Defendants (criminal proceedings)

Švedija

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Turinį pateikė
Švedija

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process.

 • A crime is reported to the police;
 • The criminal investigation (preliminary investigation) is carried out by the police; in the case of more serious crimes the investigation is led by the prosecutor;
 • There is a possibility in the majority of cases of getting a public defence counsel;
 • In the case of more serious or repeated crimes the prosecutor may ask the court for you to be held in detention. A special detention hearing will then take place;
 • The prosecutor brings a prosecution in the district court;
 • The district court holds a trial (main hearing) to examine whether it is proven that you have committed the crime and, if so, to decide on sanctions etc;
 • If an appeal is lodged by any of the parties, the Court of Appeal examines whether the district court’s judgment should be confirmed or changed;
 • In a few cases the judgment can also be reviewed by the Supreme Court;
 • The judgment becomes legally enforceable, that is to say final, and the sentence will be enforced if there has been a conviction.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only. If you need assistance, always check with a lawyer or other expert to establish what applies in your particular situation.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • questioning
 • arrest
 • detention
 • continuing police investigation
 • preparation of the case by the defence
 • prosecution

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Swedish Courts

Swedish Prosecution Authority

Swedish Bar Association

Crime Victim Compensation and Support Authority

Swedish Prison and Probation Service

Last update: 09/11/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1. Kaip gauti teisinę pagalbą

Jeigu kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese, labai svarbu gauti nepriklausomą teisinę pagalbą. Duomenų suvestinėse pateikiama informacija, kada ir kokiomis aplinkybėmis turite teisę, kad jums atstovautų advokatas. Taip pat sužinosite, kaip advokatas gali jums padėti. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje rasite informaciją apie tai, kaip susirasti advokatą ir kaip bus atlygintos jo išlaidos, jeigu pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.

Jūsų teisė į valstybės gynėjo paslaugas

Jeigu teismas pareikalaus jus suimti, jums nedelsiant bus paskirtas valstybės gynėjas. Kita vertus, jeigu nesate suimtas, valstybės gynėjo paslaugų galite negauti tol, kol nebus pradėtas baudžiamasis procesas. Teisę prašyti paskirti valstybės gynėją turite visada, jeigu esate įtariamas padaręs nusikaltimą, už kurį gali būti skiriama ne trumpesnė negu šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Teisę į valstybės gynėjo paslaugas galite turėti ir kitais atvejais.

Kaip susirasti advokatą

Jeigu pageidaujate konkretaus advokato, paprastai turite teisę jo paprašyti, kad jis būtų paskirtas jūsų valstybės gynėju. Kitu atveju valstybės gynėją jums paskirs apylinkės teismas. Tokiu atveju šis asmuo bus paskirtas iš advokatų, nuolat dirbančių valstybės gynėjais atitinkamame apylinkės teisme. Kiekviename apylinkės teisme yra vietos advokatų, paprastai sutinkančių dirbti kaip valstybės gynėjai, sąrašas.

Informaciją apie advokatus, dirbančius baudžiamosiose bylose, taip pat galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos advokatų asociacijos interneto svetainėje.

Užmokestis advokatui

Jeigu jums paskirtas valstybės gynėjas, už advokato išlaidas sumokės valstybė. Jeigu esate pripažįstamas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo esate įtariamas, atsižvelgiant į jūsų finansines aplinkybes, jums gali tekti grąžinti šias išlaidas arba jų dalį. Sprendimą dėl to priims teismas.

Jeigu pageidaujate advokato, praktikuojančio kitoje šalies dalyje nei teismo buvimo vieta, jums pačiam gali tekti atlyginti advokatui kelionės išlaidas ir sumokėti už kelionės laiką.

Taip pat galite pasirinkti privatų gynėją. Tokiu atveju jam užmokestį turėsite sumokėti pats. Jeigu būsite išteisintas, turėsite galimybę šias išlaidas arba jų dalį atgauti.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos advokatų asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė teisinės pagalbos tarnyba

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

2. Mano teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu ir iki baudžiamosios bylos atidavimo teismui

Kad būtų pradėtas baudžiamasis tyrimas, policijai arba prokurorui turi būti pranešta apie nusikaltimą. Baudžiamuoju tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar padarytas nusikaltimas, ir, jeigu taip, kokį asmenį arba asmenis galima įtarti padarius šį nusikaltimą.

Jeigu nusikaltimas sunkus ir yra nustatytas įtariamasis, tyrimui vadovaus prokuroras. Kitais atvejais tyrimui vadovaus policija.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Apklausa

Pirmiausia bus apklausti asmenys, turintys, kaip įtariama, informacijos, kuri gali būti naudinga tyrimui. Tai gali būti nukentėjusysis, įtariamasis, jeigu yra, arba liudytojai. Įtariamasis, kai jis yra apklausiamas, gali būti arba suimtas, arba laisvėje.

Be to, gali būti paimti ir perduoti institucijoms ištirti įvairių rūšių mėginiai. Visą apklausą atlieka policija, ir tik išimtiniais atvejais dalyvauja prokuroras. Jeigu nemokate kalbos, jums turi būti suteiktos vertėjo žodžiu paslaugos. Jeigu pagrįstai įtariama, kad kuris nors asmuo padarė nusikaltimą, jis apie įtarimą turi būti informuotas per apklausą.

Sulaikymas

Jeigu, prokuroro nuomone, įtarimas yra pagrįstas, gali būti nuspręsta jus suimti. Tokiu atveju taip pat turi būti įvertintas pavojus, kad, jeigu liksite laisvėje, galite trukdyti tyrimui, toliau daryti nusikaltimus arba pabėgti. Per tam tikrą laiką prokuroras turi jus arba paleisti, arba pateikti prašymą apylinkės teismui skirti jums suėmimą.

