Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Švedija

Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas vyksta, jeigu asmuo įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, už kurį traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Informaciją apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama fiksuoto dydžio bauda, rasite 5 duomenų suvestinėje. Jeigu esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Turinį pateikė
Švedija

Baudžiamojo proceso santrauka

Toliau pateikiama trumpa etapų, iš kurių paprastai susideda baudžiamasis procesas, santrauka:

 • apie nusikaltimą pranešama policijai;
 • baudžiamąjį tyrimą (ikiteisminį tyrimą) vykdo policija; sunkesnių nusikaltimų atvejais tyrimui vadovauja prokuroras;
 • daugeliu atvejų galima gauti valstybės gynėjo paslaugas;
 • sunkesnių arba pakartotinių nusikaltimų atveju prokuroras gali paprašyti teismo jums skirti suėmimą. Tokiu atveju vyks specialus suėmimo klausimui skirtas posėdis;
 • prokuroras bylą iškelia apylinkės teisme;
 • apylinkės teismas surengia teisiamąjį posėdį (pagrindinį teismo posėdį) nustatyti, ar įrodyta, kad jūs padarėte nusikaltimą ir, jeigu taip, priimti sprendimą dėl sankcijų ir t. t.;
 • jeigu apeliacinį skundą pateikia kitos šalys, apeliacinis teismas išnagrinėja, ar apylinkės teismo nuosprendis turėtų būti patvirtintas ar pakeistas;
 • kai kuriais atvejais nuosprendį taip pat gali peržiūrėti Aukščiausiasis Teismas;
 • nuosprendis įsiteisėja, tai yra tampa galutinis, ir, jeigu nuosprendis yra apkaltinamasis, bus vykdoma bausmė.

Daugiau informacijos apie visus šiuos proceso etapus ir savo teises rasite duomenų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija. Ji tėra patariamojo pobūdžio. Jeigu jums reikia pagalbos, visada pasitarkite su advokatu arba kitu specialistu ir išsiaiškinkite, kas taikoma konkrečiu jūsų atveju.

Europos Komisijos vaidmuo

Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl jeigu norėtumėte paduoti skundą, ji niekuo negalėtų jums padėti. Šiose duomenų suvestinėse rasite informaciją apie tai, kaip ir kur reikėtų paduoti skundą.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1. Kaip gauti teisinę pagalbą

2. Mano teisės vykstant nusikaltimo tyrimui

 • apklausa;
 • sulaikymas;
 • suėmimas;
 • policijos vykdomas tyrimas;
 • gynybos pasiruošimas bylai;
 • patraukimas baudžiamojon atsakomybėn.

3. Mano teisės teismo procese

4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus

5. Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Susijusios nuorodos

Švedijos teismai

Švedijos prokuratūra

Švedijos advokatų asociacija

Kompensacijų ir paramos nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų tarnyba

Švedijos kalėjimų ir probacijos tarnyba

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.