Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Švedija

Jeigu kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese, labai svarbu gauti nepriklausomą teisinę pagalbą. Duomenų suvestinėse pateikiama informacija, kada ir kokiomis aplinkybėmis turite teisę, kad jums atstovautų advokatas. Taip pat sužinosite, kaip advokatas gali jums padėti. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje rasite informaciją apie tai, kaip susirasti advokatą ir kaip bus atlygintos jo išlaidos, jeigu pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.

Turinį pateikė
Švedija

Jūsų teisė į valstybės gynėjo paslaugas

Jeigu teismas pareikalaus jus suimti, jums nedelsiant bus paskirtas valstybės gynėjas. Kita vertus, jeigu nesate suimtas, valstybės gynėjo paslaugų galite negauti tol, kol nebus pradėtas baudžiamasis procesas. Teisę prašyti paskirti valstybės gynėją turite visada, jeigu esate įtariamas padaręs nusikaltimą, už kurį gali būti skiriama ne trumpesnė negu šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Teisę į valstybės gynėjo paslaugas galite turėti ir kitais atvejais.

Kaip susirasti advokatą

Jeigu pageidaujate konkretaus advokato, paprastai turite teisę jo paprašyti, kad jis būtų paskirtas jūsų valstybės gynėju. Kitu atveju valstybės gynėją jums paskirs apylinkės teismas. Tokiu atveju šis asmuo bus paskirtas iš advokatų, nuolat dirbančių valstybės gynėjais atitinkamame apylinkės teisme. Kiekviename apylinkės teisme yra vietos advokatų, paprastai sutinkančių dirbti kaip valstybės gynėjai, sąrašas.

Informaciją apie advokatus, dirbančius baudžiamosiose bylose, taip pat galite rasti Švedijos advokatų asociacijos interneto svetainėje.

Užmokestis advokatui

Jeigu jums paskirtas valstybės gynėjas, už advokato išlaidas sumokės valstybė. Jeigu esate pripažįstamas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo esate įtariamas, atsižvelgiant į jūsų finansines aplinkybes, jums gali tekti grąžinti šias išlaidas arba jų dalį. Sprendimą dėl to priims teismas.

Jeigu pageidaujate advokato, praktikuojančio kitoje šalies dalyje nei teismo buvimo vieta, jums pačiam gali tekti atlyginti advokatui kelionės išlaidas ir sumokėti už kelionės laiką.

Taip pat galite pasirinkti privatų gynėją. Tokiu atveju jam užmokestį turėsite sumokėti pats. Jeigu būsite išteisintas, turėsite galimybę šias išlaidas arba jų dalį atgauti.

Susijusios nuorodos

Švedijos advokatų asociacija

Nacionalinė teisinės pagalbos tarnyba

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.