Suėmimas

Jeigu esate įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą ir yra pagrįstų priežasčių jus suimti, prokuroras gali prašyti teismo skirti jums suėmimą. Suėmimo klausimui skirtas posėdis turi būti surengtas per keturias dienas nuo jūsų sulaikymo dienos. Šiame posėdyje apylinkės teismas apsvarstys, ar turėtumėte būti suimtas, ar paleistas. Jeigu esate suimtas, nutartis dėl suėmimo turi būti kas tam tikrą laiką peržiūrima.

Tęsiamas policijos tyrimas

Nepaisant to, ar esate suimtas, ar ne, tyrimas bus tęsiamas, siekiant išsiaiškinti, ar įtarimai patraukti jus baudžiamojon atsakomybėn pakankamai pagrįsti. Tyrimas turi būti atliktas kuo greičiau, ypač jeigu esate suimtas. Jeigu tyrimą būtina tęsti ilgiau, gali būti surengta daugiau teismo posėdžių suėmimui pratęsti. Užbaigusi tyrimą, policija tyrimo medžiagą perduos prokurorui ir taip pat įtariamajam bei įtariamojo gynėjui. Kol prokuroras dar nepriėmė sprendimo, ar patraukti jus baudžiamojon atsakomybėn, jūs ir jūsų gynėjas turi teisę prašyti tyrimą papildyti bet kokiomis, jūsų nuomone, svarbiomis aplinkybėmis.

Gynybos pasiruošimas bylai

Jūs ir jūsų advokatas turi teisę pateikti savo įrodymus teismui. Taip pat turite teisę susitikti, kad pasiruoštumėte teismo posėdžiui.

Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn

Jeigu, prokuroro nuomone, prieš jus surinkta pakankamai įrodymų, kad būtumėte nuteistas, jis turi pareikšti jums kaltinimus. Kaltinimuose turi būti aišku, kokiu nusikaltimu esate įtariamas ir kokią nusikalstamą veiką padarėte. Taip pat turi būti aišku, kokius įrodymus prieš jus pateiks prokuroras.

Norėdami surasti daugiau informacijos apie savo teises įvairiais proceso etapais, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

1. Apklausa

Kodėl policija gali mane apklausti?

Apklausos tikslas – išaiškinti, ar padarytas nusikaltimas ir, jeigu taip, ar turite kokios nors informacijos. Tai taikoma, jeigu esate liudytojas, nukentėjusysis arba įtariamas padaręs nusikaltimą asmuo.

Kas dalyvaus per apklausą?

Jus apklaus policija. Apklausą gali vykdyti vienas arba keli policijos pareigūnai. Prokuroras per apklausą dažniausiai nedalyvauja. Jeigu este įtariamas padaręs nusikaltimą, kurio atveju turite teisę turėti advokatą, galite prašyti, kad advokatas jums būtų paskirtas ir dalyvautų apklausoje.

Jeigu nemokate kalbos, taip pat turite teisę gauti vertėjo paslaugas. Už vertėjo paslaugas sumokės policija. Paprastai prieš atsakydamas į klausimus, turėtumėte palaukti, kol atvyks advokatas ir kol bus galima naudotis vertėjo paslaugomis. Prokuroras ir policija nuspręs, kokie asmenys dar turi teisę būti per apklausą.

Kas vyks per apklausą?

Apklausos pradžioje policija jums pasakys, ar esate apklausiamas kaip įtariamasis, ar dėl kokios nors kitos priežasties. Jūsų teisės nebus jums garsiai perskaitytos. Per apklausą turite teisę ir tylėti, ir kalbėti. Viskas, ką pasakysite, gali būti panaudota prieš jus. Apklausa gali būti įrašyta į garsajuostę arba jūsų parodymų santrauka gali būti užprotokoluota.

Koks yra advokato vaidmuo per apklausą?

Advokatas per apklausą turi dalyvauti, kad atsakytų į jūsų klausimus ir užtikrintų, kad apklausa butų vykdoma tinkamai. Jeigu apklausa vykdoma tinkamai, advokatas neturi teisės įsikišti, tačiau jam gali būti suteikta teisė užduoti jums klausimus.

Ar per apklausą draudžiama ką nors daryti?

Per apklausą policijos pareigūnai negali naudoti informacijos, kuri yra žinoma kaip neteisinga, žadėti ar siūlyti ką nors naudinga dėl to, kad gautų jūsų prisipažinimą. Be to, įtariamajam negali būti grasinama, jam negali būti daromas spaudimas ir jis negali būti sąmoningai varginamas. Apklausiamas asmuo taip pat turi teisę į įprastinį maitinimąsi ir būtiną poilsį.

Kiek ilgai galiu būti laikomas per apklausą?

Jeigu nesate suimtas, paprastai neleidžiama, kad jūsų apklausa truktų ilgiau negu šešias valandas. Išimtiniais atvejais jums gali tekti pasilikti dar šešioms valandoms. Po to turite teisę išeiti, nebent jums būtų skirtas sulaikymas. Vaikams taikomos specialios taisyklės.

Kaip baigiama apklausa?

Baigiant apklausą, jums pasiūloma galimybė perklausyti įrašą arba perskaityti policijos protokolą. Po to jūsų bus paklausta, ar tai, kas užrašyta, teisingai parodo tai, ką pasakėte per apklausą.

Kas vyks po apklausos?

Po apklausos policija informuos prokurorą arba tyrimui vadovaujantį policijos pareigūną apie tai, kas paaiškėjo. Jeigu nusikaltimas nėra sunkus, apklausos protokolas prokurorui nebus pateiktas tol, kol tyrimas nebus užbaigtas. Jeigu esate įtariamas padaręs nusikaltimą, už kurį gali būti skiriamas suėmimas, prokurorui apklausos protokolas siunčiamas po kiekvienos apklausos. Tada prokuroras spręs, ar jus sulaikyti, ar paleisti.

2. Sulaikymas

Kada galiu būti sulaikytas?

Jeigu yra pagrindas jus suimti, galite būti sulaikytas tol, kol teismas išspręs klausimą dėl suėmimo. Kas būtina, kad būtumėte uždarytas į areštinę, paaiškinta 3 skyriuje „Suėmimas“. Net jeigu nėra visų būtinų suėmimo sąlygų, galite būti sulaikytas, jeigu yra pakankamas pagrindas įtarti, kad padarėte nusikaltimą, ir labai svarbu, kad būtumėte suimtas, kol tęsiamas tyrimas.

