Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Malta

Turinį pateikė
Malta

Ar galiu paduoti apeliacinį skundą?

Galite apskųsti ir sprendimą teismo procese, ir nuosprendį. Todėl galite paduoti apeliacinį skundą Apeliaciniam baudžiamųjų bylų teismui. Tai turite padaryti per aštuonias darbo dienas (jeigu sprendimą priėmė Magistratų teismas). Jeigu nuosprendį priėmė prisiekusieji, o bausmę paskyrė Baudžiamųjų bylų teismas, apeliacinį skundą turite paduoti per penkiolika darbo dienų nuo nuosprendžio paskyrimo dienos.

Abiem atvejais galite apskųsti sprendimą dėl esmės ir (arba) nuosprendį.

Kas bus, jeigu paduosiu apeliaciją?

Jeigu Magistratų teismas jus nuteisė laisvės atėmimo bausme, padavus apeliaciją šio sprendimo vykdymas sustabdomas tol, kol bus išnagrinėtas apeliacinis skundas.

Tačiau jeigu atsižvelgęs į prisiekusiųjų nuosprendį laisvės atėmimo bausme jus nuteisia Baudžiamųjų bylų teismas, būsite iš karto įkalintas ir apeliacinio skundo padavimas nesustabdys nuosprendžio vykdymo. Tokiu atveju galite prašyti būti paleistas už užstatą tol, kol bus išnagrinėtas apeliacinis skundas, tačiau paprastai toks prašymas netenkinamas.

Nėra nustatyto tikslaus laikotarpio, kada jūsų apeliacinis skundas bus išnagrinėtas, tačiau paprastai jis išnagrinėjamas per kelis mėnesius.

Paprastai apeliaciniame procese negalite pateikti naujų įrodymų, tačiau yra kelios išimtys, pvz., jeigu vykstant teismo procesui įrodymai nebuvo žinomi kaip leistini įrodymai.

Kas vyksta apeliaciniame procese?

Jeigu apskundžiamas Magistratų teismo sprendimas, o liudytojų parodymai nėra protokoluoti, bus pateikti žodiniai argumentai. Jeigu apskundžiamas Baudžiamųjų bylų teismo sprendimas, jūsų advokatai pateiks žodinius argumentus jūsų apeliaciniam skundui pagrįsti, o kaltintojas į šiuos argumentus atsakys.

Jeigu liudytojų parodymai protokoluoti, bus pateikti žodiniai argumentai. Jeigu apskundžiamas Baudžiamųjų bylų teismo sprendimas, jūsų advokatai pateiks žodinius argumentus jūsų apeliaciniam skundui pagrįsti, o kaltintojas į šiuos argumentus atsakys.

Teismo proceso pabaigoje būsite išteisintas arba nuteistas dėl jums pateiktų kaltinimų. Taip pat galite būti išteistinas arba nuteistas dėl kai kurių kaltinimų.

Kas bus, jeigu apeliacinis skundas patenkinamas arba nepatenkinamas?

Jeigu jūsų apeliacinis skundas patenkinamas, teismo sprendimas bus pakeistas arba panaikintas, atsižvelgiant į tai, ko prašote apeliaciniame skunde.

Jeigu jūsų apeliacinis skundas nepatenkinamas, teismo sprendimas bus paliktas nepakeistas. Taigi jeigu Magistratų teismas jus nuteisė laisvės atėmimo bausme, būsite nedelsiant įkalintas.

Neturite teisės Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimo skųsti kitam teismui. Jeigu pirmosios instancijos teismo nuosprendis nepagrįstas, savaime neturite teisės į kompensaciją.

Jeigu jūsų apeliacinis skundas patenkinamas ir sprendimas panaikinamas, apie jūsų teistumą įrašo nebus.

Magistratų teismo arba Baudžiamųjų bylų teismo nuosprendis įsiteisėja Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimu arba jeigu jis neapskundžiamas per nustatytą laikotarpį.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu būti į ją išsiųstas pasibaigus teismo procesui?

Jeigu esate iš kitos valstybės narės, teismas neįpareigos jūsų grąžinti į jūsų šalį. Tačiau galite pateikti vyriausybei prašymą suėmimo laiką praleisti savo valstybėje narėje.

Jūsų vyriausybė taip pat gali to prašyti savo iniciatyva arba pagal ankstesnį jūsų prašymą. Dėl sprendimo turi susitarti abiejų šalių vyriausybės.

Perdavimas nevyksta savaime ir turi būti inicijuotas pagal jūsų ir (arba) vyriausybės prašymą.

Sprendimą jus grąžinti į jūsų šalį priima ne teismas, dėl jo turi susitarti jūsų šalies ir valstybės narės, kurioje buvote pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, vyriausybė. Toks sprendimas negali būti apskųstas.

Informacija apie kaltinimus ir (arba) teistumą

Kaltinimai, dėl kurių buvote nuteistas, bus įrašyti į jūsų elgesio charakteristiką. Tačiau kai kuriais atvejais, pvz., jeigu nusikaltimo padarymo metu jums nebuvo suėję aštuoniolika metų, teistumas į elgesio charakteristiką nebus įrašytas.

Šią informaciją policijos būstinėje saugo policijos komisaras.

Informaciją apie jūsų teistumą policijos komisaras saugo neribotą laiką. Tačiau teistumas nebus įrašytas į jūsų elgesio charakteristiką praėjus tam tikram laikui (šešiems mėnesiams arba dešimčiai metų, atsižvelgiant į jūsų bausmės trukmę). Teistumas dėl tam tikrų nusikaltimų, pvz., susijusių su narkotikais, bus visada įrašomas į jūsų elgesio charakteristiką.

Kad policijos komisaras galėtų saugoti duomenis apie jūsų teistumą, jūsų sutikimo nereikia. Negalite prieštarauti šios informacijos saugojimui, nes jos saugojimas leidžiamas pagal įstatymą.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.