Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Malta

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, kai asmuo yra įtariamas arba kaltinamas nusikalstama veika, dėl kurios galimas teisminis nagrinėjimas.

Turinį pateikė
Malta

Jeigu esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises galite rasti čia.

Baudžiamojo proceso santrauka

Visada būsite perduotas Magistratų teismui. Jeigu esate perduodamas teismui būdamas sulaikytas, teismas pirmiausia turi nuspręsti, ar tolesnis jūsų suėmimas yra pagrįstas pagal teisės aktų nuostatas, ir paskui jums pranešti, kad galite prašyti būti paleidžiamas už užstatą. Jeigu esate perduodamas teismui būdamas nesulaikytas, jums bus praneša apie kaltinimus ir kada privalote atvykti į pirmąjį teismo posėdį.

Bylos gali būti nagrinėjamos trimis skirtingais būdais, atsižvelgiant į jums pateiktų kaltinimų sunkumą:

Supaprastintas procesas Magistratų teisme

 • perdavimas teismui;
 • kaltinimą palaiko vykdomoji policija;
 • gynybos pozicija;
 • galutiniai argumentai;
 • teismo sprendimas.

Procesas Magistratų teisme surinkus įrodymus

 • perdavimas teismui;
 • kaltinimą palaiko vykdomoji policija ir generalinis prokuroras;
 • gynybos pozicija;
 • galutiniai argumentai;
 • teismo sprendimas.

Prisiekusiųjų teismas

 • pirminiai argumentai ir argumentai, susiję su įrodymų leistinumu;
 • kaltinamosios išvados perskaitymas;
 • prokuroro kalba;
 • prokuratūros vardu kaltinimą palaiko generalinis prokuroras;
 • gynybos pozicija;
 • prokuroro atsiliepimas;
 • gynybos atsiliepimas;
 • apibendrinimas;
 • nuosprendis;
 • bausmė.

Išsamesnę informaciją apie visus proceso etapus ir jūsų teises rasite duomenų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija ir yra tik patariamojo pobūdžio.

Europos Komisijos vaidmuo

Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybėse narėse nagrinėjamose baudžiamosiose bylose, todėl jeigu norėtumėte paduoti skundą, ji jums niekuo negalėtų padėti. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų paduoti skundą, rasite šiose duomenų suvestinėse.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano teisės ikiteisminio tyrimo metu

2 - Mano teisės teismo proceso metu

3 - Mano teisės po teismo proceso

Paskutinis naujinimas: 23/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.