Kas išduoda arešto orderį?

Ar būtina jus suimti, sprendžia prokuroras. Orderyje turi būti nurodyta, dėl kokio nusikaltimo esate įtariamas ir kodėl esate suimamas. Jeigu prokuroras arešto orderio nepanaikina, jis turi pateikti prašymą dėl jūsų suėmimo apylinkės teismui ne vėliau kaip trečios dienos nuo arešto orderio išdavimo 12 valandą. Priešingu atveju turite būti paleistas. Apylinkės teismas posėdį suėmimo klausimui išspręsti turi surengti nedelsdamas ir ne vėliau kaip po keturių dienų nuo jūsų suėmimo arba arešto orderio įvykdymo.

Kas gali mane sulaikyti?

Jeigu yra pagrindas jus sulaikyti, policija skubiais atvejais gali tai padaryti net ir be arešto orderio. Jeigu esate užklumpamas tuo metu, kai darote nusikaltimą, už kurį gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė, arba kai bėgate iš nusikaltimo vietos, jus sulaikyti gali bet kas. Tas pats taikoma, jeigu esate paieškomas dėl nusikaltimo. Tačiau jus sulaikęs asmuo turi jus kuo greičiau perduoti policijos pareigūnui.

Ar galiu susitikti su advokatu?

Jeigu esate sulaikytas, turite teisę prašyti, kad jums būtų paskirtas valstybės gynėjas. Tai prokuroro prašymu padarys apylinkės teismas.

Kas vyks, kai būsiu laikomas sulaikytas?

Jūsų suėmimo laikotarpiu policija turi teisę papildomai jus apklausti. Taikomos tos pačios taisyklės kaip ir ankstesnėms apklausoms.

Kokias teises turiu, kol esu sulaikytas?

Prokuroras gali nuspręsti, kad tuo metu, kol būsite sulaikytas, jums nebus leidžiama bendrauti su tuo asmeniu, su kuriuo pageidausite. Jeigu jums būtina suteikti medicinos pagalbą arba reikia susisiekti su savo ambasada arba konsulatu, policija privalo tarpininkauti. Taip pat turite teisę susisiekti su savo advokatu ir su juo susitikti kitiems asmenims nedalyvaujant. Paprastai sulaikymo laikotarpiu būsite laikomas policijos areštinės kameroje.

3. Suėmimas

Kada būtina mane suimti?

Jeigu yra pagrindas jus įtarti padarius nusikaltimą, už kurį gali būti skiriama vienerių metų arba ilgesnė laisvės atėmimo bausmė, gali būti prašoma jums suimti. Be to, bus atsižvelgta į pavojų, kad jūs:

 • bėgsite nuo teismo arba bausmės vykdymo, vengsite teismo arba bausmės vykdymo; arba
 • būdamas laisvėje, sunaikinsite įrodymus arba kitaip trukdysite bylos tyrimui; arba
 • toliau darysite nusikaltimus.

Jeigu mažiausia bausmė, kuri gali būti skirta už padarytą nusikaltimą, yra dveji metai, dažniausiai būsite suimtas, išskyrus tuos atvejus, kai bus akivaizdu, jog tam nėra pagrindo.

Nepaisydamas nusikaltimo sunkumo, teismas suėmimą gali skirti tuo atveju, jeigu jūsų tapatybė nežinoma ir atsisakote nurodyti savo pavardę ir adresą arba yra priežasčių manyti, kad jūsų suteikta informacija yra klaidinga. Areštinėje galite būti laikomas ir tuo atveju, jeigu neturite gyvenamosios vietos Švedijoje ir yra pavojus, kad vengsite teismo arba bausmės vykdymo išvykdamas iš šalies.

Kai kuriais atvejais galite būti suimtas net jei yra „pakankamas pagrindas“ įtarti jus padarius nusikaltimą. Tai yra žemesnis įtarimo laipsnis nei „rimtas pagrindas“ įtarti, kad padarėte nusikaltimą.

Jeigu yra pagrindas manyti, kad bus skirta tik bauda, negalite būti suimtas.

Ar yra kokių nors asmeninių aplinkybių, dėl kurių negalėčiau būti suimtas?

Teismas turės įvertinti suėmimo būtinybę ir tai, kokį poveikį tai turės jums. Jeigu suėmimas reikštų pernelyg didelį suvaržymą arba padarytų jums žalos, negalėsite būti suimtas. Tai gali tapti aktualu, jeigu, pavyzdžiui, tyrimas trunka ilgą laikotarpį.

Kas bus, jeigu man mažiau negu 18 metų?

15–18 metų nepilnamečiams taikomos specialios taisyklės. Pagal jas nepilnamečių suėmimui taikomos griežtesnės prielaidos: arba nusikaltimas turi būti labai sunkus, arba turi būti kitų labai svarbių priežasčių juos suimti.

Ar turiu teisę suėmimo klausimui skirtame teismo posėdyje kalbėtis su advokatu ir gauti vertėjo paslaugas?

Suėmimo klausimui skirtame posėdyje apylinkės teisme dalyvausite kartu su savo valstybės gynėju, kuris bus teisininkas. Teisę turėti valstybės gynėją turite visais atvejais, jeigu jums prašoma skirti suėmimą. Jeigu jums būtinas vertėjas, jis taip pat dalyvaus teismo posėdyje ir išvers viską, kas bus pasakyta.

Kas vyks posėdyje, kuriame bus nagrinėjamas suėmimo klausimas?

Šiame posėdyje prokuroras pasakys, kuo esate įtariamas. Jūs taip pat turėsite galimybę pasisakyti. Prokuroras, jūsų advokatas ir teisėjas turės teisę užduoti jums klausimus. Pats nuspręsite, ar pageidaujate atsakyti į klausimus, ar ne. Paprastai suėmimo klausimui skirtame posėdyje nėra apklausiamas nei nukentėjusysis, nei liudytojai. Gali būti perskaityta tai, ką pasakėte per policijos apklausą. Be to, prokuroras gali pristatyti teismo arba medicinos ekspertizių rezultatus.

