Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Malta

Nusikaltimo tyrimas gali būti pradėtas pagal valstybės pareigūno pranešimą, visuomenės pateiktą informaciją arba nukentėjusiojo asmens skundą. Tyrimas gali būti pradėtas ir tada, kai asmuo sulaikomas nusikaltimo vietoje.

Turinį pateikė
Malta

Kokie yra etapai iki teismo?

Tyrimas

Policija gali prašyti, kad asmuo atvyktų į policijos nuovadą ir atsakytų į klausimus. Šiame etape siekiama nustatyti, ar pakankamai surinkta įrodymų, kurie leistų manyti, kad asmuo (nebūtinai apklausiamasis) dalyvavo darant nusikaltimą.

Sulaikymas

Jeigu policija mano, kad surinkta pakankamai įrodymų, rodančių, kad asmuo dalyvavo darant nusikaltimą, jis gali būti sulaikytas, kad policija jį galėtų tam tikrą laiką sulaikyti ir oficialiai apklausti. Šio etapo tikslas – nuspręsti, ar galima asmenį apkaltinti padarius nusikaltimą.

Pirmasis teismo posėdis

Jeigu asmuo kaltinamas padaręs nusikaltimą, jis bus perduotas teismui ir supažindintas su kaltinimais. Jeigu asmuo perduodamas teismui, kai yra sulaikytas, teismas pirmiausia nuspręs, ar asmens tolesnis suėmimas pagrįstas pagal įstatymą, ir paskui šiam asmeniui praneš, kad jis gali prašyti būti paleistas už užstatą.

Prieš nagrinėjant bylą teisme

Prieš perduodant bylą teismui, kaltintojas privalo surinkti ir pateikti visus kaltinamajam palankius ir nepalankius įrodymus. Sunkesnių nusikaltimų atveju kaltintojas privalo pateikti pakankamai įrodymų, patvirtinančių teismui, kad prieš kaltinamąjį surinkta pakankamai jo kaltę pagrindžiančių duomenų.

Kaltintojas (šiuo etapu kaltinimą palaiko policija) neprivalo atskleisti informacijos, susijusios su tuo, kaip įrodys bylą. Jis neprivalo kaltinamajam ar jo advokatui pranešti apie bylą ar pateikti turimus įrodymus. Kaltinamojo advokatas gali dirbti su kaltinamuoju, kad surinktų sau parankius įrodymus.

Paprastai prieš nagrinėjant bylą teisme vykdomi keli pirminiai nagrinėjimai.

Mano teisės atliekant tyrimą

Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie ikiteisminio tyrimo etapus, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas.

Tyrimas (1)

Kodėl policija gali norėti mane apklausti?

Jeigu policija mano, kad dalyvavote darant nusikaltimą arba jeigu galite padėti tyrimui, ji gali jus pakviesti, kad padėtumėte atlikti tyrimą ir atsakytumėte į įvairius klausimus.

Kokią informaciją gausiu apie savo teises?

Policija neturėtų jūsų apklausti, kad gautų įrodymus, nebent buvote prieš tai įspėtas, t. y. jums buvo pranešta apie jūsų teises.

Jeigu vykstant tyrimui savanoriškai atvykstate į policijos nuovadą arba biurą, galėsite bet kada išvykti, nebent jums būtų pranešta, kad esate sulaikomas.

Kas nutinka, jeigu nemoku kalbos?

Jeigu nesuprantate kalbos, policija suras jums vertėją. Vertėjo paslaugos bus teikiamos nemokamai. Vertėjas turėtų versti įspėjimą apie teises, policijos klausimus ir jūsų atsakymus.

Ar galiu turėti advokatą?

Per apklausą neturite teisės į advokatą. Tačiau turite teisę pasikalbėti su advokatu likus valandai iki apklausos. Jeigu jums reikalingas vertėjas, jis taip pat jums vertėjaus per jūsų pokalbį su advokatu.

