Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Austrija

Ja jūs esat kaut kādā veidā iesaistīts kriminālprocesā, neatkarīgas juridiskās konsultācijas saņemšana ir ārkārtīgi būtiska. Šajās faktu lapās ir izklāstīts, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības saņemt advokāta pārstāvību. Šajā vispārīgajā faktu lapā ir sniegta informācija par to, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas par advokāta pakalpojumiem, ja jūs nevar atļauties tās samaksāt.

Saturu nodrošina
Austrija

Kā atrast advokātu

Austrijā jūs aizstāvēt tiesā var tikai advokāti (ar dažiem izņēmumiem). Austrijas federālā Advokātu asociācija uztur elektronisku advokātu reģistru, kuram varat piekļūt šeit.

Ja jūs uzzināt, ka Austrijā pret jums ir uzsākta izmeklēšana, kas novedīs pie kriminālprocesa, jums ir jāizvēlas advokāts un jānorunā ar viņu tikšanās, lai apspriestu lietas būtību. Ja tas ir iespējams, to vajadzētu izdarīt vēl pirms jūsu pirmās nopratināšanas.

Ja personas ir aizturētas, tām ir tiesības sazināties ar advokātu pirms nopratināšanas. Ja jums neviens advokāts nav zināms, jūs varat sazināties ar advokātiem, kuri ir pastāvīgā darba gatavībā. Policijai vai prokuratūras iestādēm ir pienākums ļaut jums sazināties ar šiem advokātiem.

Advokāta pakalpojumu apmaksa

Ja jūs savai aizstāvībai ieceļat advokātu, parasti jums pašam ir jāmaksā par advokāta pakalpojumiem. Ja jūs savā starpā neesat noslēguši vienošanos par honorāru, advokāts var prasīt saprātīgu atlīdzību. Lai aprēķinātu honorāra lielumu, par pamatu var ņemt likmes, kas minētas Vispārējos honorāru kritērijos (AHK).

Ja jums ir nepieciešams aizstāvības advokāts, bet jūs, ņemot vērā jūsu ienākumus un mantu, nevarat segt savas aizstāvības izmaksas, neapdraudot savu vai savas ģimenes minimālo iztikas līmeni, jums aizstāvības advokātu piešķir bez maksas. Šādos gadījumos jūs bez maksas arī saņemsiet krimināllietas materiālu kopijas. Jūs varat pietiekties uz juridiskās palīdzības aizstāvības advokātu, aizpildot šo veidlapu.

Lapa atjaunināta: 22/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.