Nutartis skirti suėmimą

Po posėdžio teismas išeis iš teismo salės pasitarti, ar turėtumėte būti suimtas, ar ne. Po to apylinkės teismas jums dalyvaujant paskelbs sprendimą. Jeigu suėmimas neskiriamas, turite teisę iš karto išeiti. Jeigu skiriamas suėmimas, teismas tuo pačiu metu nuspręs, iki kada prokuroras turi pareikšti kaltinimus. Apylinkės teismas paprastai nurodo, kad kaltinimai turi būti pareikšti per dvi savaites nuo nutarties skirti suėmimą dienos. Laukdamas pagrindinio apylinkės teismo posėdžio, būsite laikomas areštinėje.

Kas bus, jeigu tyrimas nebus užbaigtas iki apylinkės teismo nustatytos dienos?

Jeigu pasibaigus laikotarpiui, nustatytam apylinkės teismo baudžiamajai bylai iškelti, jūs vis dar būsite įtariamasis, o tyrimas dar neužbaigtas, prokuroras gali pateikti prašymą skirti daugiau laiko kaltinimams pareikšti. Kad būtų nustatyta, ar ir toliau turėtumėte būti laikomas areštinėje, gali būti būtinas naujas teismo posėdis. Šie nauji posėdžiai dažnai vyksta vaizdo ir garso nuotolinio perdavimo priemonėmis: jūs dalyvaujate, būdamas suėmimo vietoje, dalyvaujant advokatui, prokuroras dalyvauja, būdamas savo kabinete, o teisėjas posėdžiauja apylinkės teismo posėdžių salėje.

Kas bus, jeigu būsiu suimtas esant mažesnio tikėtinumo įtarimui?

Jeigu būsite suimtas kaip įtariamas padaręs nusikaltimą asmuo, remiantis „pakankamais pagrindais“, prokuroras per vieną savaitę privalės pateikti naujus įrodymus, kad įtarimai būti patvirtinti ir pasiektų „rimto pagrindo“ suimti lygį. Priešingu atveju turėsite būti paleistas.

Kas vyksta, jeigu mano paieškai yra išduotas Europos arešto orderis?

Jeigu kita valstybė narė išduoda Europos arešto orderį, šis prašymas gali būti nagrinėjamas valstybės, kurioje esate, teisme. Teismas nuspręs, ar turėtumėte būti perduotas to paprašiusiai valstybei. Šiuose teismo posėdžiuose taip pat turite teisę tartis su advokatu ir gauti vertėjo žodžiu paslaugas. Prokuroras iki šių teismo posėdžių gali priimti sprendimą jus sulaikyti, o teismas gali priimti sprendimą tęsti suėmimą, kol bus galima jus perduoti. Teismas nenagrinės jūsų kaltės klausimo, o tik tai, ar tenkinami oficialūs reikalavimai jums perduoti.

Kaip gali būti apribota mano teisė bendrauti su kitais asmenimis?

Spręsdamas jūsų suėmimo klausimą, apylinkės teismas nurodys, ar prokuroras turės teisę apriboti jūsų santykius su išore, tai yra teisę skaityti laikraščius ir žiūrėti televiziją bei bendrauti su draugais ir šeimos nariais. Tai taikoma ir jūsų galimybei bendrauti su kitais kardomaisiais. Sprendimą dėl šių apribojimų apimties priima prokuroras. Turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į savo advokatą ir ambasadą.

Ar turiu teisę siųsti ir gauti asmeninius laiškus?

Turite teisę rašyti laiškus kam norite, tačiau visus jūsų siunčiamus ir gaunamus laiškus perskaitys prokuroras. Jeigu laiške bus rašoma apie įtariamą nusikaltimą, arba šis laiškas nebus išsiunčiamas gavėjui, arba šio laiško teksto dalys bus padarytos neįskaitomos. Tačiau niekas neskaitys jūsų susirašinėjimo su advokatu, nepaisant laiškų turinio.

Ar galiu apskųsti nutartį skirti suėmimą?

Jeigu esate nepatenkintas suėmimu, nutartį suimti galite apskųsti apeliaciniam teismui. Apeliacinis teismas išnagrinės apylinkės teismo dokumentus nerengdamas teismo posėdžio ir nuspręs, ar turite būti suimtas, ar ne. Apeliacinio teismo sprendimą galima apskųsti Aukščiausiajam Teismui, tačiau kad jame būtų nagrinėjamas jūsų skundas, turi būti specialūs pagrindai.

Ar galiu dėl ko nors būtų paleistas?

Jeigu išnyksta jūsų suėmimo pagrindai, prokuroras turi priimti sprendimą dėl jūsų suėmimo panaikinimo. Tai gali įvykti susilpnėjus įrodymams prieš jus arba išnykus specialiesiems jūsų suėmimo pagrindams, pavyzdžiui, jeigu nebemanoma, kad galite trukdyti tyrimui. Jeigu teismas naujame posėdyje dėl suėmimo nusprendžia, kad nebėra priežasčių jus laikyti suimtą, teismas turi priimti nutartį dėl jūsų paleidimo nedelsiant.

Ar galiu būti paleistas už užstatą?

Švedijoje nėra galimybės būti paleistam už užstatą.

4. Tęsiamas policijos tyrimas

Ar policija pateiks tik man nepalankius įrodymus?

Atlikdama tyrimą, policija privalo surinkti jums palankius ir nepalankius įrodymus. Jeigu pageidaujate, kad policija apklaustų kokius nors konkrečius asmenis, prieš perduodamas prašymą policijai, tai turite aptarti su savo advokatu.

Ar policija turi teisę atlikt kratas, imti DNR mėginius, pirštų atspaudus ir t. t.?