Jeigu žinote, kurio tiksliai advokato pageidaujate, galite prašyti policijos už jus su juo susisiekti. Jeigu nepažįstate jokio advokato, tada policija jums pateiks Advokatūros sudarytą advokatų sąrašą ir galėsite advokatą pasirinkti iš šio sąrašo. Jeigu negalite susimokėti už advokato paslaugas, policija už jus susisieks su budinčiu advokatu. Budintis advokatas teikia paslaugas visą parą. Daugiau informacijos žr. Kaip gauti teisinę konsultaciją.

Ar privalau atsakyti į policijos klausimus?

Turite teisę tylėti. Viskas, ką pasakysite, gali būti įrašyta ir panaudota nagrinėjant bylą teisme. Tačiau jeigu norite atsakyti į klausimus, tai gali atitikti jūsų interesus. Jeigu nusprendžiate pasikonsultuoti su advokatu ir paskui pasinaudoti teise tylėti, toks tylėjimas gali būti suprantamas kaip kaltės įrodymo patvirtinimas.

Ar galiu būti apžiūrėtas arba paprašytas duoti pirštų atspaudus?

Jeigu nesate sulaikytas, jūsų ėminius galima imti tik jeigu dėl to iš anksto raštu sutinkate. Jeigu esate sulaikytas, jūsų medicininiai ir nemedicininiai ėminiai gali būti imami tik gavus jūsų sutikimą. Jeigu atsisakote duoti nemedicininius ėminius (pvz., pirštų atspaudus), magistrato nutartimi galite būti įpareigotas tai padaryti.

Sulaikymas (2)

Kodėl galiu būti sulaikytas?

Bet kuris policijos pareigūnas gali be teismo leidimo suimti bet kurį asmenį, sulaikytą nusikaltimo vietoje arba ką tik padariusį nusikaltimą, už kurį numatyta laisvės atėmimo bausmė, arba jeigu pareigūnas pagrįstai įtaria, kad asmuo tuoj darys arba ką tik padarė nusikaltimą.

Policija taip pat gali sulaikyti asmenį:

  • jeigu nežinoma jo tapatybė;
  • kyla abejonių dėl jo pateiktų duomenų teisingumo;
  • jeigu jis nenurodė tinkamo adreso dokumentams įteikti;
  • jeigu reikia neleisti asmeniui padaryti fizinės žalos sau arba kitiems asmenims arba padaryti nuostolių ar žalos turtui;
  • jeigu reikia neleisti asmeniui padaryti nusikaltimo visuomenės gerovei;
  • jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad sulaikymas yra būtinas vaikui ar kitam pažeidžiamam asmeniui apsaugoti.

Kokia informacija man bus suteikta apie mano sulaikymą?

Jeigu esate sulaikytas, jums turi būti pranešta, kad esate sulaikytas, nors sulaikymas gali būti akivaizdus. Taip pat turi būti paaiškintos jūsų sulaikymo priežastys. Jus sulaikantis asmuo negali naudoti jokių šiurkščių veiksmų, jėgos ar kitų prievartos priemonių, nebent jos būtinos jums apsaugoti arba todėl, kad priešinatės sulaikymui.

Nemoku vietos kalbos. Ar galiu turėti vertėją?

Jeigu nesuprantate vietos kalbos, policija privalo jums parūpinti vertėją ir jūsų neapklausti tol, kol bus paskirtas vertėjas.

Ar galiu susitikti su advokatu?

Bet kuris sulaikytasis turi teisę į budinčio advokato teisinę konsultaciją. Tačiau teisinė konsultacija gali būti teikiama tik likus valandai iki apklausos. Policija jūsų vardu susisieks su advokatu. Daugiau informacijos žr. Tyrimas (3). Konsultaciją galite gauti ir telefonu.

Turite teisę susitikti su advokatu privačiai. Jeigu jums reikia vertėjo, jis turėtų dalyvauti jūsų pokalbyje ir su advokatu, ir su policija.

Ar privalau atsakyti į policijos klausimus?

Turite teisę tylėti. Viskas, ką pasakysite, gali būti įrašyta ir panaudota nagrinėjant bylą teisme. Tačiau jeigu nusprendžiate konsultuotis su advokatu ir paskui pasinaudoti teise tylėti, toks tylėjimas gali būti suprantamas kaip kaltės įrodymų patvirtinimas.

Kas nutiks, jeigu pasakysiu ką nors, kas pakenks mano bylai?

