Atbildētāji (kriminālprocesā)

Ja jūs tur aizdomās vai apsūdz noziedzīgā nodarījumā, jums noderēs šajās uzziņu lapās atrodamā informācija par kriminālprocesu un visiem tā posmiem. Uzziņu lapās skaidrotas jūsu tiesības un pienākumi katrā posmā, sākot no pirmstiesas izmeklēšanas un beidzot ar posmu pēc tiesas procesa beigām. Uzziņu lapās atradīsiet informāciju arī par to, kas notiek sīku pārkāpumu gadījumā, piemēram, ja neievērojat ceļu satiksmes noteikumus.

Ja jūs tur aizdomās vai apsūdz noziedzīgā nodarījumā, jums ir dažas likumīgi garantētas un nodrošināmas tiesības. Jums jāzina savas tiesības un jābūt labi informētam arī par to, kas un kad notiek dažādos kriminālprocesa posmos. Uzziņu lapās ir aplūkoti galvenie jautājumi — kuras iestādes veic izmeklēšanu, kā saņemt juridisko palīdzību, kāda ir dažādu organizāciju un amatpersonu loma un tiesības, kādi procesuālie termiņi jāievēro un uz kādu palīdzību varat cerēt. Atradīsiet arī informāciju par saviem procesuālajiem pienākumiem.

Situācija dažādās valstīs atšķiras, tāpēc jums jāizprot procesa norise un jābūt labi informētam par savām tiesībām un pienākumiem. Pievērsiet uzmanību šajās uzziņu lapās aprakstītajai kriminālprocesā iesaistīto personu lomai un procesuālajiem termiņiem.

Turpmākās uzziņu lapas būs jūsu ceļvedis, kas jūs iepazīstinās ar katras dalībvalsts kriminālprocesa svarīgākajiem posmiem, skaidrojot jūsu tiesības un galvenos noteikumus, kuri jāievēro, lai jūs tās varētu īstenot.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Šī informācija neaizstāj juridisku palīdzību un ir izmantojama tikai kā vispārīgas norādes. Ja jums vajag palīdzību, konsultējieties ar advokātu vai citu speciālistu, kas palīdzēs tikt skaidrībā par to, kā rīkoties konkrētajā situācijā.

Šajās uzziņu lapās visas atsauces uz vīriešu dzimuma personām ir uzskatāmas arī par atsaucēm uz sieviešu dzimuma personām (un otrādi), ja kontekstā nav skaidri norādīts citādi.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.