Jeigu yra gautas prokuroro orderis, policija turi teisę apieškoti jūsų namus, darbo vietą, automobilį ar kurią nors kitą tyrimui svarbią vietą. Tai taikoma tik tuo atveju, jeigu esate įtariamas padaręs nusikaltimą, už kurį gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė. Taip pat gali būti nurodyta atlikti asmens kratą, kūno apžiūrą ir paimti DNR mėginius. Kai kuriais atvejais gali būti būtina, kad gydytojas apžiūrėtų, ar ant jūsų kūno nėra kokių nors sužalojimų ir ar jie nesusiję su nusikaltimu, kurį padaręs esate įtariamas. Jeigu esate sulaikytas arba suimtas, privalote leisti paimti pirštų atspaudus ir padaryti nuotraukas.

Ar turiu teisę susipažinti su policijos tyrimo medžiaga?

Tęsdama tyrimą, policija surinks medžiagą, kuria remdamasis prokuroras priims sprendimą, ar turėtumėte būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, ar ne. Prieš prokurorui priimant šį sprendimą, turite teisę susipažinti su viso baudžiamojo tyrimo medžiaga, padedant vertėjui žodžiu arba raštu. Paprastai nebūna pakankamai laiko visai tyrimo medžiagai išversti į jūsų kalbą, tačiau turite teisę su turiniu susipažinti ją vertėjui išverčiant žodžiu. Su tyrimo medžiaga turi teisę susipažinti ir jūsų advokatas.

Kas nutinka, jeigu vykstant tyrimui pakeičiami įtarimai?

Įtarimai prieš jus gali būti pakeisti vykstant tyrimui. Tai reiškia, kad gali atsirasti naujų įtarimų dėl nusikaltimo, kurio įtarimai gali nepasitvirtinti arba būti sunkiai įrodomi. Be to, gali būti pateikti kaltinimai dėl nusikaltimo, kuriuo esate įtariamas. Policija privalo jus informuoti apie bet kokius įtarimų pakeitimus.

5. Gynybos pasiruošimas bylai

Ar turiu teisę prašyti papildyti policijos tyrimą?

Jūs ir jūsų advokatas turite teisę prašyti, kad policija tyrimą papildytų klausimais, kurie, jūsų nuomone, yra svarbūs. Tai taikoma ir įvairių asmenų apklausai, ir raštiškai informacijai arba ekspertų atliekamiems tyrimams.

Labai svarbu, kad atidžiai peržiūrėtumėte visą tyrimo medžiagą, kad medžiaga, pateikiama prokurorui sprendimui priimti, būtų kuo išsamesnė. Nors tyrimas gali būti papildytas ir iškėlus baudžiamąją bylą, jums būtų geriau, jeigu prokuroras nutrauktų tyrimą ir išvengtumėte baudžiamojo persekiojimo.

Ar mano advokatas gali atlikti savarankišką tyrimą?

Jūs ir jūsų advokatas turite teisę atlikti savo tyrimą. Tačiau problema ta, kad laikas tokiam tyrimui atlikti būna gana ribotas, ypač jeigu esate laikomas suimtas. Be to, jūsų advokatui bus sunku gauti iš teismo atlyginimą už savarankiškai atliktą tyrimą. Tačiau teisinių kliūčių savarankiškam tyrimui atlikti nėra.

6. Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn

Kokiomis aplinkybėmis prokurorui leidžiama pareikšti kaltinimus?

Jeigu, prokuroro nuomone, galite būti nuteistas, jis turi teisę pareikšti kaltinimus. Tokiu atveju apylinkės teismui jis pateiks kaltinamąjį aktą, kuriame bus nurodytas nusikaltimas, kuriuo esate įtariamas, įtarimo priežastys ir įrodymai, kuriuos prokuroras pateiks.

Kada turi būti pareikšti kaltinimai?

Jeigu esate suimtas, prokuroras kaltinimus turi pareikšti per teismo nustatytą laikotarpį. Priešingu atveju teismas panaikins nutartį jus suimti.

Jeigu nesate suimtas, prokuroras kaltinimus turi pareikšti nesuėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimą senaties terminui. Baudžiamojo persekiojimo už nusikaltimą senatis – dveji arba daugiau metų. Kuo sunkesnis nusikaltimas, tuo ilgesnis senaties terminas. Šiuo metu senaties terminai baudžiamajam persekiojimui už tam tikrus labai sunkius nusikaltimus, pavyzdžiui, tyčinį nužudymą, netaikomi.

Kada byla bus nagrinėjama apylinkės teisme?

Pareiškus kaltinimus, apylinkės teismas įteiks šaukimą į teismą jums ir kitiems asmenims, kurie turi būti apklausti teismo posėdyje. Jeigu esate suimtas, teismo posėdis bus surengtas kuo greičiau ir ne vėliau negu po dviejų savaičių nuo kaltinimų pareiškimo dienos.

Jaunesniems nei 18 metų nepilnamečiams taikomi specialūs laikotarpiai. Paprastai pagrindinis teismo posėdis surengiamas per dvi savaites nuo baudžiamojo persekiojimo pradžios.

Ar yra alternatyvų baudžiamajam persekiojimui?

Jeigu nusikaltimas nėra sunkus ir jūs pripažįstate savo kaltę, jums baudžiamuoju įsakymu gali būti priteista sumokėti baudą vietoj patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Šį įsakymą priima prokuroras ir nustato baudos, kurią turite sumokėti, lygį. Jeigu pripažinsite kaltę ir sumokėsite baudą, teisiamasis posėdis nebus rengiamas. Baudžiamuoju įsakymu skirtos baudos apskųsti negalite. Duomenyse bus įrašyta, kad sutikote su baudžiamuoju įsakymu skirta bauda.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos teismai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos prokuratūra

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

3. Mano teisės vykstant teismo procesui

Kur vyks teisiamasis posėdis ir kas turi teisę jame dalyvauti?