Turite pagrindinę teisę neduoti parodymų prieš save ir būsite įspėtas, kad turite teisę tylėti. Be to, būsite įspėtas dėl nepasinaudojimo teise tylėti padarinių. Tai reiškia, kad neprivalote pateikti policijai informacijos, kuri įrodytų jūsų kaltę.

Iš to, kad nepaaiškinote tam tikrų detalių, pvz., kodėl konkrečiu laiku buvote konkrečioje vietoje arba kodėl turėjote tam tikrus daiktus, negalima daryti jokių išvadų. Tačiau tokių paaiškinimų nepateikimas gali turėti neigiamą poveikį jūsų bylai.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu ar draugu?

Policija nedelsdama privalo jums pranešti apie jūsų teisę prašyti, kad apie jūsų sulaikymą ir buvimo vietą būtų pranešta jūsų giminaičiui ar draugui, nebent toks giminaitis ar draugas pagrįstai įtariamas dalyvavimu darant tiriamą nusikaltimą.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu susisiekti su savo šalies ambasada?

Pagal policijos praktiką ji jums pasiūlo arba pataria susisiekti su savo ambasada, kad jai būtų pranešta apie jūsų sulaikymą ir jo priežastis bei rekomenduotas advokatas, jeigu jums jo reikia.

Ar bus paimti mano pirštų atspaudai? Ar gali būti registruojama mano DNR?

Jūsų pirštų atspaudai gali būti paimti, o DNR užregistruota, jeigu yra gautas jūsų sutikimas. Tačiau jeigu atsisakote duoti pirštų atspaudus, galite būti priverstas tai padaryti magistrato įsakymu. Tačiau negalite būti priverstas paklusti DNR registracijai.

Ar galiu būti apžiūrėtas?

Jus gali apžiūrėti policijos pareigūnas, turintis pagrindą manyti, kad galite kelti pavojų sau arba kitiems, dėl to, kad galite turėti daiktų, kuriuos galite panaudoti pabėgimui iš įkalinimo vietos ir norėdamas surasti su nusikaltimu susijusių įrodymų.

Jeigu jus sulaikantis pareigūnas turi pagrindą įtarti, kad nuslėpėte su nusikaltimu susijusį objektą, jis gali prašyti magistrato duoti leidimą jus apžiūrėti. Magistratas paskirs jums apžiūrėti jūsų lyties ekspertą arba medicinos darbuotoją, gavęs išankstinį jūsų sutikimą.

Kiek laiko galiu būti laikomas policijoje?

Galite būti laikomas sulaikytas ne ilgiau kaip keturiasdešimt aštuonias (48) valandas. Jeigu nesate paleidžiamas per šešias valandas nuo sulaikymo, jus sulaikęs pareigūnas privalo informuoti magistratą ir pateikti visą informaciją apie jūsų sulaikymo laiką ir vietą. Praėjus keturiasdešimt aštuonioms valandoms, policija privalo pateikti jums kaltinimus, paleisti už užstatą arba paleisti be išlygų.

Kas nutinka, jeigu esu suimamas pagal Europos arešto orderį?

Jeigu viena valstybė narė išduoda Europos arešto orderį, galite būti suimtas kitoje valstybėje narėje ir, magistratui išklausius, perduotas atitinkamai valstybei. Turite teisę į advokatą ir, jeigu reikia, vertėją.

Pirmasis teismo posėdis (3)

Kodėl vyksta pirmasis teismo posėdis?

Yra du skirtingi atvejai:

  • jeigu esate sulaikytas ir laikomas policijos areštinėje, pirmojo teismo posėdžio tikslas – pateikti jums kaltinimus. Paskui teismas spręs, ar tolesnis jūsų suėmimas yra pagrįstas pagal įstatymą, ir tada jums praneš, kad galite prašyti būti paleistas už užstatą;
  • jeigu jums pateikti kaltinimai, tačiau nesate sulaikytas policijos, pirmojo teismo posėdžio tikslas yra pateikti jums kaltinimus ir susipažinti su kaltintojo kaltinimams pagrįsti pateiktais įrodymais.

