus nusikaltimą arba nusižengimą.
 • Valstybės prokuroras nurodo atlikti preliminarų tyrimą.
 • Policija apklausia įtariamuosius ir gali juos sulaikyti ne ilgesniam negu 24 valandų terminui.
 • Jeigu valstybės prokuroras skiria ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją, teisėjas priima sprendimą dėl kaltinimų pateikimo, t. y. dėl oficialaus jūsų apkaltinimo padarius nusikaltimą, ir paskui jus apklausia.
 • Teisėjas gali nurodyti policijai jus areštuoti ir įkalinti: turite teisę Apygardos teismo uždarosios kolegijos prašyti paleisti už užstatą.
 • Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas tirdamas bylą nagrinėja kaltės ir nekaltumo įrodymus.
 • Baigęs tirti bylą ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas perduoda ją prokurorui, kuris pasiūlo bylą nutraukti (persekiojimas nutraukiamas be padarinių) arba ją perduoti teismui, kad ten būtumėte teisiamas. Turite teisę sprendimą perduoti bylą teismui apskųsti.
 • Dalyvaujate baudžiamųjų bylų teismo posėdžiuose.
 • Priimamas sprendimas, kuriuo esate išteisinamas arba pripažįstamas kaltu.
 • Turite teisę teikti apeliaciją; jūsų bylą dar kartą nagrinėja Apeliacinis teismas.

Duomenų suvestinėse pateikiama informacija apie visus šiuos proceso etapus ir jūsų teises. Ši informacija nėra lygiavertė advokato konsultacijoms ir turi būti skirta tik susipažinti.

Europos Komisijos vaidmuo

Pažymėtina, kad Europos Komisija nedalyvauja valstybėse narėse vykdomame baudžiamajame procese ir negali jums padėti, jei norite pateikti skundą. Šiose duomenų suvestinėse rasite informaciją, kaip ir kam galite pateikti skundus.

Norėdami rasti reikiamą informaciją, spustelėkite šias nuorodas.

1. Advokato konsultacijos

2. Mano teisės vykstant tyrimui

 • Policijos apklausa ir (arba) preliminarus tyrimas
 • Areštas (taip pat pagal Europos arešto orderį)
 • Ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdoma apklausa ir sulaikymas
 • Uždarosios kolegijos posėdis, rengiamas siekiant priimti sprendimą dėl paleidimo
 • Valstybės prokuroro ir (arba) ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdomas bylos ikiteisminis tyrimas ir teisė į gynybą
 • Ikiteisminio tyrimo pabaiga ir bylos perdavimas teismui

3. Mano teisės vykstant teismo procesui

4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus

5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir kiti nesunkūs pažeidimai

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.