Paprastai teisiamasis posėdis vyksta tos apylinkės, kurioje padarytas nusikaltimas, teisme. Teisiamasis posėdis bus viešas, išskyrus kai kuriais lytinių nusikaltimų ir nusikaltimų nacionaliniam saugumui atvejais, taip pat ir tais atvejais, kai įtariamasis yra mažametis. Teismo posėdis arba jo dalis gali vykti už uždarų durų ir tam tikrais kitais atvejais. Bet kuris asmuo, kuris trukdo teismui arba daro poveikį liudytojams, gali būti pašalintas iš teismo salės.

Kas nagrinės bylą?

Teismą paprastai sudaro pirmininkaujantis teisėjas, kuris yra teisininkas, ir trys neprofesionalūs teisėjai. Neprofesionalūs teisėjai neturi teisininko kvalifikacijos, tačiau yra skiriami teismo apylinkės savivaldos vykdomosios institucijos. Taip pat dalyvauja ir teismo sekretorius. Apylinkės teismo pareigūnai sėdi prie vieno stalo, prokuroras – prie kito, o jūs ir jūsų gynėjas – prie trečio. Liudytojai, jeigu jų yra, sėdi prie atskiro stalo.

Kas būna, jeigu per teismą paaiškėja nauja informacija?

Jeigu teismo posėdyje paaiškėja nauja informacija, prokuroras gali pakeisti kaltinamąjį aktą. Jeigu prisipažįstate kaltas dėl tam tikrų kaltinimų, tai gali reikšti, kad prokurorui nebus būtina teismui pateikti išsamių įrodymų pagal tuos kaltinimus. Tačiau jeigu prisipažinsite kaltas, neturėsite galimybės derėtis su prokuroru dėl švelnesnės bausmės.

Ar turiu dalyvauti teisiamajame posėdyje?

Nesunkių nusikaltimų, dėl kurių prisipažįstate kaltas, atveju byla gali būti išnagrinėta jums nedalyvaujant. Pagal bendrą taisyklę privalote dalyvauti posėdyje. Jeigu teismo posėdyje nedalyvausite, teismas gali jums priteisti sumokėti baudą arba priimti nutartį, kad jus atvesdintų policija. Bauda – tai iš anksto nustatyta pinigų suma, kurią turite sumokėti.

Ar galiu gauti vertėjo paslaugas?

Jeigu nemokate švedų kalbos, turite teisę gauti vertėjo, kuris išvers viską, kas sakoma per teismą, paslaugas. Tokiu atveju svarbu prieš tinkamą laikotarpį pranešti apylinkės teismui, kad jums reikia vertėjo. Paprastai vertėjas būna teismo salėje, tačiau vertimas gali būti teikiamas ir telefonu.

Ar galiu turėti advokatą ir ar privalau jį turėti?

Advokato paskirti neprivalote ir turite teisę gintis pats. Jeigu turite teisę į valstybės gynėjo paslaugas ir neprieštaraujate, kad jis būtų paskirtas, teismas jūsų valstybės gynėju paskirs advokatą. Jeigu pageidaujate konkretaus advokato, turite iš anksto apie tai pranešti teismui. Jeigu esate nepatenkintas savo advokatu, kai kuriomis aplinkybėmis įmanoma valstybės gynėją pakeisti.

Ar galiu pasisakyti teisme ir kas bus, jeigu nekalbėsiu?

Kaltinamasis visada turi teisę pasisakyti teisme. Tačiau pasisakyti neprivalote. Ar naudinga pasisakyti, ar tylėti, priklauso nuo konkrečių aplinkybių. Kaltinamasis neprisiekia ir neprivalo sakyti tiesos. Jeigu nesakysite tiesos ir prokurorui arba teismui tai paaiškės, tai gali turėti įtakos jūsų ankstesnių parodymų patikimumui.

Kas bus daroma su įrodymais?

Prieš prasidedant teismui, turite teisę išnagrinėti prokuroro įrodymus. Liudytojai, kurie bus apklausti teisme, taip pat turi būti apklausti vykstant nusikaltimo tyrimui ir visi jų parodymai turi būti tiksliai cituojami policijos tyrime. Turite teisę per savo advokatą užduoti klausimus kaltinimo pusės liudytojams ir ginčyti jų pateiktą informaciją.

Jeigu norite pateikti savo įrodymus, turite teisę tai padaryti. Tai gali būti taikoma ir liudytojams, dokumentams ir t. t. Jūsų liudytojai taip pat bus policijos apklausti vykstant nusikaltimo tyrimui. Jeigu jie anksčiau nebuvo apklausti, prokuroras gali pareikalauti, kad juos pirmiausia apklaustų policija, o tai reiškia, kad teismo posėdis gali būti atidėtas ir numatytas kitą dieną. Jūsų advokatas apklausą pradės nuo savo liudytojų, tačiau klausimus liudytojams gali užduoti ir prokuroras, ir teismas.

Teismas turi teisę atmesti įrodymus, kurie nėra reikšmingi bylai. Įrodymai apie tai, jog esate padorus žmogus, ir kiti asmenybę apibūdinantys įrodymai paprastai neturi įrodomojo svorio arba yra mažai svarūs.

Kaip pradedamas teisiamasis posėdis?

Teisiamasis posėdis pradedamas prokurorui perskaitant kaltinimus, kuriais grindžiama jūsų kaltė. Tada nukentėjusiojo advokatas pristato reikalavimus atlyginti žalą. Jūsų advokatas pasako teismui, ar jūs prisipažįstate kaltas padaręs nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas, ar ne, ir pristato jūsų atsiliepimą į reikalavimą atlyginti žalą.

Tada prokuroras išsamiau papasakoja, kas, jo nuomone, įvyko, ir išnagrinėja raštiškus įrodymus. Paskui jūsų advokatas gali pristatyti savo požiūrį į tai, kas įvyko, ir išnagrinėti raštiškus įrodymus.

Kaip vykdoma mano ir nukentėjusiojo apklausa?