Jeigu esate sulaikytas policijos, privalote būti perduotas teismui kuo greičiau po kaltinimų pareiškimo, kad būtų susipažinta su kaltintojo kaltinimams pagrįsti pateiktais įrodymais ir priimtas sprendimas, ar jus galima paleisti už užstatą.

Jeigu nesate sulaikytas, jums bus pateikti kaltinimai ir nurodyta, kada privalote atvykti į pirmąjį teismo posėdį.

Ar turiu teisę į advokatą?

Teisme turite teisę būti atstovaujamas savo pasirinkto advokato. Jeigu negalite susimokėti už advokato paslaugas, valstybė jums suteiks teisinę pagalbą. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje Galimybė gauti teisinę konsultaciją.

Jeigu nemoku užsienio kalbos, ar man bus paskirtas vertėjas?

Jeigu nekalbate maltiečių kalba, tačiau kalbate anglų, teismo procesas vyks anglų kalba. Jeigu nesuprantate angliškai, teismo proceso kalba bus maltiečių ir jums į pagalbą bus paskirtas vertėjas. Vertėjo paslaugos bus suteiktos nemokamai.

Ar privalau kalbėti teisme?

Turite teisę tylėti. Tačiau būsite paklaustas, ar prisipažįstate kaltas dėl jums pateiktų kaltinimų. Jūsų advokatas jums patars, kaip elgtis.

Ar turiu pateikti kokią nors kitą informaciją?

Prieš pripažįstant savo kaltę arba jos nepripažįstant, jums bus užduoti keli pagrindiniai klausimai, daugiausia susiję su jūsų tapatybe ir gyvenamąja vieta (prisiekti nereikės).

Ar po teismo posėdžio būsiu laikomas suimtas, ar paleistas?

Per posėdį teismas nuspręs, ar galima jus paleisti už užstatą.

Paprastai jeigu neturite teistumo ir nekeliate grėsmės visuomenei, būsite paleistas už užstatą, taikant tam tikras sąlygas. Teismui nusprendus nepaleisti jūsų už užstatą, būsite kalinamas iki kito teismo posėdžio, per kurį galėsite vėl prašyti būti paleidžiamas už užstatą. Teismas negali nuspręsti neleisti paleisti jūsų už užstatą iki bylos nagrinėjimo teisme. Paleidimo už užstatą galite prašyti bet kuriuo proceso etapu.

Jeigu esate užsienietis, paprastai teismas nesutiks paleisti jūsų už užstatą, nebent turite nuolatinę gyvenamąją vietą.

Ar prieš teismo procesą galiu išvykti iš šalies?

Jeigu pateikiate pakankamą užtikrinimą, kad grįšite į bylos nagrinėjimą teisme, tada galite išvykti iš šalies, tačiau privalote grįžti į visus teismo posėdžius. Jeigu nedalyvausite kuriame nors posėdyje, bus išduotas jūsų arešto orderis. Be to, galite būti apkaltintas paleidimo už užstatą taisyklių pažeidimu. Daugeliu atvejų viena iš paleidimo už užstatą sąlygų yra neišvykimas iš šalies, tačiau paskesniuose proceso etapuose ši sąlyga gali būti keičiama.

Pasirengimas bylai, ikiteisminis etapas (4)

Kas vyksta iki bylos nagrinėjimo teisme?

Iki bylos nagrinėjimo teisme generalinis prokuroras surenka visus bylos įrodymus, kad užtikrintų teismo proceso pagrįstumą. Įrodymai renkami įrodymų rinkimo laikotarpiu. Dalyvausite šiame proceso etape, ir jums gali padėti advokatas. Galite patikrinti įrodymus per kaltintojo liudytojų kryžminę apklausą, be to, galite pateikti savo įrodymus.

Ar byla visada bus perduota teismui?

Įrodymų rinkimą kontroliuojantis Magistratų teismas gali nuspręsti, kad byla neturi būti keliama, ir panaikins jūsų kaltinimus. Jeigu kaltinimai jums bus panaikinti ir generalinis prokuroras nesutiks su tokia teismo išvada, jis gali per vieną mėnesį tokį sprendimą apskųsti Baudžiamųjų bylų teismui, kad vėl būtumėte suimtas. Jeigu Magistratų teismas nusprendžia, kad jūsų byla bus nagrinėjama teisme, generalinis prokuroras vis vien gali panaikinti jums pateiktus kaltinimus. Pagal įstatymą teismo proceso alternatyvų nenumatyta.

