Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

A) Ar turiu teisę skųsti teismo sprendimą?

Po kaltinamojo akto pateikimo teismas gali nenagrinėdamas bylos teisme priimti teismo baudžiamąjį įsakymą. Jeigu teismas priima teismo baudžiamąjį įsakymą, per 8 dienas nuo pranešimo apie teismo baudžiamąjį įsakymą galima pareikšti prieštaravimą. Pareiškus prieštaravimą teismo baudžiamasis įsakymas atšaukiamas ir rengiamas teismo posėdis.

Pirmosios instancijos teismo sprendimas gali būti skundžiamas iškart po bausmės paskelbimo arba per 15 dienų nuo tokio paskelbimo dienos. Jeigu teismo posėdyje nedalyvavote, apeliacinis skundas turi būti raštu pateiktas sprendimą priėmusiam teismui per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos. Galima skųsti visą sprendimą arba jo dalį.

Jei sprendimas apskundžiamas, jis neįsiteisėja ir netampa vykdytinu, kol apeliacinis teismas nepriima sprendimo.

Apeliacinis teismas atmes jūsų skundą, jeigu jį pateiksite pasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui, jeigu atsisakėte savo teisės pateikti apeliacinį skundą arba jeigu jis mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas ir teisėtas. Apeliacinio teismo sprendimas yra galutinis ir vykdytinas.

Apeliacinis teismas taip pat gali panaikinti sprendimą ir grąžinti bylą toliau nagrinėti žemesnės instancijos teismui arba priimti sprendimą pats.

B) Kokiomis kitomis teisių gynimo priemonėmis galima naudotis?

Apeliacinio teismo sprendimas yra neskundžiamas.

Galima pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui [slov. dovolanie],], prašymą teisingumo ministrui pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui arba prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą. Vis dėlto apeliacinio teismo galutinis sprendimas tebegalioja ir tebėra vykdytinas. Jeigu jums skirta laisvės atėmimo bausmė be probacijos arba lygtinio paleidimo galimybės, turite pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę.

Per trejus metus nuo teismo rašytinio sprendimo gavimo galite pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui teisme, kuris priėmė sprendimą pirmojoje instancijoje. Apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui gali būti pateiktas tik tam tikrais pagrindais, nurodytais Baudžiamojo proceso kodekse.

Galima pateikti prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą, jeigu paaiškėjo naujų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos nagrinėjant bylą, ir šios naujos faktinės aplinkybės yra tokios svarbios, kad dėl jų gali pasikeisti galutinis sprendimas.

C) Kokios yra nuteisimo pasekmės?

i) Informacija apie teistumą

Jei buvote pripažintas kaltu, tokia informacija bus saugoma nuosprendžių registre. Jos gali paprašyti įvairios valstybės institucijos, pavyzdžiui, nagrinėjant kitas baudžiamąsias bylas. Dokumento kopijoje [slov. odpis] iš nuosprendžių registro pateikiama informacija apie visus apkaltinamuosius nuosprendžius, o nuosprendžių registro ištraukoje [slov. výpis]] nepateikiama informacija apie panaikintus apkaltinamuosius nuosprendžius.

v) Bausmės vykdymas, kalinių perdavimas, probacija ir alternatyvios sankcijos

Teismo nuosprendžiui, kuriuo jums buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė, tapus vykdytinu teismas jums nurodys atvykti į įkalinimo įstaigą bausmei atlikti arba jis nurodys jus atvesdinti į įkalinimo įstaigą.

Sunkiai susirgus galima paprašyti teismo atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Jeigu jums paskirtos laisvės atėmimo bausmės laikotarpis neviršija vienų metų, teismas dėl svarbių priežasčių jos vykdymą gali atidėti iki 3 mėnesių (arba, išimtiniais atvejais, ilgiau).

Jeigu jūsų bausmės vykdymas atidėtas vykdant probaciją, turite vykdyti jus prižiūrinčio probacijos pareigūno nurodymus ir teismas stebės jūsų elgesį per nustatytą probacijos laikotarpį. Teismas gali priimti sprendimą, nurodydamas, kad įvykdėte probacijos sąlygas arba jų neįvykdėte, pastaruoju atveju jums bus nurodyta atlikti bausmę įkalinimo įstaigoje.

Alternatyvios sankcijos – bausmės, kurios skiriamos kaip laisvės atėmimo alternatyva. Jomis siekiama užtikrinti visuomenės apsaugą, kartu suteikiant galimybę nuteistajam bausmę atlikti ne įkalinimo įstaigoje.

Alternatyvios bausmės: namų areštas, viešieji darbai, baudos, bausmės vykdymo atidėjimas ir bausmės vykdymo atidėjimas vykdant probaciją.

Paskutinis naujinimas: 02/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.