Jeigu dalyvauja nukentėjusysis (nukentėjusioji šalis), jis bus apklaustas. Apklausą pradės prokuroras, tačiau klausimus nukentėjusiajam gali užduoti nukentėjusiojo advokatas, jūsų advokatas ir teismas. Užbaigus nukentėjusiojo apklausą, galėsite pasisakyti. Jeigu pageidaujate, galite pasisakyti prieš prokurorui pradedant jūsų apklausą. Taip pat klausimus jums gali užduoti jūsų advokatas, nukentėjusiojo advokatas ir teismas.

Kaip bus apklausiami liudytojai?

Užbaigus jūsų apklausą, bus apklausiami liudytojai. Pirmiausia bus apklausiami kaltinimo pusės liudytojai, o vėliau – jūsų liudytojai. Liudytojams klausimus gali užduoti prokuroras, advokatai ir teismas. Visos apklausos – nukentėjusiojo, jūsų ir liudytojų – bus įrašytos garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis.

Ar bus svarstomos mano asmeninės aplinkybės?

Išnagrinėjus įrodymus, bus svarstomos jūsų asmeninės aplinkybės. Tai reiškia, kad bus nagrinėjama jūsų finansinė padėtis, gyvenamosios sąlygos, šeiminė padėtis, piktnaudžiavimo svaiginamosiomis medžiagomis problemos ir atsižvelgiama į ankstesnius teistumus Švedijoje ir kitose valstybėse. Tai daroma siekiant išsiaiškinti, kokia bausmė yra tinkamiausia atsižvelgiant į jūsų atveju galimas skirtinos sankcijos ribas.

Kaip baigiamas teisiamasis posėdis?

Teisiamasis posėdis baigiamas prokuroro, nukentėjusiojo arba jo gynėjo ir galiausiai jūsų advokato baigiamosiomis kalbomis (prašymais). Ir prokuroras, ir advokatai argumentuoja, kaip teismas turėtų išspręsti bylą ir kokia bausmė jums turėtų būti skirta, jeigu būsite nuteistas.

Kada ir kaip sužinosiu, ką teismas nusprendė?

Teismas gali nuosprendį paskelbti tą pačią dieną po trumpo pasitarimo arba apytiksliai po savaitės. Nuosprendžio paskelbimas reiškia tai, kad teismas jums dalyvaujant perskaito nuosprendžio rezoliucinę dalį. Jeigu nuosprendis skelbiamas kurią nors kitą, o ne teismo posėdžio dieną, jums nebūtina dalyvauti ir nuosprendis bus atsiųstas jums ir jūsų advokatui. Nuosprendis visada bus raštiškas.

Kokios sankcijos gali būti skirtos?

Laisvės atėmimas terminuotam laikotarpiui nuo 14 dienų iki 18 metų arba iki gyvos galvos. Ilgesnės nei šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės atliekamos laisvės atėmimo įstaigoje. Esant tam tikroms aplinkybėms, trumpesnė laisvės atėmimo bausmė gali būti atliekama taikant elektroninę stebėseną.

Apsauginė priežiūra – tai stebėsena, vykdoma tam tikrą laiką, dažniausiai vienerius metus, po to nustatant dvejų metų probaciją. Gali būti skiriama kartu su bauda, laisvės atėmimu ne daugiau kaip trims mėnesiams, viešaisiais darbais ir (arba) gydymu nuo priklausomybės nuo svaiginamųjų medžiagų arba ligos.

Lygtinis nuteisimas – tai probacija, ne ilgesnė kaip dveji metai. Lygtinis nuteisimas dažniausiai skiriamas kartu su bauda arba viešaisiais darbais.

Bauda – tai konkrečios fiksuotos sumos bauda arba su ištekliais susijusi bauda, skiriama atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą ir jūsų gaunamas dienos pajamas. Mažiausia fiksuota bauda yra 200 Švedijos kronų (apytiksliai 20 eurų), o mažiausia su ištekliais susijusi bauda – 30 dienų po 50 Švedijos kronų mokama bauda (apytiksliai 150 eurų).

Viešieji darbai – tai darbai, skiriami kartu su apsaugine priežiūra arba lygtiniu nuteisimu. Tai reiškia tam tikrą darbo, už kurį nemokama ir kuris atliekamas laisvalaikiu, valandų skaičių (40–240 val.).

Specialioji priežiūra – svaiginamosiomis medžiagomis piktnaudžiaujantys asmenys gali būti pasiųsti gydytis nuo priklausomybės, o sunkia psichikos liga sergantys asmenys gali būti paguldyti gydytis į teismo psichiatrijos įstaigą.

Jauniems asmenims gali būti skiriamos kitos sankcijos: jaunimo darbai ir jaunimo priežiūra.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4. Mano teisės teismui priėmus nuosprendį

Ar galiu apskųsti apylinkės teismo sprendimą?

Apylinkės teismo sprendimą gali apskųsti ir prokuroras, ir nuteistasis. Išimtys taikomos tais atvejais, jeigu kaip sankcija skirta tik bauda arba jeigu, prokuroro požiūriu, esate išteisintas dėl nesunkių nusikaltimų. Kad tokiais atvejais apeliacinis teismas nagrinėtų skundą, būtinas specialus leidimas.

Ką galiu prašyti pakeisti apylinkės teismo nuosprendyje?

Galite pateikti skundą ir prašyti jus išteisinti arba skirti švelnesnę bausmę. Neprivalote išsamiai paaiškinti, kodėl teikiate apeliacinį skundą, tačiau kartais jums gali būti naudinga tai padaryti.

Kas atsitiks su apylinkės teismo turimais įrodymais?

Teikdamas apeliacinį skundą, turite nurodyti, kuriuos įrodymus prašote apeliacinį teismą išnagrinėti. Taip pat turite teisę apeliaciniam teismui pateikti naujų įrodymų. Bus pakartotinai parodytas apylinkės teisme apklaustų asmenų garso ir vaizdo įrašas. Dėl šios priežasties jie paprastai nebus dar kartą apklausiami apeliaciniame teisme. Tai taikoma ir jūsų apklausai. Papildomi klausimai apeliaciniame teisme gali būti užduodami tik išimtinėmis aplinkybėmis.

Per kokį laikotarpį reikia paduoti apeliacinį skundą?