Ar galiu iki bylos nagrinėjimo teisme pripažinti savo kaltę?

Galite pripažinti savo kaltę, kai esate perduotas teismui, jeigu už nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas, skiriama ne didesnė negu 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Magistratų teismas priims nuosprendį. Šis nuosprendis, išskyrus kelias išimtis, bus įrašytas į jūsų elgesio charakteristiką.

Jeigu pripažinsite savo kaltę dėl jums pateiktų kaltinimų Baudžiamųjų bylų teisme, prisiekusieji nebus šaukiami ir sprendimą priims teismas.

Ar man pateikti kaltinimai gali būti pakeisti iki bylos nagrinėjimo teisme?

Kaltinimai gali būti pakeisti iki bylos nagrinėjimo teisme, ir tai priklausys nuo surinktų įrodymų. Generalinis prokuroras į kaltinamąją išvadą gali įtraukti visus kaltinimus, paremtus surinktais įrodymais. Be to, iki bylos nagrinėjimo teisme gali būti panaikinti kai kurie arba visi kaltinimai.

Kokius įrodymus rinks kaltintojas?

Kaltintojas apklaus bylos liudytojus, taip pat surinks daiktinius ir ekspertų patikrintus įrodymus. Pavyzdžiui, kaltintojas gali surinkti jūsų namuose arba darbovietėje rastus dokumentus. Magistratų teismas gali išduoti leidimą atlikti tyrimą, apžiūrą, kratą, kokį nors eksperimentą ar kitą būtiną veiksmą, kad byla būtų visapusiškai ištirta. Teismas taip pat gali įpareigoti ekspertus patikrinti bet kurią jūsų kūno dalį arba nusikaltimo bendrininko kūno dalį, jeigu mano, kad tokia patikra yra reikšminga bylai.

Ar galiu neleisti kaltintojui surinkti tam tikrų įrodymų?

Įrodymų rinkimo etapas nėra tinkamas etapas įrodymų leistinumui aptarti. Jums bus nustatytas laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kaltinamosios išvados įteikimo dienos ir per kurį galite apskųsti kaltintojo ketinamų pateikti įrodymų nepriimtinumą. Tačiau jeigu įrodymai yra visiškai neleistini, Magistratų teismas svarstys, ar juos leisti pateikti.

Kada sužinosiu, kokie įrodymai surinkti prieš mane?

Renkant įrodymus dalyvausite kartu su savo advokatu ir galėsite atlikti kaltintojo liudytojų kryžminę apklausą bei pamatyti daiktinius įrodymus.

Kas nutinka, jeigu gyvenu kitoje valstybėje narėje?

Jeigu jums leista grįžti į savo šalį, privalote atvykti į kiekvieną teismo posėdį, prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės.

Jeigu esu nuteisiamas, ar galiu būti dar kartą teisiamas už tą patį nusikaltimą?

Nepaisant to, ar esate nuteisiamas, ar išteisinamas, negalite būti dar kartą teisiamas už tą patį nusikaltimą. Tačiau šį sprendimą priima bylą nagrinėjantis teismas, nes Magistratų teismui, renkančiam įrodymus, draudžiama spręsti, ar esate teisiamas už nusikaltimą, už kurį jau buvote nuteistas.

Gynybos pasirengimas bylai (5)

Kas vyksta iki prasidedant teismo procesui?

Jeigu teismo procesas vyksta Magistratų teisme, kaltintojas surinks įrodymus ir pripažins juos galutiniais, prieš jums pasirengiant bylai. Galite atlikti kaltintojo liudytojų kryžminę apklausą, kai sužinote apie šiuos liudytojus, arba galite pasilikti šią teisę vėlesniam laikui.

Jeigu teismo procesas vyksta Baudžiamųjų bylų teisme, kuriame taikomos oficialesnės procedūros, per nustatytą laikotarpį privalote parengti liudytojų sąrašą ir surašyti visus pirminius argumentus. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo kaltinamosios išvados įteikimo dienos.

Kada turiu pasirengti gynybai?

Baudžiamųjų bylų teismo procese pasirengimo gynybai laikotarpis nėra nustatytas. Kaltintojui parengus bylą, jums bus nurodyta, nuo kada galite rengtis gynybai. Neprivalote pasirengti gynybai per vieną posėdį.

Gavęs kaltinamąją išvadą teismo procesui Baudžiamųjų bylų teisme, per 15 darbo dienų galite informuoti apie visus pirminius argumentus ir nurodyti liudytojus bei pateikti įrodymus ir kitus dokumentus, kuriuos ketinate panaudoti per teismo procesą. Šis laikotarpis yra galutinis, todėl patartina vos gavus kaltinamąją išvadą iš karto susisiekti su advokatu.

Ar gausiu informaciją apie liudytojus ir kitus prieš mane surinktus įrodymus?

Jeigu teismo procesas vyks Magistratų teisme, kaltinimo liudytojai bus išklausyti ir įrodymai pateikti jums dalyvaujant. Prieš rengdamasis gynybai, galite prašyti procesinių dokumentų kopijų, į kurias bus įtraukti įrodymų nuorašai ir kitų pateiktų įrodymų kopijos.

Jeigu teismo procesas vyks Baudžiamųjų bylų teisme, generalinis prokuroras privalo pateikti proceso dokumentus kartu su liudytojų ir dokumentų, kuriuos jis ketina pateikti teismo procese, sąrašais. Be to, galite prašyti, kad Baudžiamųjų bylų teismo raštinė pateiktų procesinių dokumentų kopijas.

Ar galiu uždrausti kaltintojui rinkti kai kuriuos įrodymus?

Jeigu byla nagrinėjama Magistratų teisme, galite uždrausti kaltintojui pateikti neleistinus, t. y. teisiškai negalimus, įrodymus. Tai galima padaryti iš karto arba bet kuriuo paskesniu proceso etapu.

Jeigu jums įteikta kaltinamoji išvada ir jeigu įrodymai, kuriuos planavo nurodyti kaltintojas, pateikti per nustatytą laikotarpį, Baudžiamųjų bylų teismas paskiria jų nagrinėjimo dieną. Teismas, išklausęs šalių argumentus, pasilieka laiko sprendimui priimti. Po sprendimo priėmimo galite jį apskųsti Apeliaciniam baudžiamųjų bylų teismui, tačiau turite apeliacinį skundą pateikti iš karto po teismo sprendimo paskelbimo. Tam yra duotas trijų darbo dienų laikotarpis.

Jeigu esu nuteisiamas, ar galiu būti dar kartą teisiamas dėl to paties nusikaltimo?

Nepaisant to, ar esate nuteisiamas, ar išteisinamas, negalite būti dar kartą teisiamas už tą patį nusikaltimą. Magistratų teisme galima pateikti prieštaravimą dėl dvigubo nuteisimo bet kada, išskyrus tuo etapu, kai renkami įrodymai.

Prieštaravimas dėl dvigubo nuteisimo gali būti pateiktas Baudžiamųjų bylų teisme kaip pirminis prieštaravimas. Tačiau šį prieštaravimą bet kuriuo teismo proceso etapu gali pateikti pats teismas, net jei jo nebuvo konkrečiai paprašyta to padaryti.

Jau buvau teisiamas už šį nusikaltimą kitoje valstybėje narėje. Kas nutinka tokiu atveju?

Magistratų teismas arba Baudžiamųjų bylų teismas išnagrinės kitos valstybės narės priimto sprendimo turinį ir jus išteisins, padaręs išvadą, kad už šį nusikaltimą jau buvote nuteistas arba dėl jo jau buvote išteisintas.

Kiek truks teismo procesas?

Teismo procesas Magistratų teisme bus vykdomas per keletą posėdžių, galinčių trukti savaites arba mėnesius.

Baudžiamųjų bylų teisme dauguma bylų išnagrinėjama per savaitę. Tačiau sudėtingi procesai gali trukti ilgiau.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.