Apeliacinis skundas turi būti paduotas per tris savaites nuo apylinkės teismo nuosprendžio dienos. Jeigu skundą pateiksite per šį laikotarpį, prokuroras per savaitę turės nuspręsti, ar jis taip pat pageidauja pateikti skundą.

Kada bus nagrinėjamas apeliacinis skundas?

Jeigu tuo metu, kai pateikiate apeliacinį skundą, esate suimtas, apeliacinis teismas privalo pradėti skundo nagrinėjimą per aštuonias savaites nuo apylinkės teismo nuosprendžio dienos. Kitais atvejais galite tikėtis, kad apeliaciniam skundui išnagrinėti apeliaciniame teisme prireiks 3–12 mėnesių.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Pagrindiniame apeliacinio teismo posėdyje vadovaujamasi beveik tokiomis pačiomis procesinėmis taisyklėmis kaip ir apylinkės teisme. Didžiausias skirtumas yra tas, kad jūs ir kiti apklausti asmenys nebus pakartotinai apklausiami ir vietoj to bus peržiūrėtas ir išklausytas apklausos apylinkės teisme įrašas.

Ar apeliaciniame teisme man gali būti skirta griežtesnė bausmė?

Jeigu apeliacinį skundą pateiksite tik jūs, apeliacinis teismas negalės skirti griežtesnės bausmės, nei skyrė apylinkės teismas. Jeigu skundą pateiks ir prokuroras, apeliacinio teismo bausmė gali būti ir švelnesnė, ir griežtesnė.

Kas bus, jeigu apeliacinio teismo bylą pralaimėsiu?

Jeigu bylą apeliaciniame teisme pralaimėsite, galėsite pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui. Kad Aukščiausiasis Teismas imtųsi nagrinėti jūsų bylą, būtinas leidimas, o tai reiškia, kad yra būtini specialūs pagrindai jūsų bylai nagrinėti.

Jeigu būsiu išteisintas, ar turėsiu teisę į kompensaciją?

Jeigu būsite išteisintas ir nuosprendis nebus apskųstas, turite teisę į kompensaciją už laiką, kurį praleidote sulaikytas ir suimtas. Bus atlygintos jūsų prarastos pajamos ir faktinis laisvės praradimas. Jūsų prašymą išmokėti kompensaciją nagrinės Teisingumo kanclerio įstaiga. Jeigu jums nebuvo atimta laisvė, negausite jokios kompensacijos, išskyrus įrodymų pateikimo ir kitų išlaidų atlyginimą.

Ar nuosprendis bus užregistruotas?

Apkaltinamasis nuosprendis, be kita ko, bus užregistruotas duomenų apie teistumą registre. Kiek laiko įrašas bus saugomas, priklauso nuo paskirtos bausmės. Jeigu būsite išteisintas, įrašas bus ištrintas. Šiam įrašui negalite padaryti jokios įtakos. Su šiais duomenimis bus leista susipažinti jums ir tam tikroms Švedijos bei kitų valstybių narių teisingumo sistemos institucijoms.

Kada apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja?

Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja, kai pasibaigia laikotarpis apeliaciniam skundui pateikti arba kai Aukščiausiasis Teismas išnagrinėja bylą, atmesdamas apeliacinį skundą arba panaikindamas nuosprendį. Taip pat yra tam tikrų galimybių patvirtinti nuosprendį, nepasibaigus laikotarpiui apeliaciniam skundui paduoti, ir pradėti vykdyti bausmę.

Jeigu buvau nuteistas, ar galiu būti vėl teisiamas?

Jeigu teismas jus nuteisė už baudžiamąjį nusikaltimą, negalite būti teisiamas dar kartą, išskyrus jeigu atsirado ypatingų aplinkybių. Tai atsitinka apytiksliai vieną kartą per metus. Paprastai tai taikoma ir nusikaltimams, už kuriuos buvote traukiamas baudžiamojon atsakomybėn kitoje valstybėje narėje.

Ar man gali būti leista atlikti bausmę savo valstybėje?

Jeigu pageidaujate, jums gali būti suteikta galimybė atlikti bausmę savo valstybėje. Turėtumėte kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos kalėjimų ir probacijos tarnybą. Kitu atveju bausmė bus atliekama Švedijoje.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo kanclerio įstaiga

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos kalėjimų ir probacijos tarnyba

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

5. Nesunkūs pažeidimai

Kokia bausmė dažniausiai skiriama už Kelių eismo taisyklių pažeidimus?

Jeigu esate kaltinamas padaręs nesunkų Kelių eismo taisyklių pažeidimą, dažniausiai jums bus skiriama bauda. Jeigu jus policija sustabdė pažeidimo vietoje ir jūs prisipažįstate padaręs pažeidimą, jums gali būti išduotas baudos kvitas.

Kas bus, jeigu pažeidimą neigsiu?

Jeigu pažeidimą neigsite, po baudžiamojo policijos atlikto tyrimo klausimas bus perduotas prokurorui spręsti, ar traukti jus baudžiamojon atsakomybėn. Jeigu bus iškelta baudžiamoji byla, vyks apylinkės teismo posėdis. Tokiose bylose jums paprastai nesuteikiama teisė į valstybės gynėją. Tačiau turite teisę pasisamdyti advokatą savo sąskaita ir gauti vertėjo paslaugas, jeigu nemokate kalbos.

Kas vyksta sunkesnių Kelių eismo taisyklių pažeidimų atveju?

Jeigu esate įtariamas padaręs sunkesnį Kelių eismo taisyklių pažeidimą, pavyzdžiui, vairavote transporto priemonę būdamas sunkaus neblaivumo (girtumo) laipsnio (daugiau nei 100 miligramų mililitrui), paprastai skiriamas bent vienas mėnuo laisvės atėmimo. Jeigu prokuroras įsitikinęs, kad jūsų kaltė gali būti įrodyta, klausimas visada bus atiduotas teismui. Tokiu atveju galite turėti teisę į valstybės gynėją.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos policija

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.